[Home Page]

Geoinformatika na INVEXu 2003

Letošní veletrh se nese ve znamení herní ofenzívy. Nemalá reklama je věnována zejména finále Mistrovství ČR v počítačových hrách. Očekává se celková účast na 400 „závodníků“. Mekkou hráčů bude po celou dobu INVEXu pavilón Z. Ostatní pavilóny jsou doslova nacpány novinkami a zajímavostmi hardvéru a softvéru. Mezi tradiční vystavovatele patří firmy z oblasti geoinformatiky. Pravda, zdá se, že jejich účast je z roku na rok slabší, avšak jako vždy, i letos nebyla o novinky nouze. Firmy působící v informatice prakticky společně vystavují v pavilónu A. Ve společné expozici s firmou GEPRO a TopoL Software vystavuje ATLAS spol. s r.o. nové programové moduly k systému ATLAS. Jde o velmi atraktivní a užitečné téma – modelování krajiny. Editor objektů nad KRES umožňuje hromadné zadávání, správu, editaci a axonometrické znázorňování objektů. Prohlížeč objektů k vizualizačnímu programu POGLEDY poskytuje znázornění objektů, vytváření základních geometrických těles, přiřazování barev a textur, zajišťuje průhlednost. Produkované trojrozměrné pohledy a animace modelů jsou radost pohledět. ARCDATA Praha přichází s dokonalou lahůdkou. Tou je dlouho očekávaný SW balík GIS – ArcGIS 9. Na rozdíl od svých předchůdců obsahuje novinky v oblasti geoprocessingu, nově zavedené vývojářské nástroje a spektrum možností v oblasti 3D modelování. Novinkou ve vybavení je rovněž ArcGIS Server zvyšující produktivitu práce zejména systémových integrátorů a vývojářů. Podobnou novinkou je ArcGIS Engine jako vývojové prostředí pro generování řešení v GIS. Pozornosti si rovněž zaslouží aplikace ArcGlobe jako nadstavba nad 3D Analystem umožňující vizualizaci a vyhodnocení prostorových dat rozličného rozlišení a velkých objemů. Produktové balíky Autodesku jsou k vidění v expozici AB Studia. Ačkoliv jde zejména o SW pro architekty, řada nabídek je zajímavá z hlediska geoinformatiky. Programové balíky AutoCAD 2004, Autodesk Architectural Desktop a AutoCAD LT 2004 slouží jako ideální integrátor pro nadstavbové produkty CADKON pro projektování (a modelování) jednotlivých typů technické infrastruktury a konstrukcí objektů. Další zajímavé SW produkty vizuální architektury jsou na INVEXu k vidění v nabídce SOFTconsultu spol. s r.o. GEODIS BRNO spol. s r.o. v rozsáhlé expozici nabízí hardvér, bez něhož se uživatel GIS a DPZ neobejde – a sice velkoformátové plottery japonského výrobce MUTOH, poskytující vysoce kvalitní barevný tisk, mimořádně vhodný pro pořizování dokonalé grafiky GIS, kartografie a ortofotomap. Poslední téma je aktuální novinkou – veřejnosti je na veletrhu nabízena podrobná barevná ortofotomapa ČR a SR v kladu listů SMO 5000. Nabízený materiál nemá v informační hodnotě konkurenci na našem trhu. GEPRO s.r.o. nabízí důkladný servis správcům městských a obecních informačních systémů a krizovému managementu. V portfoliu se objevuje MISYS-Záchranář pro management záchranné lékařské služby, požární ochrany a policie. Zajímavé jsou aplikace MISYS pro povodňový management. MISYS-WEB představuje GIS aplikovaný v prostředí internetové či intranetové sítě s uživatelsky velmi přátelskou obsluhou. Další geoprostorové aplikace se objevují v expozicích SW producentů pro projektování a architekturu. U většiny stánků je možné získat jak další cenné informace, tak četné informační materiály a ukázky produktů a v neposlední řadě i hodnotné konzultace a pomoc při řešení technologických či řešitelských problémů. Jako každý rok, i letos se na INVEX rozhodně zavítat vyplatí.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 09.10.2003
ID článku: 940

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
[Server]
Kartografie
GIS DPZ
Software Zajímavosti
[Pošta]