[pošta]
Předcházející stránka

Zpět MGID ´99

Následující stránka

KGK a současná situace podnikání v geodesii
Ing. Jan Fafejta, Komora geodetů a kartografů

K G K - Komora geodetů a kartografů (Zeměměřická komora)

- účel vzniku
- trochu historie
- organizační struktura

- současný stav
- činnost
- hlavní cíle     - zákon o komoře
                      - zájmy podnikatelské sféry
                      - zpětná vazba na ČÚZK
                      - další cíle             - podíl na legislativě
                                                  - být pro členy potřebným partnerem

- záruka existence KGK
                    - ČR je demokratický stát
                    - podpora zeměměřické veřejnosti
                    - spolupráce s příbuznými subjekty v ČR i v zahraničí

KGK a zájmy podnikatelské sféry v zeměměřictví
            - KGK je jedinou organizací systematicky hájící zájmy podnikání v zeměměřictví
            - sdružuje všechny velké a významné firmy
            - sdružuje menší firmy (do 25 zaměstnanců)
            - sdružuje drobné podnikatele a ÚOZI
            - je partnerem pro jednání se státní správou

 

Obor zeměměřictví

státní správa

podnikatelská sféra

školství

pevná struktura,

dobří odborníci v zeměměřictví, slabší v právních vztazích

vysoká výkonnost a dobrá kvalita, výborné přístrojové, počítačové i programové vybavení dobře organizované,

je uznávané ve světě,

má velké tradice

centralistické tradice přílišná liberalizace vlastních odborných činností dobrá spolupráce mezi fakultami jednotlivých vysokých škol
nezdravý resortismus chybí dohled a kontrola rozsah i kvalita výuky je na vysoké odborné úrovni
snaha podnikat všeobecný pokles cenové hladiny vychovává dostačující počet odborníků
vysoký počet zaměstnanců podbízení až podplácení při získávání zakázek chybí jistá nadstavba - zpracování výsledků vlastního měření
neochota ke spolupráci se soukromou sférou ztráta prestiže vůči ostatním profesím problematika celoživotního vzdělávání
  neschopnost dále zpracovávat výsledky vlastní práce  
  nezdravá řevnivost vůči státní správě  

 

Závěry

Zkušenosti ze zahraničí : spolupráce všech zeměměřičů je nutná

Dohoda mezi KGK a ČÚZK je základním kamenem

Potřeba spolupráce všech shora uvedených

Oborová rada

Ing. Jan Fafejta

Komora geodetů a kartografů

Předcházející stránka

Zpět MGID ´99

Následující stránka


Aktualizace: 11.12.1999