• 0.0.0000 (Praha) Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN Problematika GNSS v geodézii (Ing. Taraba), DLPS a moderní měřické metody (Ing. Šafář), Novinky prodejců geodetických přístrojů
  Kde: Budova ČÚZK, 6.patro
  Pořádá: VÚGTK v.v.i
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 0.0.0000 (Praha) Nový katastrální zákon a geometrické plány seminář JUDr. Daniela Šustrová, Ing. Jaroslav Holý
  Kde: Budova ČÚZK, 6.patro
  Pořádá: VÚGTK v.v.i
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 0.0.0000 (Praha) seminář Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN Problematika GNSSv geodézii, DPLS a moderní měřické metody
  Kde: Přednáškový sál v 6.patře budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, Praha 8, Pod sídlištěm 9/1800
  Pořádá: VÚGTK, v.v.i
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 0.0.0000 ()
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 0.0.0000 () Setkání uživatelů Magellan
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 0.0.0000 ()
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 0.0.0000 (Praha) Listiny o nemovitostech a Geometrický plán seminář VÚGTK v.v.i.
  Kde: Budova ČÚZK, 6.patro
  Pořádá: VÚGTK v.v.i
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 0.0.0000 (Praha) Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon seminář VÚGTK v.v.i.
  Kde: budova Úřadu městské části Praha 8 – Libeň tzv. „Bílý dům“ velký sál, U Meteoru 6
  Pořádá: VÚGTK v.v.i
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 0.0.0000 (Zdiby) Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností akreditované semináře VÚGTK v.v.i
  Kde: Zdiby
  Pořádá: VÚGTK v.v.i.
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 0.0.0000 (Praha) Pozemkové knihy akreditované semináře VÚGTK v.v.i
  Kde: Praha
  Pořádá: VÚGTK v.v.i
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 26.11.1014 (Olomouc) Seminář s problematikou autorského práva v kartografii a geoinformatice
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 20.12.2003 (Praha) akreditovaný seminář GEOMETRICKÉ PLÁNY a VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮs ohledem k nabytí účinnosti nového občanského zákoníku a nového katastrálního zákona
  Kde: budova Úřadu městské části Praha 8 – Libeň tzv. „Bílý dům“ velký sál, U Meteoru 6
  Pořádá: ODIS VÚGTK, v.v.i.
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 20.11.2007 (Praha) seminář Nemovitosti a práva k nim s výhledem na úpravu po rekodifikaci občanského práva
  Kde: Sál ČÚZK 6. patro
  Pořádá: ODIS VÚGTK, v.v.i.
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 26.1.2009-6.2.2009 (celá ČR) Leica Tour 2009 prezentace zeměměřické techniky
  Kde: Liberec, Brno, Ostrava, Olomouc, Hr. Králové, Plzeň, Č. Budějovice, Praha
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz fax: 283842621
  Poznámka:
 • 5.2.2009 (Brno) družicová měření a sítě v geodézii konference s mezinárodní účastí
  Kde: posluchárna D182 budovy D, na Veveří 95
  Pořádá: Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně
  Kontakt: Ústav geodézie, Veveří 95, Brno 602 00; e-mail: zmolova.v@fce.vutbr.cz, fax: 541 147 218
  Poznámka:
 • 24.2.2009-24.2.2009 (Praha) Katastr nemovitostí z právního hlediska Nejčastější závady v návrzích na vklad a záznam vlastnických a jiných věcných práv
  Kde: Úřad městské části Praha 8 - Libeň, velký sál, U Meteoru 6
  Pořádá: ODIS VÚGTK, v.v.i.
  Kontakt: seminare@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 5.3.2009 (Brno) "Zeměměřická díla v územním plánování,stavebním řádu a GIS odborný seminář
  Kde: Fakulta stavební VUT Brno
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 10.3.2009 (Praha) G++ 2009 Studentská kultovní akce geodetů a kartografů v Praze
  Kde: RETRO MUSIC HALL
  Pořádá: G++
  Kontakt:
  Poznámka: Francouzská 4, 120 00, Praha 2
 • 27.3.2009 (Praha) Aktuální otázky katastru nemovitostí odborný seminář
  Kde: Novotného lávka 5, Praha 1
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 28.3.2009 (Praha) "9. sjezd ČSGK" sjezd
  Kde: Novotného lávka 5, Praha 1
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 31.3.2009 (Praha) Soutěž Technické dílo roku 2008 uzávěrka přihlášek 31.3.2009
  Kde: vyhlášení Lísek 52, Skalský dvůr, Vysočina, Bystřice nad Pernštejnem
  Pořádá: Komora geodetů a kartografů
  Kontakt: KGK
  Poznámka: přihlášky doručujte KGK
 • 2.4.2009 (Třebíč) Pozemkové úpravy XV. Odborný seminář
  Kde: Fórum
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz milan.stana@mze.cz
  Poznámka:
 • 20.4.2009-22.4.2009 (Brno) XII. Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 110. výročí založení FAST VUT a XIV. výročí stavebních veletrhů Brno
  Kde: VUT v Brně, Fakulta stavební, Veveří 95, Brno, Brněnské výstavy a veletrhy (BVV), Veletržní 1, Brno
  Pořádá: VUT v Brně, FAS a BVV
  Kontakt: machotka.r(@)fce.vutbr.cz
  Poznámka:
 • 22.4.2009 (Brno) Aktuální problémy inženýrské geodézie 2009 odborný seminář
  Kde: Kongresové centrum Brno
  Pořádá: ČSGK- odborná skupina IG
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 14.5.2009-16.5.2009 (Pec pod Sněžkou) "XV.mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny"
  Kde: hotel Horizont
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 23.5.2009 (Praha) Volejbalový turnaj geodetů a kartografů
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 11.6.2009-13.6.2009 (Bystřice nad Pernštejnem) Setkání geodetů 2009 vyhlášení soutěže o Technické dílo roku 2008
  Kde: Lísek 52, Skalský dvůr, Vysočina
  Pořádá: Komora geodetů
  Kontakt: KGK
  Poznámka:
 • 14.7.2009-23.7.2009 (Jihlava, Praha, Zlín) Semináře k novele katastrální vyhlášky 14.7., 17,7., 23.7., každý termín jiné město
  Kde: Jihlava, Praha, Zlín
  Pořádá:
  Kontakt: viz www.cuzk.cz
  Poznámka:
 • 11.8.2009-28.8.2009 (Plzeň, Praha, Brno, Č. Budějovice, Opava) Semináře k novele katastrální vyhlášky 11.8., 18.8., 25.8., 27.8., 28.8, každý termín jiné město
  Kde: Plzeň, Praha, Brno, Č. Budějovice, Opava
  Pořádá:
  Kontakt: viz www.cuzk.cz
  Poznámka:
 • 3.9.2009-17.9.2009 (Ústí n. L., Liberec, Pardubice) Semináře k novele katastrální vyhlášky 3.9., 15.9., 17.9., každý termín jiné město
  Kde: Ústí n. L., Liberec, Pardubice
  Pořádá:
  Kontakt: viz www.cuzk.cz
  Poznámka:
 • 7.9.2009-8.9.2009 (Brno) GeoForum CS 2009, 10. ročník odborné uživatelské konference
  Kde: v hotelu Myslivna
  Pořádá: Intergraph CS s.r.o.
  Kontakt: Argentinská 38/286, 170 00 Praha 7, +420 234 707 820, email: info-cz@intergraph.com
  Poznámka: do 17. července zvýhodněná registrace
 • 9.9.2009 (Bratislava) Historické mapy vědecká konference
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 22.9.2009-24.9.2009 (Karlsruhe) Intergeo 2009
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 22.9.2009 (Praha) Seminář k novele katastrální vyhlášky závěrečný sběrný seminář
  Kde:
  Pořádá: VÚGTK
  Kontakt: viz www.vugtk.cz
  Poznámka:
 • 23.9.2009 (Opava) GNSS/GPS a katastr školení
  Kde:
  Pořádá: ČSGK, podočka Opava
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 30.9.2009-2.10.2009 (Olomouc) 18. kartografická konference Quo vadis, kartografie?
