[Home Page]

INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě

HAMBURK (17. – 19. 9. 2003): Veletrh a konference geodezie, geoinformací a obhospodařování půdy, který se koná každoročně, letos zakotvil v hanzovním městě Hamburk.

21 000 m2 hal zaplněných reprezentací firem plus kongresové centrum nabité přednáškami, to vše čekalo na více než 16 000 návštěvníků. Intergea se zúčastnilo více než 470 vystavovatelů z 21 různých zemí, včetně České republiky. ČR byla zastoupena geodetickými firmami GEODIS Brno a Hrdlička Praha. Paralelně s konferencí probíhal veletrh a semináře tzv. Geodetického týdne.

Mottem letošního konání se stalo: »Věděním pro naši Zemi«. Vidět Zemi jako celek a soustředit se na obory, které mohou vyřešit aktuální problémy. Klíčovými předměty veletrhu byly: mobilní získávání dat, 3D laserové skenování a řešení kombinací CAD/GIS programů. Konference se tematicky týkala satelitních technologií, transportu a logistiky, Internetu a telekomunikací a nových způsobů využití geodetických dat.

Mobilní GIS a tzv. E-vedení (řízení po Internetu) se setkaly s pozitivní ozvěnou. Hovořilo se o specifikách pro předejití záplav, hydrografii jako takové, o standardizaci a vytvoření sítí pro geodetická data. Účastnili se experti z oborů geodetických, geoinformačních, fotogrammetrických a kartografických. Akce se zúčastnili také studenti oboru G+K, FSv ČVUT.

Příští svátek evropských zeměměřičů INTERGEO 2004 bude 13. – 15. října 2004 v Stuttgartu. Více na: www.intergeo.de.

Markéta Pokorná, ČVUT Praha

vyvěšeno: 03.10.2003
ID článku: 937
další informace: www.intergeo.de


Z časopisu Zeměměřič č. 03-10
[Server]
Geodézie
Kartografie GIS
DPZ Fotogrammetrie
[Pošta]