[pošta]

36.Mezinárodní geodetické informační dny Brno ´99


Pozvánka

            SYMMA Reklamní agentura s.r.o. pod záštitou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a ve spolupráci s Českým svazem geodetů a kartografů pořádal 8.-9. listopadu 1999 v Kongresovém centru Brno, Výstaviště 1, Brno.

            Anotace referátů :


Obsah sborníku:

1. K národní geoinformační infrastruktuře v Nizozemí
Co van Oogen

2. Návrh na vytvoření národní katastrální politiky
Jan Polman, vedoucí projektu PHARE.

3. Součinnost zeměměřickéko a katastrálního inspektorátu v Praze s komerční sférou
Ing. Jan Seik, Zeměměřický a katastrální inspektorát v Praze.

4. Jakost v oblasti geoinformací
Ing. Václav Šanda, GEFOS a.s.

5. Malé firmy v ČR na konci tisícitetí
Ing. Rugolf Čančík, Geometra Opava.

6.  KGK a současná situace podnikání v geodésii
Ing. Jan Fafejta, Komora geodetů a kartografů.

7. "Je vstřícnost vůči zákazníkům přežitkem"
Ing. Petr Polák, Geodézie ČR s.r.o.

8. Standardizace na poli informačních systémů
Ing. Václav Slaboch, CSc., VÚGTK Zdiby.

9. Migrace dat do nového ISKN
RNDr. Rudolf Richter, CSc., BERIT a.s.

10. Národní geografická informační infrastruktura - SNIG příklad z Portugalska
Petr Kubíček, Laboratoř geoinformatiky a kartografie, Př.f. MU Brno.

11. Rakouské zkušenosti s řízením středních a malých geodetických firem a podpora BAIK
Helmut Hauer, Vídeň.

12. Etika z pohledu FIG
Ing. Milan Klimeš, Brno.

13. Digitalizaace katastrálních map v České republice
Ing. Karel Večeře, ČÚZK v Praze.

14. Podiel SZG a KGK na výchove a vzdělávání autorizovaných geodetov a kartografov v SR
Ing. Štefan Lukáč, predseda Slovenského zväzu geodetov.

15. Jednotná DKM - reálný cíl či utopie?
Ing. Václav Čada, CSc., Západočeská universita v Plzni.

16. Příprava odborníků na územní informační systýmy
Ing. Vladimíra Žufanová, VUT FAST Brno

18. Podnikání v zeměměřictví
Ing. Miroslav Šedý.

Aktualizace: 11.10.1999