  Kde:
  Pořádá: Kartografická společnost ČR a Kart.spol. SR
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 2.10.2009 (Zlín) GNSS/GPS a katastr školení časopisu Zeměměřiče
  Kde:
  Pořádá: časopis Zeměměřič
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.10.2009 (Ústí nad Labem) GNSS/GPS a katastr školení časopisu Zeměměřiče
  Kde:
  Pořádá: časopis Zeměměřič
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 6.10.2009 (Olomouc) GNSS/GPS a katastr školení časopisu Zeměměřiče
  Kde:
  Pořádá: časopis Zeměměřič
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 7.10.2009 (Praha) Student GIS projekt 2009
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 10.10.2009 (Litoměřice) 45. Geodesia rallye ČR orientační pohodové závody pro veřejnost s vozidly
  Kde: start výstaviště Zahrada Čech
  Pořádá: Občanské sdružení Viva Geodesia
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 12.10.2009 (Pardubice) GNSS/GPS a katastr školení časopisu Zeměměřiče
  Kde:
  Pořádá: časopis Zeměměřič
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 13.10.2009 (Liberec) GNSS/GPS a katastr školení časopisu Zeměměřiče
  Kde:
  Pořádá: časopis Zeměměřič
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 14.10.2009 (České Budějovice) GNSS/GPS a katastr školení časopisu Zeměměřiče
  Kde:
  Pořádá: časopis Zeměměřič
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 15.10.2009 (Brno) GNSS/GPS a katastr školení časopisu Zeměměřiče
  Kde:
  Pořádá: časopis Zeměměřič
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 16.10.2009 (Jihlava) GNSS/GPS a katastr školení časopisu Zeměměřiče
  Kde:
  Pořádá: časopis Zeměměřič
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 19.10.2009-20.10.2009 (Brno) Setkání uživatelů 2009 společností Atlas a Gepro
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 20.10.2009 (Chocerady) Digitální mapa veřejné správy - seminář Nemofora k projektu DMVS
  Kde: Hotel Akademie-Naháč Chocerady
  Pořádá: Nemoforum, on-line přihlašování do 12.10.
  Kontakt: nemoforum@cuzk.cz
  Poznámka:
 • 21.10.2009-22.10.2009 (Praha) 18. konference GIS ESRI v ČR
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 21.10.2009 (Plzeň) GNSS/GPS a katastr školení časopisu Zeměměřiče
  Kde:
  Pořádá: časopis Zeměměřič
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 22.10.2009 (Třebíč) Katastr nemovitostí v právní a technické praxi
  Kde: Fórum
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 23.10.2009 (Praha) GNSS/GPS a katastr školení časopisu Zeměměřiče
  Kde:
  Pořádá: časopis Zeměměřič
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 2.11.2009-4.11.2009 (Telč) Aktuální problémy fotogrammetrie a DPZ
  Kde: školící středisko ČVUT v Telči
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.11.2009-6.11.2009 (Žilina) Slovenské geodetické dny
  Kde: hotel Holiday Inn
  Pořádá: KGK SR
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 18.11.2009 (celý svět) Den GIS
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 19.11.2009-20.11.2009 (Brno) 45. geodetické informační dny
  Kde: hotel Santon
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 16.12.2009 (Praha) XXX. sympozium z dějin G+K
  Kde: NTM
  Pořádá: KPNTM
  Kontakt: antonin.svejda(@)ntm.cz
  Poznámka:
 • 19.1.2010-20.1.2010 (Lázně Bohdaneč) Setkani uživatelů Magellan
  Kde: hotel Technik
  Pořádá: geoobchod, s.r.o.
  Kontakt: 800 123 228
  Poznámka:
 • 21.1.2010 (Praha) 5. ples zeměměřičů
  Kde: v prostorách Společenského sálu Národního domu na Smíchově
  Pořádá: Český svaz geodetů a kartografů
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 2.2.2010 (Ústí nad Labem ) LEICA TOUR 2010
  Kde: Hotel Vladimir, Masarykova 36
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 3.2.2010 (České Budějovice ) LEICA TOUR 2010
  Kde: Hotel Gomel, Pražská 14
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 4.2.2010 (Brno) Družicové metody v geodézii a katastru konference
  Kde: v posluchárně D182, Veveří 95, Brno
  Pořádá: Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 8.2.2010 (Pardubice ) LEICA TOUR 2010
  Kde: Hotel Labe, Masarykovo nám. 2633
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 9.2.2010 (Ostrava ) LEICA TOUR 2010
  Kde: Harmony Club Hotel, 28. října 170
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 10.2.2010 (Olomouc ) LEICA TOUR 2010
  Kde: Hotel Flora, Krapkova 34
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 10.2.2010 (Praha) Terestrické 3D skenování školicí akce
  Kde: Stavební fakulta ČVUT, Thákurova 7, Praha 6
  Pořádá: KGK
  Kontakt: info@kgk.cz
  Poznámka: vložné 700 Kč zahrnuje i publikaci "Terestrické skenovací systémy"
 • 11.2.2010 (Brno) LEICA TOUR 2010
  Kde: Hotel Avanti, Střední 61
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 16.2.2010 (Praha) LEICA TOUR 2010
  Kde: Hotel DUO, Teplická 492
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 17.2.2010 (Karlovy Vary) LEICA TOUR 2010
  Kde: Poštovní dvůr, Slovenská 2
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 24.2.2010 (Brno) Konference Juniorstav 2010 / Na fakultě stavební VUT v Brně koná již 12. ročník odborné konference doktorandů s mezinárodní účastí Juniorstav 2010.
  Kde: Ústav geodézie, FAST VUT v Brně, Veveří 95
  Pořádá: Ústav geodézie, FAST VUT v Brně
  Kontakt: +420 603 529 683, +420 541 147 221, volarik.t@fce.vutbr.cz
  Poznámka: kontaktní osoba: Ing. Tomáš Volařík garant sekce
 • 4.3.2010-4.3.2010 (Praha) Seminář: ZEMĚMĚŘICKÉ ČINNOSTI PŘI POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Středočeská pobočka si vás dovoluje pozvat na odborný seminář
  Kde: budova ČSVTS, sál 417 Novotného lávka 5, Praha 1
  Pořádá: Českomoravská komora pro pozemkové úpravy, Středočeská pobočka
  Kontakt: Ing. Antonín Svoboda, Středočeská pobočka ČMKPÚ Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 E-mail: antsvoboda@seznam.cz
  Poznámka: Další informace na: www.cmkpu.cz
 • 18.3.2010 (Brno) "Zeměměřická díla v územním plánování,stavebním řádu a GIS" odborný seminář
  Kde: VUT Brno- Fakulta stavební, Veveří 95
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: geodetivcsvts.cz
  Poznámka:
 • 13.4.2010-22.9.2010 (Praha - Museum Karlova mostu) Marko Čermák - poslední romantik pohledové turistické mapy kreslíře Rychlých šípů
  Kde: Museum Karlova mostu
  Pořádá: SPJF, Museum Karlova mostu
  Kontakt: 776 776 779
  Poznámka: www.bohousek.cz/clanek-2010060017-vystava-marko-cermak-posledni-romantik-je-prodlouzena-do-28-10.html
 • 15.4.2010 (Brno) "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2010" odborný seminář
  Kde: Brno - kongresové centrum
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 15.4.2010 (Třebíč) Seminář Pozemkové úpravy
  Kde: Fórum
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 13.5.2010-15.5.2010 (Tatranská Lomnica) XVI.medzinárodné slovensko-polsko-české geodetické dny" konference
  Kde: Tatranská Lomnica, hotel Sorea Titris
  Pořádá: SSGK, SGP, ČSGK
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 22.5.2010-22.5.2010 (Praha) 8. ročník volejbalového turnaje GEODETŮ a KARTOGRAFŮ
  Kde: sportovní hala ČVUT
  Pořádá: MAESTRO CLUB Kolovraty & studenti oboru GK na Fakultě stavební ČVUT v Praze
  Kontakt: Ing. Petr Souček, Ph.D. prezident sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty http://www.maestroclub.cz
  Poznámka:
 • 2.6.2010 (Praha) Digitalizace katastrálních map - seminář Nemofora
  Kde: Praha 8 - Kobylisy
  Pořádá: Nemoforum
  Kontakt: nemoforum@cuzk.cz
  Poznámka: vstup volný, nutná přihláška mailem do 27.5.
