Novinky
Poslední číslo
Rezort ČÚZK
Katastr nemovitostí
Geodezie
Kartografie
GIS
GEOinformace
GPS
DPZ
Internet
Školství
Pozemkové úpravy
Software
Archiv
Diář
Přečtěte si
Katalog geodetických firem
WWW firem
Různé
ČSGK
KGK
Vševědna
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Historie
Kontakt
Předplatné časopisu
Inzerce
Různé
Z druhé ruky
Z první ruky
Zeměměřický věstník
Zpravodaj ČÚZK
Zeměměřické konference
Krádeže přístrojů
Přístup pro autory přístrojů
Editace Osobností přístrojů
    [pošta]             Diář

Leden 2000
Únor 2000
Březen 2000
Duben 2000
Květen 2000
Červen 2000
Červenec 2000
Srpen 2000
Září 2000
Říjen 2000
Listopad 2000
Prosinec 2000

Některé Starší akce můžete najít zde:
1997
1998
1999

 Leden

 • 22.- 26.1.2000 (Ostrava) - GIS... Ostrava 2000 -
  Místo konání: porubský areál VŠB-TU Ostrava
  Pořádá: VŠB-TU Ostrava, Hornicko-geologická fakulta, Institut ekonomiky a systémů řízení a ČAGI
  Kontakt: D. Adámková, tel.: 069/699 4443, fax: 069/691 8589, dagmar.adamkova@vsb.cz


   Únor

 • 14.2.2000 (Praha) - GIS pro mobilní klienty - Seminář pro rozvodné společnosti vodovody a kanalizace, plynárenství, teplárenství, energetika
  Pořádá: Autodesk, ORACLE, Sitewell
  Kontakt: Celá pozvánka ZDE

 • 15.2.2000 (Brno) - GPS a speciální geodetické práce - seminář s mezinárodní účastí
  Místo konání: Ústav geodezie FAST VUT v Brně, Veveří 95, 662 37 Brno,
  Kdy: 9:30
  Kontakt: Ústav geodezie FAST VUT v Brně, Veveří 95, 662 37 Brno,
  tel.: 05/41 14 72 01, fax: 05/41 14 72 18
  e-mail: gdbur@fce.vutbr.cz

 • 22.- 24.2.2000 (Seč) - Seč 2000 -
  Kontakt: www.tpro.cz/sec2000

 • 23.2.2000 (Praha) - Změny v předpisech upravujících geodetické práce - odborný seminář
  Místo konání: Obvodní úřad Praha 8, Zenklova 43/147, Praha 8 - Libeň
  Kdy: Zahájení v 9:00 hod., prezentace od 8:00, ukončení v 15:00 hod.
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: ČSGK, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1


   Březen

 • 14.3.2000 (Pardubice) - Tvorba, aktualizace a správa digitální technické mapy - informativní seminář
  Místo konání: Dům techniky Pardubice
  Kdy: 9:00 (8:00 prezentace)
  Pořádá: správci inženýrských sítí východních čech
  Kontakt: (Koordinátor:)
  GEOVAP, spol. s r.o.
  Čechovo nábřeží 1790
  530 03 Pardubice
  
   Tel: 040-60 24 214
   Fax: 040-62 10 314
  

 • 15.3.2000 (Praha) - Geometrický plán - (navazující na seminář pořádaný dne 16.9.1999)
  Místo konání: Obvodní úřad Praha 8, Zenklova 43/147, Praha 8 - Libeň
  Kdy: Zahájení v 9:00, prezentace od 8:00, ukončení v 15:00 hod.
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: ČSGK, Novotného lávka 5, 116 68, Praha 1

 • 16.3.2000 (Třebíč) - Pozemkové úpravy VI. - celostátní odborný seminář
  Místo konání: velký sál FÓRUM, Masarykovo nám. 12
  Kdy: 8:00 - 14:00
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: Katastrální úřad v Třebíči, Jungmannova 2, 674 01 Třebíč

 • 21.- 22.3.2000 (Praha) - PREZENTAČNÍ DNY PRAHA 2000 - geodetické techniky a geodetických programů
  Místo konání: Vstupní atrium budovy Stavební fakulty ČVUT Thákurova 7 Praha 6 Dejvice
  Kdy: 9:00 - 16:00
  Pořádá: GEFOS, a.s., GEODIS BRNO, s.r.o., GEOTRONICS Praha, s.r.o., GEUS, s.r.o., SOKKIA, s.r.o. za laskavé podpory oboru geodezie a kartografie FSv ČVUT v Praze
  Kontakt: INFO

