[Home Page]

Rozbor šlendriánu na KÚ


Vážená redakce.

Už dlouho mě nic tak nenadzvedlo, jako rozbor šlendriánu na KÚ "na severu" páně Nedvídka v jeho článku z 13.10.2003.
Pln erudice bravurně rozebral vzniklou situaci a nepochybně správně vyvodil vznik chyby a následně podpořil odkazy na právní předpisy postupy katastrálního úřadu a ČÚZK. S úctou musím konstatovat, že takto důkladný a odborný výklad je světlou vyjímkou při mnoha sporných záležitostech, týkajících se státní správy. Bohužel si vážený pan Nedvídek neodpustil poslední odstavec.
Nejenom, že mě nikdy nepřesvědčí, že ona neznámá osoba, která "opravila katastr nemovitostí", je opravdu neznámá, ale navíc dle mého názoru, zůstává neoddiskutovatelná vina na řediteli zmíněného katastrálního úřadu. Ve slušné společnosti je totiž zvykem, že za chyby, podvody a další neplechy podřízených je zodpovědný nadřízený. Stejně tak, jako že za jejich dobrou práci je dobře odměňován. Z tohoto jednoduchého principu vyplývá důvod kvalitních vedoucích pracovníků.
Netuším tedy proč a zač by se někdo měl omlouvat neschopnému řediteli či ostatním vedoucím zaměstnancům katastrálního úřadu. To oni jsou odpovědni za práci celého úřadu a ne NEZNÁMÁ OSOBA.
Bohužel na tento princip se ve státní správě (a mnohde i v místní správě) asi dávno zapomnělo. Jinak by totiž nemohlo zůstat tolik veřejně známých i dobře utajovaných lumpáren nepotrestáno. A je mi zvláště líto, že tento princip odmítá Ing. Lumír Nedvídek ředitel odboru kontroly a dohledu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

S blbou náladou Jan Tošner
29.10.2003 Český Krumlov

jan.tosner@seznam.cz

vyvěšeno: 05.11.2003
poslední aktualizace: 10.11.2003
ID článku: 961
další informace:www.zememeric.cz/03-11/FaktaOcarovnemKatastru.htm
www.zememeric.cz/default.php?/clanek.php?zaznam=965


Z časopisu Zeměměřič č. 03-11
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí Geodézie
GIS
[Pošta]