 • 8.6.2010 (Hostivice u Prahy) Den otevřených dveří prezentace produktů značek TOPCON a SOKKIA
  Kde: Ke Stromečkům 1708, Hostivice (Praha-západ)
  Pořádá: SOKKIA s.r.o.
  Kontakt: info@sokkia.cz 777 991 007 - OBCHOD
  Poznámka: V tento den budou také poskytovány VÝRAZNÉ SLEVY.
 • 10.6.2010-12.6.2010 () SETKÁNÍ GEODETŮ 2010
  Kde:
  Pořádá: Komora geodetů
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 16.6.2010 (Praha-Horní Počernice) Seminář o 3D skenování Budoucnost patří rychlejším... ...30 000 bodů za sekundu!
  Kde: Hotel Čertousy, Bártlova 35/10, Praha-Horní Počernice
  Pořádá: SOKKIA spol.s r.o.
  Kontakt: info@sokkia.cz 777 991 007 - OBCHOD
  Poznámka: vstup zdarma
 • 6.9.2010-7.9.2010 (Brno) GeoForum CS 2010 11. ročník odborné uživatelské konference GeoForum CS 2010
  Kde: v hotelu Myslivna v Brně
  Pořádá: Intergraph CS
  Kontakt: andrea.stanclova@intergraph.com
  Poznámka: www.intergraph.cz
 • 7.9.2010-9.9.2010 (Demänovska dolina) Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2010 6. ročník vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou
  Kde: Hotel REPISKÁ***
  Pořádá:
  Kontakt: prof. Dr. Ing. Janka Sabová, predsedkyňa organizačného výboru
  Poznámka: www.fberg.tuke.sk
 • 9.9.2010-11.9.2010 (Karlovy Vary) X.mezinárodní konference o katastru nemovitostí konference
  Kde: hotel Thermal
  Pořádá: ČSGK+SSGK
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 16.9.2010-17.9.2010 (Nové Město na Moravě) Konference uživatelů GNSS 2010
  Kde: Nové Město na Moravě, Hotel SKI
  Pořádá: Geotronics Praha, s.r.o.
  Kontakt: +420 296 801 184
  Poznámka: http://www.geotronics.cz/konference-gnss
 • 30.9.2010 (Šťáhlavy ) Geomatika v projektech 2010
  Kde: Státní zámek Kozel, http://www.zamek-kozel.cz/
  Pořádá: Geomatika v projektech je oborový seminář pořádaný Oddělením geomatiky, Katedry matematiky, Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
  Kontakt: http://gis.zcu.cz/?page=geomatika-v-projektech#program
  Poznámka: Odborná akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů KGK a ohodnocena 2 kreditními bod
 • 5.10.2010-10.10.2010 (Německo, Belgie) Zájezd INTERGEO 2010 Kolín nad Rýnem
  Kde:
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 12.10.2010-13.10.2010 (Brno) Bentley Forum CS 2010
  Kde: hotel Myslivna, Brno
  Pořádá: Bentley Systems ČR, s.r.o.
  Kontakt: www.bentley.cz, +420 257 314 131
  Poznámka: Letošní setkání přináší rozšířenou agendu. Standardní schéma sdílení informací o novinkách ve společnosti Bentley, představení nových verzí produktů MicroStation a ProjectWise - tentokráte V8i Select Series 2
 • 14.10.2010 (Třebíč) Katastr nemovitostí v právní a technické praxi XVI. Seminář
  Kde: Kulturní středisko Fórum
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 16.10.2010 (Litoměřice) Geodesia rallye 2010 ČR orientační pohodové závody pro veřejnost s vozidly
  Kde: start výstaviště Zahrada Čech
  Pořádá: Občanské sdružení Viva Geodesia
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 19.10.2010-20.10.2010 (Praha) 16. ročník setkání uživatelů GEPRO&ATLAS
  Kde: Praha, Masarykova kolej
  Pořádá: Gepro
  Kontakt: www.gepro.cz
  Poznámka:
 • 6.11.2010 (Řevnice) Brdy 2010 Tradiční podzimní geodetická turistická a společenská akce
  Kde: Lidový dům v Řevnicích, Mníšecká 500
  Pořádá: ČVUT, FSv, obor G+K
  Kontakt: Doc. Hampacher (B911) tel. 224 354 790, Ing. Buchar (B804) tel. 224 354 646, Ing. Zimová (B810) zimova@fsv.cvut.cz
  Poznámka:
 • 11.11.2010-12.11.2010 (Žilina) 18. slovenské geodetické dni
  Kde: Holiday Inn Žilina
  Pořádá: KGK SR
  Kontakt: www.kgk.cz stromcek@geodezia.sk
  Poznámka: Športová 2, 010 01 Žilina
 • 15.11.2010 (PRAHA) "Technická mapa v souvislostech Digitální mapy veřejné správy" odborná akce
  Kde: Novotného lávka 5, Praha 1
  Pořádá: Český svaz geodetů a kartografů o.s.
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 23.11.2010-24.11.2010 (Brno) 46. geodetické informační dny
  Kde: hotel AVANTI
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 15.12.2010 (Praha) XXXI. SYMPOZIUM z dějin geodézie a kartografie tradiční setkání historiků geodézie a kartografie
  Kde: v kinosále Národního technického muzea v Praze 7, Kostelní 42
  Pořádá: Národní technické muzeum
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 18.1.2011 (Seč) Setkání uživatelů ASHTECH
  Kde: Junior centrum
  Pořádá: Aleš Rucký
  Kontakt: +420 777 595 346, rucky@geoobchod.cz
  Poznámka:
 • 19.1.2011 (Seč) Setkání uživatelů TRANSFORM
  Kde: Junior centrum
  Pořádá: Aleš Rucký
  Kontakt: +420 777 595 346, rucky@geoobchod.cz
  Poznámka:
 • 31.1.2011 (Plzeň ) Leica Tour 2011
  Kde: Parkhotel, U Borského parku 31, Plzeň
  Pořádá: Gefos, a.s.,
  Kontakt: +420 777 595 346, rucky@geoobchod.cz
  Poznámka: 10:00 - Prezentace novinek (TPS/GPS Viva, Skener C10/HDS6200, GIS GPS Viva Uno/Zeno…), 11:30 - Losování o ceny, diskuse, občerstvení a praktické ukázky
 • 3.2.2011 (Brno) GNSS v geodetické praxi
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 4.2.2011 (Praha) Leica Tour 2011
  Kde: Hotel DUO, Teplická 492, Praha
  Pořádá: Gefos, a.s.,
  Kontakt: Fax: 283 842 621, obchod@gefos.cz
  Poznámka: 10:00 - Prezentace novinek (TPS/GPS Viva, Skener C10/HDS6200, GIS GPS Viva Uno/Zeno…), 11:30 - Losování o ceny, diskuse, občerstvení a praktické ukázky
 • 7.2.2011 (Hradec Králové) Leica Tour 2011
  Kde: Hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494, Hradec Králové
  Pořádá: Gefos, a.s.,
  Kontakt: Fax: 283 842 621, obchod@gefos.cz
  Poznámka: 10:00 - Prezentace novinek (TPS/GPS Viva, Skener C10/HDS6200, GIS GPS Viva Uno/Zeno…), 11:30 - Losování o ceny, diskuse, občerstvení a praktické ukázky
 • 8.2.2011 (Ostrava ) Leica Tour 2011
  Kde: Harmony Club Hotel, 28. října 170, Ostrava
  Pořádá: Gefos, a.s.,
  Kontakt: +420 777 595 346, rucky@geoobchod.cz
  Poznámka: 10:00 - Prezentace novinek (TPS/GPS Viva, Skener C10/HDS6200, GIS GPS Viva Uno/Zeno…), 11:30 - Losování o ceny, diskuse, občerstvení a praktické ukázky
 • 9.2.2011 (Olomouc) Leica Tour 2011
  Kde: Hotel Flora, Krapkova 34, Olomouc
  Pořádá: Gefos, a.s.,
  Kontakt: Fax: 283 842 621, obchod@gefos.cz
  Poznámka: 10:00 - Prezentace novinek (TPS/GPS Viva, Skener C10/HDS6200, GIS GPS Viva Uno/Zeno…), 11:30 - Losování o ceny, diskuse, občerstvení a praktické ukázky
 • 14.2.2011 (Liberec) Leica Tour 2011
  Kde: Grandhotel Zlatý Lev, Gutenbergova 3, Liberec
  Pořádá: Gefos, a.s.,
  Kontakt: Fax: 283 842 621, obchod@gefos.cz
  Poznámka: 10:00 - Prezentace novinek (TPS/GPS Viva, Skener C10/HDS6200, GIS GPS Viva Uno/Zeno…), 11:30 - Losování o ceny, diskuse, občerstvení a praktické ukázky
 • 15.2.2011 (České Budějovice ) Leica Tour 2011 (změna místa !!!)
