[Home Page]

„Gis Night“ neboli z jiné kapsy

V Olomouci byli dne 26. 11. 2003 pasováni studenti prvního ročníku oboru Geografie a geoinformatika do cechu geoinformatického. Celá společenská akce byla pojmenována Gis Night.

Organizaci tohoto večírku si tentokrát vzali na starost studenti druhého ročníku ve spolupráci s ročníkem třetím. Studenti prvního ročníku, kteří měli „povinnou“ účast se dostavili téměř všichni, a tak se zde sešlo celkem asi 80 studentů oboru Geografie a geoinformatika. Mezi přítomnými nechybělo ani početné zastoupení pedagogů z kateder geografie a geoinformatiky.
Po slavnostním zahájení v prostorách místního S–baru, vyzdobeného bohatou kartografickou výzdobou, došlo k slavnostnímu pasování studentů do cechu geoinformatického. Přísahou na Bibli (manuál k Arc View) se studenti zavázali řídit tzv. „Gisákovým desaterem“, což je soubor pravidel, kterými by se měl řídit každý olomoucký geoinformatik. Za zmínku stojí například: „...2.několikrát vrácené cvičení z kartografie mě nemůže rozčílit, 3. nevezmu jméno ESRI nadarmo,... 5. pokud něčemu nerozumím , usmívám se a tvářím se sebejistě, 6. dostanu-li se do cizího města, provedu nejprve síťovou analýzu,...9. křovák není domorodec z buše...
Každý z přítomných samozřejmě obdržel toto desatero do svého vlastnictví, kdyby náhodou některý z bodů pozapomněl. V programu dále nechybělo několik zábavných soutěží určených nejen pro studenty, ale také pro kantory, kteří se k radosti všech přítomných soutěží úspěšně účastnili. Byli samozřejmě připraveny hodnotné ceny jako například skripta olomouckých pedagogů nebo starší čísla odborných časopisů. Šťastnější soutěžící obdrželi vypracovaná cvičení do některých předmětů.
V průběhu večera se také představili někteří studenti v podobě slavných hvězd (Michael Jackson, Andrea Bochelli, Pavel Šporcl), a tak bylo o zábavu postaráno až dlouho do noci.
Po velmi vydařeném večírku lze snad jen říci to, že olomoucká geoinfomatika je obohacena o další studenty, kteří v budoucnu možná přispějí nejen k dalšímu Gis Nightu ale třeba také k rozvoji geoinformatiky.

Jaroslav BURIAN, Olomouc

vyvěšeno: 03.12.2003
ID článku: 982


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server] GISZ domova [Pošta]