[Home Page]

GEODIS BRNO zpřístupnil veřejnosti barevnou digitální leteckou ortofotomapu ČR vysokého rozlišení

Pokud si otevřete nově koncipovanou firemní internetovou stránku, poskytne vám možnost postupného prohlížení nabídky služeb, prodeje a servisu přístrojů a také firemní aktuality. Kromě toho můžete nahlédnout do představení společnosti GEODIS BRNO, seznámit se s jejími referencemi, navázat kontakt s pracovníky či listovat ve firemním časopise GEODIS News. V nabídce služeb přibyla důležitá položka: DATA. Za ní se skrývá široká nabídka dat nejnovější fotogrammetrické produkce, ať již na bázi leteckých, anebo družicových záznamů. Zákazníkům k dispozici tak je barevné družicové ortofoto ČR s rozlišením 7 m, výškopisná data, snímky z nedávných povodní, archivní letecké snímky a zejména letošní unikátní novinka - barevná digitální letecká ortofotomapa ČR s rozlišením 0,5 m. Přístup k těmto datům probíhá kliknutím v kolonce „Služby“ na položku „DATA“ a pak výběrem „Barevné ortofoto ČR“ ve sloupcové nabídce. Z ní se zájemce dostane dál kliknutím na „ortofotomapa s rozlišením 0,5 m“. Potenciální návštěvník se dostává před možnost „Přihlášení“ „Registrace“. Přistupuje-li poprvé, „registrace“ je nezbytná. Uživatel musí potvrdit přijetí souhlasného mejlu. Pak je oprávněn k „přihlášení“. Po něm vstupuje do prostředí „Geodis Mapserveru“, který má za úkol co nejrychleji a nejjednodušeji provést klienta rozsáhlým souborem dat tohoto moderního kartografického díla. Front page mapového serveru vás zavede k východnímu okraji Brna – což snadno poznáte podle ortofotomapy v okně zaujímajícího nyní většinu vaší obrazovky. Vlevo od ní se octne nabídka menu k ovládání databáze. Můžete používat tradiční funkce takových zařízení, jako je zvětšování, zmenšování, posun, návrat na vstupní stránku, krok vpřed a krok vzad. Napravo od mapového okna je k dispozici přehledná mapa ČR, ve které drobný červený čtverec ukazuje polohu výřezu z ortofota, který máte právě otevřen v hlavním okně. Pro přesnější lokalizaci ortofota si můžete střídavě otevírat podle nabídky vpravo uprostřed buď silniční mapu ČR v originálním měřítku 1:100 000, anebo příslušný výřez z leteckého ortofota ČR v analogickém měřítku, resp. zvětšení (zmenšení). Obraz lze překrýt názvy jednotlivých obcí a jejich šedými obrysy a polygony v poloprůhledné formě. V závislosti na zvětšení se objevuje síť hran topografických map měřítka 1:100 000 nebo 1:5000. Zcela vpravo dole je umístěn textový vyhledávač, která vám najde vypsanou lokalitu (sídlo) na mapě či ortofotu vycentrováním v příslušném rozlišení (větším než je právě použito v hlavním okně). Vyhledávač zatím umí pracovat s názvy sídel (pozor na správnou českou diakritiku!), časem zřejmě přejde na geografické názvy jiných kategorií a souřadnicové vyhledávání. Jakmile si vyhledávaný obraz systém najde, je znázorněn v hlavním okně, a můžete si jej prohlížet za použití nástrojů ve zmiňované liště vlevo od hlavního okna. Uživatel ocení jak rychlost činnosti serveru, tak zejména kvalitu a rozsah zde umístěných dat. Ortofotomapa ČR se člení do segmentů odpovídajících kladu listů SMO 1:5000, podle kterých společnost GEODIS BRNO standardně dodává tento bohatý podklad uživatelům. Samozřejmě jsou i jiné možnosti segmentování ortofotomapy podle přání zákazníka (areály, pruhy, výřezy pro administrativní jednotky apod.). Současné nelimitované prohlížení dat je výraznou motivací pro potenciální klienty, kteří si mohou předem na vlastním monitoru prohlédnout zájmovou oblast a posoudit spolehlivost, či vhodnost snímkového materiálu pro svou potřebu.

Jaromír Kolejka

vyvěšeno: 16.12.2003
ID článku: 999
další informace: www.geodis.cz

Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


Z časopisu Zeměměřič č. 03-12
[Server]
Geodézie
Kartografie DPZ
Internet Z domova
[Pošta]