  Kde: Hotel Metropol, Senovážné nám. 2, České Budějovice
  Pořádá: Gefos, a.s.,
  Kontakt: Fax: 283 842 621, obchod@gefos.cz
  Poznámka: 10:00 - Prezentace novinek (TPS/GPS Viva, Skener C10/HDS6200, GIS GPS Viva Uno/Zeno…), 11:30 - Losování o ceny, diskuse, občerstvení a praktické ukázky
 • 16.2.2011 (Brno ) Leica Tour 2011
  Kde: Hotel Avanti, Střední 61, Brno
  Pořádá: Gefos, a.s.,
  Kontakt: +420 777 595 346, rucky@geoobchod.cz
  Poznámka: 10:00 - Prezentace novinek (TPS/GPS Viva, Skener C10/HDS6200, GIS GPS Viva Uno/Zeno…), 11:30 - Losování o ceny, diskuse, občerstvení a praktické ukázky
 • 1.3.2011 (Hradec nad Moravicí) Trimble express 2011
  Kde:
  Pořádá: Geotronics, sro
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 1.3.2011 (Praha) G++ kultovní společenská akce
  Kde: Retro Music Hall
  Pořádá: info@gplusplus.cz Studentská unie
  Kontakt: www.gpusplus.cz
  Poznámka:
 • 2.3.2011 (Brno) Trimble express 2011
  Kde:
  Pořádá: Geotronics, sro
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 3.3.2011 (Praha) Trimble express 2011
  Kde:
  Pořádá: Geotronics, sro
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 4.3.2011 (Brno) 6. celostátní ples zeměměřičů
  Kde: sál Semilasso
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno s podporou ČSGK a pod záštitou předsedy ČÚZK, ing. Karla Večeře
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 10.3.2011 (Brno) Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 30.3.2011 (Chomutov) Veřejné slyšení o poměrech na KP Chomutov
  Kde: Středisko knihovnických a kulturních služeb (SKKS), ul. Palackého 4995/85, Chomutov
  Pořádá: Sdružení nespokojených firem
  Kontakt: chomutovskeudalosti2011@seznam.cz
  Poznámka: http://chomutovskeudalosti2011.webnode.cz/
 • 7.4.2011 (Třebíč) Seminář Pozemkové úpravy XVII, Třebíč
  Kde:
  Pořádá: Spolek Zeměměřičů Brno
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 12.4.2011-16.4.2011 (Brno) Stavební veletrhy Brno
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 14.4.2011 (Brno) Aktuální problémy inženýrské geodézie 2011
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 29.4.2011 (Praha) Konference úředně oprávněných zeměměřických inženýrů (ÚOZI) 2011
  Kde: Novotného lávka
  Pořádá: KGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.5.2011 (Brno) Problematika využití GNSS v geodézii při měření pro účely katastru a přejímání výsledků zeměměřických činností získaných pomocí těchto technologií
  Kde: Konferenční sál Katastrálního pracoviště Brno-venkov, Úzká 6/471, Brno
  Pořádá: VÚGTK v.v.i
  Kontakt: senimare@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 19.5.2011-21.5.2011 (Krakov) XVII. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt: ing. Chudobová 728 750 494
  Poznámka:
 • 21.5.2011 (Praha) Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2011
  Kde: hala ČVUT v Praze Dejvicích
  Pořádá: MAESTRO CLUB Kolovraty
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 2.6.2011 (Praha) Katastr nemovitostí z právního hlediska Pozemkové knihy
  Kde: Přednáškový sál v 6.patře budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, Praha 8, Pod sídlištěm 9/1800
  Pořádá: VÚGTK v.v.i
  Kontakt: seminare@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 7.6.2011 (Praha) Seminář k tématice cenových map - Nemoforum: názory, přístupy a zkušenosti + diskuse
  Kde: Konferenční sál, Praha 8-Kobylisy
  Pořádá: Nemoforum
  Kontakt: nemoforum@cuzk.cz
  Poznámka: přihlášky mailem do 2.6.2011
 • 16.7.2011 (Želešice u Brna) Želešice open tenisový s společenský turnaj
  Kde: na hřišti v Želešicích u Brna
  Pořádá: geodetická kancelář, s.r.o., Silniční projekt z Brna
  Kontakt: Blatný Jaromír, geodet, tel. 549 131 256, blatny@silproj.cz
  Poznámka:
 • 8.9.2011-9.9.2011 (Bratislava) 19. Kartografická konference Kartografia a geoinformatika vo svetle dneška
  Kde: STU - Stavební fakulta
  Pořádá: Kart.spol.SR+Kart.spol.ČR+STU-SF
  Kontakt: 19kk@svf.stuba.sk
  Poznámka:
 • 12.9.2011-16.9.2011 (Praha) Symposium CIPA - dokumentace památek pomocí fotogrammetrie, 3D skenování a GIS.