 • 23.3.2000 (Brno) - Geoinformační systémy a jejich využití v AČR - konference
  Místo konání: VA v Brně, Kounicova 44, Aula 299
  Kdy: 8:45 - 18:00
  Pořádá: Katedra vojenských informací o území fakulty vojensko technické druhů vojsk
  a
  katedra řízení komunikačních systémů fakulty velitelské a štábní Vojenské akademie v Brně

  Kontakt: pplk. Ing. Marian Libanský, CSc.
  katedra vojenských informací o území, Vojenská akademie v Brně
  Kounicova 65, 612 00 Brno
  tel: 05/4118 p6608
  E-mail: marian.rybansky@vabo.cz

 • 30.3.2000 (Průhomice u Prahy) - by/S@T technologie současnosti s velikou budoucností - síť pevných referenčních stanic DGPS - Sympozium
  Místo konání: KONGRESOVÉ a VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Průhonice u Prahy
  Kdy: 10:00 - 15:00
  Pořádá: by/S@T
  Kontakt: KONGRESOVÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM Průhonice u Prahy
  Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice
  Spojení z Prahy MHD: Metro trasa "C", Opatov, č. autobusu 324 a 325


   Duben

 • 18.- 20.4.2000 (Praha) - Prague Internet World - Mezinárodní výstava a doprovodná konference
  Místo konání: Veletržní palác
  Pořádá: M.I.A. www.mia.cz


   Květen

 • 10.- 18.5.2000 (10.5. Bratislava, 11.5. Brno, hotel Voroněž, 17.5. Teplice, hotel Panorama, 18.5. Praha, hotel Olšanka) - Plný ATLAS programů - - předváděcí turné firmy ATLAS
  Místo konání: 10.5. Bratislava, 11.5. Brno, hotel Voroněž, 17.5. Teplice, hotel Panorama, 18.5. Praha, hotel Olšanka
  Pořádá: Pořádá: ATLAS spol. s r.o.
  Kontakt: ATLAS, tel. 02/766085, fax 02/767426, E-mail: dmt@atlasltd.cz

 • 21.- 26.5.2000 (Praha) - FIG Working Week Praha 2000 - Podrobný program ZDE
  Místo konání: Praha
  Pořádá: Český svaz geodetů a kartografů
  Kontakt: sekretariát konference: Opletalova 15, 110 00 Praha 1, tel.:02/24 21 06 50, -06 52, -07 35, fax: 02/24 21 21 03 http://www.fig2000.cz http://www.zememeric.cz/CSGK/FIG2000

 • 25.- 26.5.2000 (Praha) - FIG Working Week Praha 2000 - Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
  Místo konání: Budova zeměměřičských a katastrálních úřadů, Pod sídlištěm 9, Praha 8 umístění na mapě
  Pořádá: Český svaz geodetů a kartografů
  Kontakt: sekretariát konference: Opletalova 15, 110 00 Praha 1, tel.:02/24 21 06 50, -06 52, -07 35, fax: 02/24 21 21 03 http://www.fig2000.cz http://www.zememeric.cz/CSGK/FIG2000


   Červen

 • 26.- 27.6.2000 (Praha) - Informační technologie ve stavebnictví 2000 - konference s mezinárodní účastí
  Místo konání: Stavební fakulta ČVUT
  Pořádá: Stavební fakulta ČVUT Praha, VUT Brno, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a IFMA CZ
  Kontakt: E-mail: konference@ika.cz
  www.aec2000.cz


   Červenec


   Srpen


   Září

 • 11.- 13.9.2000 (Jestřábí (Lipno)) - 10. mezinárodní konference pozemkových úprav (PÚ) - Odborná konference
  Místo konání: Jestříbí (Lipno)
  Pořádá: Ministerstvo zemědělství ČR, Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Sekce pozemkových úprav České zemědělské společnosti, Společnost Antonína Švehly, o.p.s.
  Kontakt: Česká zemědělská společnost, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

 • 11.9.2000 (Praha) - Valná hromada Komory geodetů a kartografů (Zeměměřické komory) -
  Místo konání: Kongresový sál ČSVTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1
  Kdy: 10:00
  Kontakt: http://www.zememeric.cz/6+7-00/hromada.html

 • 19.9.2000 (Praha) - Informační systém katastru nemovitostí - seminář
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: ing. Vaingát, sekretariát ČSGK, tel/fax: 02/21082374


