[Home Page]

ARCDATA PRAHA pořádá 12. konferenci uživatelů ESRI a ERDAS

12. konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a ERDAS v ČR se bude konat ve dnech 30. a 31. října 2003. Místo konání se opět vrací do po povodni zrekonstruované Městské knihovny v Praze.

Sponzorství letošní konference se ujaly firmy IBM Česká republika, spol. s r.o. a Microsoft s.r.o. Mediálním partnerem je CCB s.r.o., vydavatelství časopisu IT CAD s přílohou InGIS. Hlavním řečníkem z ESRI a hostem konference bude pan Bernie Szukalski, vedoucí vývojového týmu GIS technologií pro internet, který účastníky seznámí s posledním vývojem softwarových produktů ESRI. Novinky ve vývoji software ERDAS přednese Rainer Pallaske, obchodní ředitel divize GIS and Mapping společnosti Leica Geosystems pro střední a východní Evropu.

Součástí konference bude mimo přednášek uživatelů i několik workshopů, kde bude možno zhlédnout ukázky konkrétních příkladů efektivního využití software ESRI a ERDAS v praxi. Účastníkům konference bude přiblížena např. topologie a editace v ArcGIS nebo jednoduché úpravy uživatelského rozhraní ArcGIS pomocí programovacího jazyka Visual Basic. Nezanedbatelný prostor bude věnován stále populárnějšímu nástroji pro publikování map a služeb na internetu – ArcIMS.

Na konferenci bude již tradičně probíhat výstava posterů ; autoři nejlepších z nich budou oceněni. Pokud se na konferenci z jakýchkoli důvodů nebudete moci dostavit, nezoufejte – přihlášené postery budou od 20. 11. po dobu tří týdnů zpřístupněny široké veřejnosti na výstavě Mapy z počítače – GIS v praxi, kterou pořádá u příležitosti Dne GIS firma ARCDATA PRAHA, s.r.o. ve spolupráci s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. Výstava bude umístěna v konírně Martinického paláce na Hradčanském náměstí v Praze.

Jelikož stále více uživatelů GIS oslovuje akce „Den GIS“ , která slouží pro seznámení široké veřejnosti s přínosem geografických informačních systémů, bude do konference začleněna sekce, kde budou mít návštěvníci možnost seznámit se s důvodem organizace tohoto listopadového dne (letos připadne na 19. listopad) a aktivitami uživatelů, kteří se k němu, často opakovaně, připojují.

Abstrakty přednášek a další aktuální informace včetně možnosti přihlášení účasti, ubytování nebo posteru naleznete na webové stránce www.arcdata.cz.

redakce

vyvěšeno: 14.10.2003
poslední aktualizace: 16.10.2003
ID článku: 945
další informace:www.arcdata.cz
www.gisday.com


Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
[Server] GISZ domova [Pošta]