  Kde: v prostorách FSv ČVUT
  Pořádá: ČVUT, FSv, obor G+K, prof. Karel Pavelka
  Kontakt: CIPA@conferencepartners.cz
  Poznámka:
 • 12.9.2011-13.9.2011 (Skalica, Slovensko) G+K v dopravě 11. mezinárodní konferenci geodetů a kartografů v dopravě
  Kde: hotel Patriot
  Pořádá: SSGK a ČSGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 15.9.2011 (Pardubice) Geometrický plán a KMD seminář
  Kde: v Domě techniky v Pardubicích
  Pořádá: ČESKÝ SVAZ GEODETŮ A KARTOGRAFŮ, POBOČKA VÝCHODNÍ ČECHY A KÚ PRO PARDUBICKÝ KRAJA KÚ PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
  Kontakt: jitka.rubesova@cuzk.cz a josef.holicky@cuzk.cz
  Poznámka:
 • 20.9.2011-21.9.2011 (Bystřice nad Pernštejnem) 2. setkání uživatelů geodetické techniky Topcon - Sokkia
  Kde: Hotel Skalský dvůr
  Pořádá: Geodis Brno
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 22.9.2011-24.9.2011 (Brijuni, Chorvatsko) Ingeo 2011
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 30.9.2011 (Praha) OSLAVA 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY ZEMĚMĚŘICKÉ
  Kde: 10 hod
  Pořádá: SPŠ zeměměřická, Ing. Hana Lebedová
  Kontakt: lebedova@spszem.cz
  Poznámka:
 • 5.10.2011-7.10.2011 (Praha) 18. konference Společnosti důlních měřičů a geologů a současně 8. sjezd SDMG
  Kde: hotel Belvedere
  Pořádá: Společnosti důlních měřičů a geologů
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 6.10.2011 (Třebíč) Seminář Katastr nemovitostí XVII., Třebíč
  Kde:
  Pořádá: Spolek Zeměměřičů Brno
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 6.10.2011 (Kozel) Geomatika v projektech 2011
  Kde: Státní zámek Kozel
  Pořádá: Oddělení geomatiky, katedra matematiky, Fakulty aplikovaných věd, Západočeské univerzity v Plzni
  Kontakt: gis.zcu.cz/?page=geomatika-v-projektech
  Poznámka:
 • 18.10.2011-19.10.2011 (Praha) 17. ročník setkání uživatelů GEPRO & ATLAS
  Kde: hotel Olšanka
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 18.10.2011-19.10.2011 (Brno) Bentley Forum
  Kde: hotel Myslivna
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 18.10.2011 (Praha) Digitální technologie v geoinformatice a kartografii studentská vědecká konference
  Kde: Fakulta stavební ČVUT v Praze, B868
  Pořádá: Katedra mapování a kartografie
  Kontakt: Ing. Petr Soukup, Ph.D., soukup@fsv.cvut.cz
  Poznámka:
 • 31.10.2011-2.11.2011 (Telč) Studentská konference Telč 2011
  Kde: výukové středisko ČVUT
  Pořádá: Laboratoř fotogrammetrie ČVUT
  Kontakt: lfgm.fsv.cvut.cz
  Poznámka:
 • 3.11.2011-4.11.2011 (Žilina) 19. slovenské geodetické dni odborná konference a společenský večer
  Kde: Holiday Inn Žilina
  Pořádá: KGK SR
  Kontakt: komorag@mail.t-com.sk
  Poznámka:
 • 4.11.2011 (Praha) Seminář o digitalizaci mapových archivů
  Kde:
  Pořádá: KS ČR a ÚAZK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 8.11.2011-9.11.2011 (Brno) 47. geodetické informační dny
  Kde: hotel Avanti
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 9.11.2011-10.11.2011 () 20. konference GIS ESRI v ČR
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 12.11.2011 () Brdy 2011 Tradiční setkání geodetů
  Kde: restaurace REPUBLICA v Řevnicích
  Pořádá: FSv ČVUT v Praze
  Kontakt: Doc. Hampacher (B911) tel. 224 354 790, Ing. Buchar (B804) tel. 224 354 646, Ing. Zimová (B810) zimova@fsv.cvut.cz
  Poznámka:
 • 16.11.2011 () Den GIS
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 21.11.2011 (Brno) Geopárty 2011 33.ročník studentské společenské akce
  Kde: Semilasso
  Pořádá: Fakulty stavební VUT v Brně, obor G+K, Bc. Kristýna Nezvalová
  Kontakt: 605 432 328, email: NezvalovaK(zavinac)study.fce.vutbr.cz
  Poznámka:
 • 24.11.2011-25.11.2011 () Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 30.11.2011 (Praha) XXXII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
  Kde: Národní technické muzeum
  Pořádá: odd. exaktních věd Národního technického muzea
  Kontakt: antonin.svejda@ntm.cz
  Poznámka: uzávěrka přihlášek 15. října 2011
 • 30.11.2011 (Průhonice u Prahy) Konference Inspirujme se INSPIRE info day
  Kde: Vzdělávacím a informačním centru Floret v Průhonicích
  Pořádá: CENIA, česká informační agentura životního prostředí
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.12.2011 (Praha) Geodeti v tunelu Blanka Exkurze s odborným výkladem vedoucího geodeta
  Kde: Infocentrum tunelu Blanka - Letná
  Pořádá: redakce Zeměměřič
  Kontakt: redakce@zememeric.cz
  Poznámka:
 • 10.1.2012 (Praha) Plenární zasedání SFDP
  Kde: Fakulta stavební ČVUT v Praze
  Pořádá: SFDP
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 17.1.2012-18.1.2012 (Seč) Setkání uživatelů ASHTECH / SPECTRA PRECISION
  Kde: JuniorCentrum
  Pořádá: GEOOBCHOD CZ, Pardubice
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 23.1.2012-25.1.2012 (Ostrava) GIS Ostrava 2012 Současné výzvy geoinformatiky
  Kde: Nová aula VŠB-TUO
  Pořádá: VŠB – Technická univerzita Ostrava
  Kontakt: gisostrava@vsb.cz
  Poznámka:
 • 25.1.2012 (Praha) Krajina a společnost v geografickém názvosloví 8. historickogeografická konference
  Kde: Velká geologická posluchárna, PřF UK, Albertov 6, Praha 2
  Pořádá: Historický ústav AV ČR, Praha a Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK
  Kontakt: semotanova@hiu.cas.cz
  Poznámka:
 • 28.1.2012 (Hradec Králové) 7. ples zeměměřičů
  Kde: Nové Albertinum
  Pořádá: ČSGK, pobočka Východní Čechy
  Kontakt: lenka.sykorova@cuzk.cz
  Poznámka: vstupné 320 Kč
 • 28.1.2012 (Hradec Králové) 10. sjezd ČSGK
  Kde: Nové Adalbertinum
  Pořádá: Rada ČSGK
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 2.2.2012 (Brno) Družicové metody v geodézii a katastru konference s mezinárodní účastí
  Kde: v posluchárně D182, Veveří 95, Brno.
  Pořádá: Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně
  Kontakt: bures.j@fce.vutbr.cz
  Poznámka: Odborný garant: prof. Ing. Zdeněk Nevosád, DrSc.
 • 10.2.2012-18.8.2012 (Žatec) Emil Holub a Slapy Viktoriiny Výstava
  Kde: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
  Pořádá: Regionální muzeum K. A. Polánka a Marie Imbrová
  Kontakt: marie.imbrova@post.cz
  Poznámka:
 • 20.2.2012 (Praha) Nebojte se MicroStationu seminář
  Kde:
  Pořádá: Klaudian Praha, s.r.o.
  Kontakt: skoleni@zememeric.cz
  Poznámka:
 • 24.2.2012 (Olomouc) 6. kartografický den v Olomouci Tématické mapování krajiny
  Kde: katedra geoinformatiky PřF UP v Olomouci
  Pořádá: katedra geoinformatiky PřF UP v Olomouci
  Kontakt: alena.vondrakova@upol.cz
  Poznámka:
 • 27.2.2012-28.2.2012 (Praha) Kurz dovednosti práce se systémem MicroStation seminář
  Kde:
  Pořádá: Klaudian Praha, s.r.o.
  Kontakt: skoleni@zememeric.cz
  Poznámka:
 • 8.3.2012 (Praha 8) Koncepce rozvoje - Zeměměřické činnosti v ČR, výzkum, vzdělání a profesní růst zeměměřičů - diskuzní seminář
  Kde: Bílý dům, U Meteoru 6, Praha 8
  Pořádá: VÚGTK a časopis Zeměměřič
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 9.3.2012 (Praha) Geodeti v metru u razícího štítu Geodetická exkurze do pražského metra
  Kde: pouze pro předem přihlášené
  Pořádá: redakce časopisu Zeměměřič
  Kontakt: redakce(*)zememeric.cz
  Poznámka: pro předplatitele sleva na vložném
 • 14.3.2012 (Praha) Quo vadis zeměměřictví odborný seminář
  Kde: Novotného lávka 5, Praha 1
  Pořádá: Český svaz geodetů a kartografů
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 22.3.2012 (Brno) Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
  Kde: Fakulta stavební, Veveří 95, Brno, budova D, místnost D182.
