[Home Page]

Ředitel KÚ v Litoměřicích komentuje protikorupční aktivity

Pane řediteli, můžete se vyjádřit k příspěvku Ing. Janovského - PROČ JSTE ZTICHA? KRUCI, BRAŇTE SE!!! (I´D=942)

Jsem rád, že jste příspěvek ing. Janovského zveřejnili. Tento dopis podle mého názoru postihuje, ač Ing. Janovský již na KÚ nepracuje, míru napnelismu a určitou fobii u pracovníků KÚ po kause "úplatky". Vliv na to má určitě presentace ve sdělovacích prostředcích. Vzniklá situace vůbec nepřispívá práci a pohodě v ní. A to jsou jistě důležité atributy k tomu, aby nakonec katastr fungoval a problémů, kterých je stejně i tak dost, ubývalo.

Nejde snad ani o to co se stalo, resort je vůbec první, který jakýsi takový antikorupční dokument zpracoval (FÚ, StÚ, Policie ... ?!) a tak se dalo vcelku očekávat, že to média rozmáznou (něčím se živit musí?!?), to se musí ustát a vydržet! Co ale zaráží je, jak se prezentuje naše obhajoba. Ustát a vydržet to lze totiž s hlavou vzpřímenou a nebo také skrčeni a ustrašeni někde za nějakým drnem. Ale za ten drn jsme strkáni (ne podle výsledků práce, ale rovnou). Jde o dopad celé kausy na pracovníky katastrálních úřadů. Nechceme se totiž stydět za to, že jsme úředníci a že děláme svoji práci. Je to práce jako každá jiná a ani já a ani z dalších pracovníků KÚ si ji nevymyslel. Děláme jí rádi a pokud mohu soudit ze svého postu, tak i vcelku dobře. Ale posuzovat naši práci by měli zejména naši klienti. Považuji však za velmi špatné, když za mnou chodí lidé a říkají, že když se jich někdo zeptá kde pracují pak již raději neříkají že na katastrálním úřadě!!

Technicky a organizačně tvoří hlavní problém Praha. Je ale pravdou, že jsme na jedné lodi Praha i Litoměřice. Chápu také, že problémy se lhůtami a kvalitou zápisů v Praze nejde řešit skokem. Ale házení nás všech do jednoho pytle ... a že nemáme pocit zastání, to se nás citelně dotýká. Myslím si, že v dané věci máme v LITC klidné svědomí. A proto jsem také pro, aby se u nás vyzkoušelo, zda tomu tak skutečně je. Lidem na katastru v LITC věřím a i za ně ručím.

Jak vnímáte na katastrálních úřadech antikorupční program?!?

Předpokládám, že jej máte k dispozici? Pokud ne, jistě Vám jej ČÚZK poskytne. Podle mého názoru právě ČÚZK nepatří mezi instituce, která by se nějak utajovala a bránila zveřejňování. Spíše naopak, ráda poskytne vše, co může reputaci resortu posloužit, ráda se pochlubí výsledky své práce (mne a KÚ v LITC nevyjímaje). Je však škoda, že většina žadatelů dá se říci prahne právě po negativních informacích a senzacích až mám pocit, že se z toho stala národní vlastnost. V tom co se děje mi chybí když už ne spokojenost pak alespoň optimismus a úsměv. Daleko lépe se totiž pracuje a více se udělá, pokud je klid a pohoda, než když člověk cítí kuratelu a nebezpečí. V každé lidské činnosti vznikají problémy, rozpory, ale daleko lépe se řeší, pokud se řeší s nadhledem, s pochopením, bez zloby a chutí ublížit a znalostí. Místo toho se pravděpodobně čeká na nějaký disciplinární příklad a potrestání - jako potvrzení pravdy "Já jsem to říkal!"?

U někoho může vyvolávat antikorupční program ČÚZK (AKP) úsměv na tváři a asi v některých pohledech oprávněně. U jiných škodolibý smích, kritiku a u některých třeba obavu?! Jedno je jisté, je to první reálný program tohoto druhu u nás. Nikdo dosud nenašel sdostatek takového odhodlání, vůle a snad i invence, aby něco takového napsal. Ono to totiž vůbec není jednoduché. Nesmí to zavánět šikanou, mělo to reálný, koncepční a realizovatelný základ, bylo to vyhodnotitelné a obsahovalo to všechny prvky systémovosti (od prevence, zjišťování, vyhodnocování a třeba i k restrikcím). Tím nechci tvrdit, že AKP vše uvedené úplně splňuje a naplňuje. Považuji však AKP ČÚZK vcelku za správný. Hlavní myšlenka je totiž opřena o otevřenost a veřejnost. Taková veřejná kontrola funguje skvěle - tedy každý se bude moci nějak přesvědčit, že to a jak to funguje a nepodvádí se. Ti co však přijdou další v řadě a to se dá plně očekávat (předpokládám, že stejně jako "výroční zpráva" o vyřizování práva na informace bude "uzákoněna" povinnost mít svůj AKP v každé "solidní" instituci) to budou mít o dost jednodušší. Cestička bude naznačena, našlápnuta...

