[Home Page]

Změna ve správě ISKN

V souvislosti se schválením zákona č. 175/2003 Sb., kterým byl novelizován zákon o zeměměřických a katastrálních orgánech, dojde ke změně poskytovatele dálkového přístupu. Údaje z KN dálkovým přístupem bude od 1. 1. 2003 poskytovat ČÚZK v důsledku změny, kdy správa centrální databáze KN přechází z působnosti ZÚ do působnosti ČÚZK.
V souvislosti s touto změnou dojde od 1. 1. 2004 k následujícím změnám:
1. Od 1. 1. 2004 bude poskytovatelem dálkového přístupu pro zákaznický účet číslo 183 (vaším smluvním partnerem) ČÚZK se sídlem Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, IČO 00025712, který není plátcem DPH a je organizační složkou státu.
2. Změní se číslo bankovního účtu pro úhradu vyúčtování za data katastru získaná dálkovým přístupem. Uživatelé, kteří vyúčtování hradí inkasem ze svého účtu, budou muset změnit číslo účtu v jehož prospěch povolili inkaso. Toto nové bankovní spojení bude uvedeno na daňových dokladech vystavovaných po 1.1.2004.
3. Dojde ke změně elektronické adresy pro komunikaci s administrátory dálkového přístupu. Stará adresa zu.dpadmin@cuzk.cz bude od 1.1.2004 nahrazena adresou cuzk.dpadmin@cuzk.cz. Do konce ledna 2004 budou zprávy zaslané na původní adresu přeposílány na adresu novou. Po 31.1.2004 bude původní adresa zrušena.
V souvislosti s uvedenou změnou nedojde ke změnám ostatních kontaktů uvedených na webových stránkách, včetně telefonních čísel zaměstnanců administrace dálkového přístupu a helpdesku.
Dále si vás dovolujeme informovat o možnosti získání rozšířeného dálkového přístupu. Bližší informace o rozšířeném dálkovém přístupu naleznete na webové stránce dálkového přístupu v odkaze zřízení a zrušení zákaznického účtu.

ing. Jiří Poláček, ZÚ -> ČÚZK

vyvěšeno: 09.12.2003
ID článku: 990


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server]
Resort ČÚZK
Katastr nemovitostí GIS
[Pošta]