  Pořádá: ČSGK + FSv VUT Brno
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 29.3.2012 (Praha 8) Koncepce rozvoje - Katastr nemovitostí ČR, e-GOVERNMENT, INSPIRE a infrastruktura pro prostorové informace - diskuzní seminář
  Kde: Bílý dům, U Meteoru 6, Praha 8
  Pořádá: VÚGTK a časopis Zeměměřič
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 2.4.2012 (Ústí nad Labem) Leica Tour 2012 uživatelská konference
  Kde: Clarion Congress Hotel
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 3.4.2012 (Hradec nad Moravicí) Trimble Express konference
  Kde:
  Pořádá: Geotronics, s.r.o.
  Kontakt: tereza_houdkova@geotronics.cz
  Poznámka:
 • 3.4.2012 (Karlovy Vary) Leica Tour 2012 uživatelská konference
  Kde: Hotel Sanssouci
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 4.4.2012 (Brno) Trimble Express konference
  Kde:
  Pořádá: Geotronics, s.r.o.
  Kontakt: tereza_houdkova@geotronics.cz
  Poznámka:
 • 4.4.2012 (České Budějovice) Leica Tour 2012 uživatelská konference
  Kde: Clarion Congress Hotel (Gomel)
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 4.4.2012 (Praha) "Novinky a aktuální problémy katastru nemovitostí" odborný seminář
  Kde: Novotného lávka 5, Praha 1
  Pořádá: Český svaz geodetů a kartografů
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 5.4.2012 (Třebíč) Pozemkové úpravy
  Kde: Kulturní středisko Fórum
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 5.4.2012 (Praha) Trimble Express konference
  Kde:
  Pořádá: Geotronics, s.r.o.
  Kontakt: tereza_houdkova@geotronics.cz
  Poznámka:
 • 5.4.2012 (Praha) Leica Tour 2012 uživatelská konference
  Kde: Hotel DUO
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 10.4.2012 (Pardubice) Leica Tour 2012 uživatelská konference
  Kde: Hotel Zlatá Štika
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 11.4.2012 (Ostrava) Leica Tour 2012 uživatelská konference
  Kde: Harmony Club Hotel
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 12.4.2012 (Brno) Leica Tour 2012 uživatelská konference
  Kde: Hotel Avanti
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 13.4.2012 (Olomouc) Leica Tour 2012 uživatelská konference
  Kde: Hotel Flora
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 18.4.2012 (Litvínov) Geodetická exkurze do povrchového lomu i fárání do dolu hlubinného
  Kde: lom ČSA, důl Centrum
  Pořádá: redakce časopisu Zeměměřič
  Kontakt: sledujte časopis a web
  Poznámka:
 • 26.4.2012 (Brno) Aktuální problémy inženýrské geodézie
  Kde: Kongresové centrum v Brně na výstavišti, sál B.
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 17.5.2012-19.5.2012 (Karlova Studánka) XVIII. mezinárodní Česko-Slovensko-Polské geodetické dny
  Kde:
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 19.5.2012 (Praha 6) Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2012
  Kde: hala ČVUT v Praze Dejvicích
  Pořádá: MAESTRO CLUB Kolovraty
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 22.5.2012 (Mikulov) GIVS 2012 - kongres CAGI
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt: CAGI
  Poznámka:
 • 6.6.2012-8.6.2012 (Bítov) ÚP-GIS
  Kde:
  Pořádá: CAGI
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 7.6.2012-9.6.2012 (Skalský Dvůr) Setkání geodetů 2012
  Kde: SKALSKÝ DVŮR Lísek 52, BYSTŘICE n. Pernštejnem
  Pořádá: KGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 18.6.2012 (Praha) Nebojte se MicroStationu seminář
  Kde:
  Pořádá: Klaudian Praha, s.r.o.
  Kontakt: skoleni@zememeric.cz
  Poznámka:
 • 25.6.2012-26.6.2012 (Praha) Kurz dovednosti práce se systémem MicroStation seminář
  Kde:
  Pořádá: Klaudian Praha, s.r.o.
  Kontakt: skoleni@zememeric.cz
  Poznámka:
 • 6.8.2012-21.9.2012 (Praha) Historical Geographers in Czechia: Themes and Concepts Výstava
  Kde: Předsálí Geografické knihovny Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  Pořádá: Geografická knihovna PřF UK
  Kontakt: martina.hupkova@natur.cuni.cz
  Poznámka:
 • 6.8.2012-10.8.2012 (Praha) 15. světová konference historických geografů ICHG
  Kde: Přírodovědecká fakulta UK
  Pořádá:
  Kontakt: zdenek.kucera@natur.cuni.cz
  Poznámka:
 • 11.9.2012 (Olomouc) Autorské právo v kartografii a geoinformatice Odborný seminář
  Kde: aula Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
  Pořádá: Katedra geoinformatiky
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 12.9.2012 (Bratislava) Trimble GIS Express 2012
  Kde:
  Pořádá: Geotronics, s.r.o.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 13.9.2012 (Brno) Trimble GIS Express 2012
  Kde:
  Pořádá: Geotronics, s.r.o.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 14.9.2012 (Praha) Trimble GIS Express 2012
  Kde:
  Pořádá: Geotronics, s.r.o.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 20.9.2012 (Třebíč) Katastr nemovitostí v právní i technické praxi
  Kde: Třebíč Kulturní středisko Fórum
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 3.10.2012-4.10.2012 (Kozel) Geomatika v projektech
  Kde: zámek Kozel
  Pořádá: ZČU Plzeň
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 9.10.2012-11.10.2012 (Hannover) INTERGEO 2012 Geodetický veletrh
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 10.10.2012-12.10.2012 (Jihlava) 19. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
  Kde: Hotel Gustav Mahler
  Pořádá: SDMG a IGDM
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 13.10.2012 (Litoměřice) 48. Geodesia rallye ČR
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 16.10.2012-17.10.2012 (Olomouc) 18. ročník setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS
  Kde: hotel Flora
  Pořádá: GEPRO spol. s r.o., a ATLAS spol. s r.o.
  Kontakt: ivo.lindovsky@gepro.cz
  Poznámka:
 • 18.10.2012-19.10.2012 (Praha) Kurz dovednosti práce se systémem MicroStation seminář
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 23.10.2012 (Praha) Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a dálkovém průzkumu Země 2. ročník studentské vědecké konference
  Kde: Fakulta stavební ČVUT v Praze
  Pořádá:
  Kontakt: Ing. Petr Soukup, Ph.D. – ČVUT v Praze, FSv e-mail: soukup@fsv.cvut.cz
  Poznámka:
 • 24.10.2012-25.10.2012 (Praha) 21. konference GIS ESRI v ČR
  Kde:
  Pořádá: ARCDATA Praha
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 25.10.2012 (Praha) Nebojte se MicroStationu seminář
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 29.10.2012-31.10.2012 (Telč) Telč 2012 Studentská konference
  Kde: výukové středisko ČVUT
  Pořádá: Laboratoř fotogrammetrie ČVUT
  Kontakt:
  Poznámka: Co je nového v oblasti fotogrammetrie, DPZ, laserového skenování a GIS
 • 8.11.2012-9.11.2012 (Žilina) 20. jubilejné Slovenské geodetické dni
  Kde: Hotel Holiday Inn
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 17.11.2012 (Zadní Třebáň) Akce BRDY 2012
  Kde: Společenský dům
  Pořádá:
  Kontakt: zimova@fsv.cvut.cz
  Poznámka:
 • 20.11.2012 (Praha) Věcná břemena odborný seminář
  Kde: tzv "Bílý dům" - Úřad městské části Praha 8 – Libeň
  Pořádá: ODIS VÚGTK
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka: přednáší Prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.
