[Home Page]

DEN GIS 2003 v ČR

Již pátým rokem se v listopadu na celém světě pořádal Den GIS. Den GIS je osvětová akce, jejímž hlavním cílem je zpřístupnit geografické informační systémy co nejširšímu publiku. Den GIS 2003 byl v České republice pořádán pod záštitou České asociace pro geoinformace (CAGI) a v jeho rámci připravili různé akce zástupci těchto organizací:
** ARCDATA PRAHA, s.r.o. – výstava „Mapy z počítače – GIS v praxi“
** Krajský úřad Plzeňského kraje – výstava „Plzeňský kraj v mapách“
** Masarykova univerzita v Brně – „GIS Tour“ – setkání univerzitních pracovníků vyučujících GIS
** Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno – ukázky principů GIS, workshop, studentská výstava map, den otevřených dveří
** Město Slaný – ukázky GIS, workshop na gymnáziu
** Severočeské doly, a.s., Doly Bílina – ukázky technologie GIS, prezentace oddělení GIS na dolech Bílina s možností praktických ukázek pro studenty 3. a 4. ročníků gymnázia
** Středočeský kraj – workshop na Střední průmyslové škole v Příbrami
** Technická univerzita v Liberci – ukázky GIS a workshop pro učitele a žáky středních a základních škol
** Technická univerzita Ostrava – ukázky GIS a den otevřených dveří pro studenty několika ostravských gymnázií a Střední průmyslové školy stavební, přijeli i studenti z Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci
** T-MAPY a Městský úřad v Novém Jičíně – seminář pro střední školy - ukázky principů geoinformačních technologií
** Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem – výstava map a workshop pro studenty univerzity a odbornou veřejnost
** Univerzita Karlova v Praze – ukázky využití GIS a dálkového průzkumu Země při modelování krajiny
** Univerzita Palackého v Olomouci – workshop pro mladé přátele geografie z regionu
** Univerzita Pardubice – workshop o GIS pro studenty univerzity a hosty
** Západočeská univerzita – na fakultě pedagogické den otevřených dveří a workshop pro žáky ZŠ a na fakultě aplikovaných věd přednáška a workshop pro žáky gymnázia.

Podrobnější zprávy s fotografiemi z některých akcí si můžete stáhnout ve formátu PDF z http://www.arcdata.cz.

*****

Den GIS vznikl jako součást týdne geografického uvědomění „Geography Awareness Week“, jedné z iniciativ společnosti National Geographic Society. Tato aktivita vznikla v roce 1987 na podporu geografické gramotnosti na školách, v organizacích a v lidské komunitě obecně. Zaměřena je především na vzdělávání mládeže. Letos je pořádán „Geography Awareness Week“ v týdnu od 16. do 22. listopadu 2003. V loňském roce vznikla z popudu National Geographic Society rovněž nová iniciativa na podporu všeobecné vzdělanosti „Geography Action“.

Více podrobností naleznete na: http://www.nationalgeographic.com/geographyaction/, http://www.gisday.com

redakce

vyvěšeno: 12.12.2003
poslední aktualizace: 13.12.2003
ID článku: 996
další informace:www.arcdata.cz
www.nationalgeographic.com/geographyaction/
www.gisday.com
www.cagi.cz


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server] GISZ domova [Pošta]