   Říjen

 • 6.10.2000 (Praha) - * Výklad novelizace stavebniho zakona * Predpisy z oblasti zeměměřictví na stavbách * Metrologické požadavky při měřických pracích na stavbách - odborný seminář
  Místo konání: Zenklova 43147
  Pořádá: VÚGTK
  Kontakt: www.vugtk.cz

 • 12.- 17.10.2000 (Hannover) - Intergeo - světová výstava, zájezd Spolku zeměměřičů Brno
  Kontakt: ing. Kolman, KÚ Třebíč, tel: 0618/840714, kutrebic@enet.cz

 • 13.- 15.10.2000 (Litoměřice a okolí) - 36. Geodesia rallye ČR - GEOS-Opel-Tour 2000
  Pořádá: Geos Litoměřice
  Kontakt: Internetovou adresu: www.geos.cz

 • 25.- 26.10.2000 (Brno) - Intergraph Geoforum cs 2000 -
  Místo konání: hotel International Brno
  Pořádá: Intergraph ČR, s.r.o. Podbabská 20, 160 46 Praha 6
  Kontakt: Internetovou adresu: www.intergraph.cz E-mail: info@intergraph.cz

 • 26.10.2000 (Třebíč) - Katastr nemovitostí - ISKN - novinky právní praxe
  Pořádá: KÚ Třebíč
  Kontakt: ing. Kolman, KÚ Třebíč, tel 0618/840714, kutrebic@enet.cz

 • 31.10.2000 (Praha) - České předběžné technické normy pro geografickou informaci - odborný seminář
  Místo konání: Kongresový sál ČÚZK, Pod sídlištěm 9/1800, Praha 8 - Kobylisy
  Pořádá: Česká společnost pro technickou normalizaci, Český normalizační institut a Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
  Kontakt: http://www.zememeric.cz/6+7-00/normy.html


   Listopad

 • 7.11.2000 (Praha) - Zkušenosti z dokončování pozemkových úprav a spolupráce s KÚ - seminář
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: ing. Vaignát, sekretariát ČSGK, tel/fax: 02/21082374

 • 14.- 15.11.2000 (Seč u Chrudimi) - 6. setkání uživatelů - Seč 2000 - společnosti ATLAS s.r.o. a GEPRO s.r.o.
  Kontakt: GEPRO, Mgr. Milan Kučera, Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, tel/fax: 02/57313328, milan.kucera@gepro.cz www.gepro.cz

 • 15.11.2000Označte si v kalendáři 15. listopad 2000 jako GIS Day. Po úspěšném prvním ročníku GIS Day, který byl vyhlášen na 19. listopad 1999, americké společnosti geografů, "National Geographic Society" a "Association of American Geographers" stanovili termín druhého ročníku GIS Day 2000 - středu 15. listopadu 2000.
  Kontakt: http://atlas.arcdata.cz/arcdata/start.html?akce/akce_uvod/akce_gisday

 • 22.11.2000 (Praha) - Autodesk MapGuide 5 a Oracle 8i Spatial - Konkurenční výhoda při správě geoprostorových informací - Rozvodné společnosti a státní správa - dopoledne Telekomunikace - odpoledne
  Místo konání: Praha 2, Škrétova 12, prostory Oracle Czech, s.r.o.
  Kdy: 9,00 nebo 13,30 hod
  Pořádá: Autodesk a Oracle
  Kontakt: www.autodesk.cz

 • 24.11.2000 (Brno) - Digitalizace katastrálních map - v teorii a praxi
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: www.zememeric.cz/vestnik

 • 25.11.2000 (Brno) - Sjezd Ceskeho svazu geodetů a kartografů -
  Kontakt: www.zememeric.cz/vestnik


   Prosinec

 • 6.12.2000 (Praha) - Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ - seminář fotogrammetrie a dálkového průzkumu Země
  Místo konání: v prostorách Fakulty stavební, ČVUT Praha
  Kdy: 10 hodin
  Pořádá: Katedra mapování a kartografie Fakulty stavební ČVUT a Společnost pro fotogrammetrii a DPZ
  Kontakt: Internetovou adresu: http://www.zememeric.cz/11-00/seminar-fotka.htm

 • 21.- 24.1.2001 (Ostrava) - GIS... Ostrava 2001 - VIII. ročník mezinárodní konference
  Kontakt: Dagmar Adámková, VŠB TU Ostrava, tel: 069/6994443

 • 22.3.2001 (Třebíč) - Pozemkové úpravy - VII. celostátní seminář a výstava
  Kontakt: ing. Kolman, KÚ Třebíč, tel: 0618/840714, kutrebic@enet.cz