 • 21.11.2012 (Praha) Seminář DMVS (Nemoforum) - první kroky,čtyři roky
  Kde: Praha 8 - Kobylisy, budova ČÚZK
  Pořádá: Nemoforum
  Kontakt: nemoforum@cuzk.cz
  Poznámka: PŘIHLAŠOVÁNÍ již UKONČENO - sál plně obsazen
 • 22.11.2012 (Pardubice) Co nám přináší Nový katastrální zákon Seminář
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt: Lenka.Sykorova@cuzk.cz
  Poznámka:
 • 28.11.2012 (Praha) XXXIII. sympozium Z dějin GaK
  Kde: přednáškový sál NTM
  Pořádá: Národní technické muzeum v Praze
  Kontakt: antonin.svejda@ntm.cz
  Poznámka:
 • 30.11.2012 (Praha) Pohledové mapy Výstava
  Kde: Ústřední archív zeměměřictví a katastru
  Pořádá: Ústřední archív zeměměřictví a katastru
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 15.1.2013 (Praha) Střední průmyslová škola zeměměřická den otevřených dveří
  Kde: Pod Táborem 300, Praha 9 - Hrdlořezy
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 16.1.2013 (Praha) Katastrální mapa digitalizovaná (KMD)
  Kde: Novotného lávka 5
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: olgabursikova@bngeo.cz
  Poznámka:
 • 17.1.2013 (Praha) Příprava GeoInfoStrategie - mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty
  Kde: konferenční sál ČÚZK
  Pořádá: Nemoforum ve spolupráci s ČÚZK a MV
  Kontakt: nemoforum@cuzk.cz
  Poznámka: Přihl. mailem do 16.1. 9:00 (zbývající volná kapacita sálu)
 • 21.1.2013-23.1.2013 (Ostrava) GIS Ostrava 2013 10. ročník sympozia
  Kde: Nová aula VŠB – TU Ostrava
  Pořádá:
  Kontakt: gisostrava@vsb.cz
  Poznámka:
 • 25.1.2013 (Praha 6) Fakulta stavební ČVUT v Praze den otevřených dveří
  Kde: Thákurova 7, Praha 6 - Dejvice
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 31.1.2013 (Brno) Družicové metody v geodézii a katastru celostátní seminář s mezinárodní účastí
  Kde:
  Pořádá: Ústav geodézie na Fakultě stavební VUT v Brně
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 3.2.2013 (Praha) Ples SPŠZem
  Kde: SaSaZu
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 9.2.2013 (Opava) 8. ples zeměměřičů
  Kde:
  Pořádá: ČSGK - pobočka Opava
  Kontakt: anna.zemanova@cuzk.cz
  Poznámka:
 • 13.2.2013-14.2.2013 (Brno) 48. geodetické informační dny
  Kde: Hotel Avanti
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 15.2.2013 (Trenčín) Implementácia JTSK-03 do KN Odborný seminář
  Kde: MAX - zábavno-obchodné centrum
  Pořádá: KGK SR
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 25.2.2013 (Liberec) Leica Tour 2013
  Kde: Grandhotel Zlatý Lev
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 26.2.2013 (Brno) Leica Tour 2013
  Kde: Hotel Avanti
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 27.2.2013 (Praha) G++ studentská akce
  Kde: Futurum Music Bar‎, Zborovská 82/7, Praha 5-Smíchov
  Pořádá: studenti 5. ročníku oborů Geodézie a kartografie a Geoinformatika ve spolupráci se Studentskou unií ČVUT
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 27.2.2013 (Ostrava) Leica Tour 2013
  Kde: Harmony Club Hotel
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 28.2.2013 (Olomouc) Leica Tour 2013
  Kde: Hotel Flora
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 4.3.2013 (Hradec Králové) Leica Tour 2013
  Kde: Hotel Alessandria
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.3.2013 (České Budějovice) Leica Tour 2013
  Kde: Clarion Congress Hotel
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 6.3.2013 (Plzeň) Leica Tour 2013
  Kde: Parkhotel
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 7.3.2013 (Praha) Leica Tour 2013
  Kde: Hotel DUO
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 18.3.2013 (Brno) Trimble Express 2013
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 19.3.2013 (Hradec nad Moravicí) Trimble Express 2013
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 20.3.2013 (Praha) Trimble Express 2013
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 21.3.2013 (Brno) Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
  Kde: FAST VUT
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 22.3.2013 (Praha 1) Valná hromada KGK
  Kde: ČSVTS, Novotného lávka
  Pořádá: KGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 29.3.2013 (Pardubice) Leica Tour 2016
  Kde: hotel Zlatá Štika
  Pořádá: GEFOS, a.s., zastoupení Leica Geosytems AG pro ČR
  Kontakt: 724 031 261, geo@gefos.cz
  Poznámka:
 • 11.4.2013 (Třebíč) Seminář Pozemkové úpravy XIX.
  Kde: Kulturní středisko Fórum
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 25.4.2013 (Brno) Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
  Kde: Kongresové centrum na výstavišti
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 9.5.2013-10.5.2013 (Ostrava) GISáček 2013 studentská konference
  Kde: nová aula VŠB - TUO
  Pořádá: Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta VŠB - TUO
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 16.5.2013-18.5.2013 (Trenčianské Teplice) XIX. Slovensko - Polsko - České geodetické dny 2013
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 25.5.2013 (Praha 6) Volejbalový turnaj geodetů a kartografů 2013
  Kde: hala ČVUT v Praze Dejvicích
  Pořádá: Maestro Club Kolovraty
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.6.2013 (Praha) Nebojte se MicroStationu Odborný seminář
  Kde:
  Pořádá: redakce Zeměměřiče
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.6.2013-6.6.2013 (Praha) Kurz dovednosti práce se systémem MicroStation Odborný seminář
  Kde:
  Pořádá: redakce Zeměměřiče
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 6.6.2013-8.6.2013 (Chocerady - NAHÁČ) Setkání geodetů 2013
  Kde: *** seminární hotel AKADEMIE - NAHÁČ
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 11.7.2013-12.7.2013 (Praha) Geoinformatics konference
  Kde:
  Pořádá: Katedra mapování a kartografie FSv ČVUT v Praze
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 25.8.2013-30.8.2013 (Dresden) 26. mezinárodní kartografická konference ICA
  Kde: Mezinárodní kongresové centrum
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.9.2013-6.9.2013 (Plzeň) 20. Kartografická konference
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 26.9.2013 (Třebíč) Seminář Katastr nemovitostí v právní a technické praxi
  Kde: GRAND-hotel Třebíč
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 1.10.2013 (Praha) ProGEO Seminář
  Kde: Hotel Alwyn
  Pořádá: HSI, s.r.o.
  Kontakt: info@hsi.cz
  Poznámka:
 • 2.10.2013-4.10.2013 (Milín) 20. konference Společnosti důlních měřičů a geologů
  Kde: Hotel U Milína
  Pořádá: Společnost důlních měřičů a geologů
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 15.10.2013-16.10.2013 (Praha) Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO a ATLAS
  Kde: hotel Olšanka, Praha
  Pořádá: GEPRO a ATLAS
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 22.10.2013 (Praha) Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ studentská konference
  Kde: Fakulta stavební ČVUT v Praze
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 4.11.2013-6.11.2013 (Telč) Workshop fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování Studentská konference
  Kde: Školící centrum ČVUT
  Pořádá: Laboratoř fotogrammetrie FSv ČVUT
  Kontakt: karolina.hanzalova@fsv.cvut.cz
  Poznámka:
 • 7.11.2013-8.11.2013 (Žilina) 21. slovenské geodetické dni
  Kde: Holiday Inn
  Pořádá: Komora geodetov a kartografov
  Kontakt: komorag@mail.t-com.sk
  Poznámka:
 • 9.11.2013 (Hřebeny Brd) Akce Brdy 2013 setkání geodetů
  Kde: Hřebeny Brd
  Pořádá:
  Kontakt: zimova@fsv.cvut.cz
  Poznámka:
 • 13.11.2013-14.11.2013 (Praha) Konference GIS Esri v ČR
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 14.11.2013 (Pardubice) Co přináší geometrům nová katastrální vyhláška Seminář
  Kde: Dům techniky
  Pořádá: ČSGK, pob. východní Čechy, KÚ pro Pardubický kraj
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 27.11.2013 (Praha) XXXIV. sympozium z dějin geodézie a kartografie
  Kde: Národní technické muzeum
  Pořádá: NTM
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 2.12.2013 (Brno) Geopárty 2013 36. ročník studentské veselice
  Kde: KD Rubín
  Pořádá: studenti oboru Geodézie a kartografie VUT Brno
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.12.2013 (Praha) Nový katastrální zákon seminář sdružení Nemoforum
  Kde: Praha 8 - Kobylisy
  Pořádá: Nemoforum ve spolupráci s ČÚZK
  Kontakt: nemoforum@cuzk.cz
  Poznámka: k účasti je nutná přihláška (do 30.11.)
