[Home Page]

Konečně, ale »jedesedál«

Drazí čtenáři, konečně jsme se všichni dočkali. Jedni - završení 10 ročníků, druzí - vlády lidu. Tedy spíše zprostředkování materiálu z ČÚZK do vlády našemu zeměměřickému lidu. Jedná se tu o protikorupčních opatřeních v činnosti KÚ diskutovaných již v minulých číslech. Následující rozhovor s místopředsedou ČÚZK také dokládá, že boj s korupcí a očištění KÚ myslí v Kobylisích vážně.
Značný prostor jsme dopřáli i Vševědně z konference Katastr, kterou se vám takto znovu snažíme připomenout. Dočtete se i o zhotovení a využití zeměměřického díla, zeměměřičině ve Švédsku a o změnách v ISKN. Neměla by vám uniknout ani publikace popisných a grafických dat v IS z dílny našich předních českých zeměměřičů - geomatiků. V posledním čísle jubilejního 10. ročníku si od nás všech zaslouží poděkování naši inzerenti. Především díky jim se Zeměměřič daří vydávat a i když není k dostání na stáncích, seženete jej v nejrůznějších knihovnách a digitální texty přebírá do svého portfólia i ČTK. Stal se kronikou našeho oboru po Listopadu.
Úsloví »jedesedál« používá jeden náš přítel, když chce ukončit svá sdělení. Ano, jede se dál i příští rok. Všem vám přejeme krásné Vánoce a kdyby se někomu chtělo, tak už asi 18 let zpíváváme na Štěpána po obědě na pražské Kampě koledy. Jestli vám to nevyjde, tak ať i příští rok se jede a zpívá nám všem dál.

Radek PETR

vyvěšeno: 09.12.2003
ID článku: 991


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server] Úvodník [Pošta]