Další však je, do jaké míry bude program realizovatelný a hlavně účinný?!

A zde se pak vůbec nedivím obecné skepsi, která vládne. Přitom si nemyslím, že je to u nás tak špatné, jak to některé statistiky uvádějí (a v resortu zvlášť a KÚ LITC vůbec). Spíše jde o odraz názorové hladiny, než o potvrzenou skutečnost. Ono je to totiž v nás. I Transparency International nedělá nic jiného, než že se snaží monitorovat úroveň obecného vnímání této otázky než skutečný stav věci.

Za nejlepší považuji prevenci tedy nastavení podmínek tak nějak, aby "to samo" fungovalo, "samo se to" regulovalo. Pokud třeba každý bude vědět, že se jeho práce monitoruje (a není to špehování, ale monitoring skutečného výkonu práce), pokud veřejně (a tím ani nemyslím širokou veřejnost, ale plně dostačuje interní) bude mít každý alespoň v pravidelných intervalech přehled o stavu a vzájemném srovnání vyřizování agendy (a to např. v ISKN není žádný výrazný problém) pak bude a já si troufnu tvrdit, že už i funguje autokorekce. Ta se nám všem postupně dostane do kůže (doufám a věřím v to, protože většina lidí je u nás slušných) a nebudeme mít jakékoliv problémy být "normální".

Žádný trest (i ten příkladný) nedokáže zabránit negativnímu chování. Není žádoucí, aby každý třetí pracovník měl funkci hlídacího psa. Není asi žádoucí jít jen cestou příkazů. To vše bude spíše působit spíše kontraproduktivně, než aktivačně. Příkladem takového přístupu může být třeba docházka. V rámci "zkvalitnění" služeb mohu sice nařídit pevnou pracovní dobu (určitě to mám v kompetenci) a v době úředních hodin budou všichni pracovníci KÚ na svém pracovišti. Ale v ten moment budu mít na stole legální žádosti o úpravy pracovní doby podle ZP - tedy výjimky, kterým jsem chtěl vlastně zabránit. Pracovník, který má rozdělánu nějakou kauzu mi v dané chvíli skončí aniž by práci dodělal, protože má padla! V důsledku to může stát více, než je přínos takového opatření.

Jaké má antikorupční program ČÚZK slabosti a rizika?

V čem vidím osobně slabost AKP? Např. v testování ("zkoumání rizikových faktorů"). Jakékoliv testování může být zkreslené a zavádějící, je závislé na mnoha faktorech, je poplatné času, kdy se provádí. A také vím, že je to o penězích, které se třeba zhusta nějak nedostávají (na poštovné, provoz, údržbu a bezpečnost, natož pak na testování nových pracovníků).

A v čem vidím určité riziko AKP? V "anonymní lince důvěry". Ne, že to asi není na místě a že mne to uráží - jako občana i jako zaměstnance veřejné správy. Ne asi každý dokáže ještě zvednout hlavu a postavit se za své. Ale proto, že se obávám, že tímto způsobem se budou pokoušet řešit své případy někteří "jedinci", kteří třeba z objektivních důvodů na katastru neuspěli. A každý KÚ má takových jmen určitě hned několik. "Zloba závist, zášť, strach a svár" - dosud nevymizely - "ať už pominou"!

Je pochopitelné, že tam kde se stýkají dvě sorty pracovníků a KÚ a soukromé zeměměřičství jsou příkladem takového styku, tak tam bude docházet k projevům příkladné spolupráce, ale také k rozporům. Rozpory jsou při výkonu práce úplně normální a pochopitelné. Jde však o to, aby se tyto rozpory řešily oboustranně vstřícně a s cílem dosáhnout výsledku. Podmínky, za kterých obě strany pracují jistě nejsou ideální. Házet však a metat bláto, pomluvy a nahrazovat neochotu poukazem na "zasednutí si", neodbornost či korupci ...?!? Ještě jsem se nesetkal s případem, který by se nedal klidně vyřešit. Uvědomme si, že ani jedna strana nemůže bez té druhé existovat.

Děkujeme řediteli Katastrálního úřadu v Litoměřicích, Ing. Tomáši BABICKÉMU, za toto vyjádření.

redakce

vyvěšeno: 14.10.2003
ID článku: 946
další informace: www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=942


Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
[Server] Resort ČÚZKKatastr nemovitostí [Pošta]