[Home Page]

V čele Kartografické společnost ČR Miroslav Mikšovský

PRAHA (11.11.2003): V pořadí šesté plenární zasedání Kartografické společnosti ČR mělo na programu volbu výboru společnosti na období 2003-2005, členů revizní komise a projednání zprávy o činnosti za předchozí dvouleté období.
Zpráva o činnosti přednesena Miroslavem Mikšovským obsahovala všechny důležité mezníky v činnosti organizovaných českých kartografů za období 2001 - 2003, ke kterým patřily účasti na významných zasedání mezinárodní organizace ICA, v jejíž čele je od roku 2003 český kartograf Milan Konečný, dále spoluorganizování Kartografické konference ve Zvoleni v roce 2003, semináře o digitální kartografii, volby map roku a další drobná činnost odehrávající se už mimo zář reflektorů. V diskusi zazněly poznatky a výtky k početnosti a ke složení členské základny, jež tvoří asi stovka fyzických osob a několik právnických osob. Byl tu mimo jiné citován i názor ředitele firmy, který došel k zjištění, že Kartografická společnost mu v ničem nepomůže a tudíž není důvod, aby byla jeho firma jejím kolektivním členem. V diskusi proto bylo doporučeno, aby členové společnosti ji více propagovali, třeba tak, že případě, že veřejně vystupují jako odborníci v tomto oboru, uváděli, pokud je to možné, že jsou členy Kartografické společnosti a snažili se její aktivity prezentovat. Účastníci plenárního zasedání zhlédli videozáznam z posledního zasedání ICA v Jihoafrické republice, kde čeští kartografové mimo jiné byli pověřeni zastupovat i tam nepřítomné slovenské kolegy.
Do výboru bylo zvoleno devět členů s jedním náhradníkem a tříčlenná revizní komise. Výbor na svém prvním zasedání zvolil ze svých řad předsedou Miroslava Mikšovského, tajemnicí Růženu Zimovou a strážcem pokladny Jiřího Kučeru. Členy výboru se stali ve volbách úspěšní Václav Čada, Lucie Friedmanová, Milan Konečný, Jiří Šumbera, Václav Talhofer, Vít Voženílek a náhradníkem bez možnosti hlasovat Petr Skála. Revizní komise bude pracovat pod vedením Ondřeje Roubíka ve složení Miroslav Benischek a Petr Buchar.

Petr Skála

vyvěšeno: 12.12.2003
poslední aktualizace: 13.12.2003
ID článku: 995
další informace: www.czechmaps.info/

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server] KartografieZ domova [Pošta]