 • 6.12.2013 (Praha) Evropské velehory na mapách Výstava
  Kde: v badatelně archivu ÚAZK
  Pořádá: ZÚ v Praze, ÚAZK
  Kontakt: Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8 - Kobylisy
  Poznámka:
 • 6.2.2014 (Brno) Družicové metody v geodézii a katastru Seminář s mezinárodní účastí
  Kde:
  Pořádá: Ústav geodézie na Fakultě stavební VUT v Brně
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 8.2.2014 (Praha) 9. ples zeměměřičů
  Kde: Na Marjánce - taneční sál
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: vyskocilova@urm.praha.eu
  Poznámka:
 • 19.2.2014-20.2.2014 (Brno) 49. geodetické informační dny
  Kde: Hotel Avanti
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 21.2.2014 (Praha) Nový Katastrální zákon a jeho technické aspekty
  Kde: Novotného lávka 5, sál č. 217, Praha 1
  Pořádá: CAGI
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 21.2.2014 (Praha) Maturitní ples SPŠZeměměřické
  Kde: Radiopalác
  Pořádá: studenti
  Kontakt: acmod1@seznam.cz
  Poznámka:
 • 26.2.2014 (Praha) G++ studentská párty ČVUT
  Kde: P.M. Club Trojická
  Pořádá:
  Kontakt: gplusplus2014@gmail.com
  Poznámka:
 • 4.3.2014 (Praha) Nemovitosti a práva k nim Nový katastrální zákon
  Kde: Budova ČÚZK, 6.patro
  Pořádá: VÚGTK v.v.i
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 4.3.2014 (Pardubice) Leica Tour 2014
  Kde: Hotel Zlatá Štika
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 5.3.2014 (Brno) Leica Tour 2014
  Kde: Hotel Avanti
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 6.3.2014 (Ostrava) Leica Tour 2014
  Kde: Harmony Club Hotel
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 7.3.2014 (Olomouc) Leica Tour 2014
  Kde: Hotel Flora
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 11.3.2014 (Ústí nad Labem) Leica Tour 2014
  Kde: Clarion Congress Hotel
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 12.3.2014 (Karlovy Vary) Leica Tour 2014
  Kde: Hotel Dvorana
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 13.3.2014 (České Budějovice) Leica Tour 2014
  Kde: Clarion Congress Hotel
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 14.3.2014 (Praha) Leica Tour 2014
  Kde: Hotel DUO
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 20.3.2014 (Brno) Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
  Kde: AULA Fakulty stavební, Veveří
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 3.4.2014-4.4.2014 (Praha) INGEO 2014
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 10.4.2014 (Třebíč) Seminář Pozemkové úpravy XX.
  Kde: GRAND-hotel Třebíč
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 24.4.2014 (Brno) Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 15.5.2014-16.5.2014 (Praha) Geoinformace ve veřejné správě 2014 konference
  Kde: Novotného lávka 5 (sál č. 217)
  Pořádá: ČAGI
  Kontakt: givs2014-info@cagi.cz
  Poznámka:
 • 15.5.2014-16.5.2014 (Slovensko, Častá - Papiernička) 11. mezinárodní konference o katastru nemovitostí
  Kde: Účelové zariadenie Kancelárie Národnej rady SR
  Pořádá: Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov a Český svaz geodetů a kartografů za odborné spolupráce Úradu geodézie a katastra SR
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 16.5.2014 (Ostrava) GISáček 17. ročník studentské konference
  Kde: nová aula VŠB - TUO
  Pořádá: Institut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta VŠB - TUO
  Kontakt: jan.ruzicka@vsb.cz
  Poznámka:
 • 24.5.2014 (Praha) Volejbalový turnaj GK2014
  Kde: v hale ČVUT v Praze - Dejvicích
  Pořádá: Maestro Club Kolovraty
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 28.5.2014 (Mikulov) Bentley Advantage 2014
  Kde: Hotel Galant, Mlýnská 2, Mikulov
  Pořádá: Bentley Systems ČR
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.6.2014-6.6.2014 (Beroun) 11. SETKÁNÍ GEODETŮ
  Kde: BEST WESTERN Hotel Grand****
  Pořádá: KGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 19.6.2014-20.6.2014 (Střítež u Jihlavy) 8. uživatelská konference Leica Geosystems setkání uživatelů
  Kde: Hotel Tři Věžičky
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt: obchod@gefos.cz
  Poznámka:
 • 23.6.2014-24.6.2014 (Lázně Bělohrad) 1. vícejazyčná konference uživatelů CARLSON
  Kde: hotel Tree-of-Life
  Pořádá:
  Kontakt: www.regonline.com/carlsonemea
  Poznámka: registrace do 31.května, do 30. dubna se slevou.
 • 4.9.2014-5.9.2014 (Olomouc) Geodézie a kartografie v dopravě
  Kde: Clarion Congress Hotel
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 9.9.2014 (Praha) Seminář Autorské právo & Open data Zvýšení efektivity ochrany autorských práv v kartografii a geoinformatice
  Kde: Praha, Novotného lávka 5, sál 217
  Pořádá: Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 24.9.2014 (Zlín) První setkání osob vykonávající zeměměřické služby ve Zlínském kraji
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 26.9.2014 (Praha) Činnost soukromé sféry v oboru zeměměřictví a katastru seminář
  Kde: konferenční sál v budově Zeměměřických a katastrálních úřadů
  Pořádá: Nemoforum + KGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 1.10.2014-2.10.2014 (Kozel) Geomatika v projektech 2014
  Kde: zámek Kozel
  Pořádá: oddělení geomatiky, katedra matematiky, fakulta aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 2.10.2014 (Třebíč) Katastr nemovitostí v právní i technické praxi
  Kde: GRAND-hotel Třebíč
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 7.10.2014-9.10.2014 (Berlin) INTERGEO 2014
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 7.10.2014 (Praha) Nový katastrální zákon a právní úprava nemovitostí seminář JUDr. Daniela Šustrová
  Kde: Budova ČÚZK, 6.patro
  Pořádá: VÚGTK, v.v.i
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 8.10.2014-9.10.2014 (Berlin) XX. Mezinárodní polsko-česko-slovenské geodetické dny
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 13.10.2014-16.10.2014 (Olomouc) Konference InDOG Olomouc doktorandské konference
  Kde:
  Pořádá: Katedra geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 13.10.2014-15.10.2014 (Tábor) XXI. konference SDMG Konference důlních měřičů a geologů
  Kde: hotel Palcát
  Pořádá: Společnost důlních měřičů a geologů
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 14.10.2014 (Praha) Dálkový přístup do katastru nemovitostí seminář Bc. Jana Apeltauerová, Ing. Jiří Formánek
  Kde: ČÚZK, 3.patro, učebna 357
  Pořádá: VÚGTK, v.v.i
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 15.10.2014 (Praha) Odborná konference Vodní toky a retence vody v krajině
  Kde: v hotelu Jurys Inn, Sokolovská 11, Praha 8
  Pořádá: B.I.D. services s.r.o.
  Kontakt: http://www.bids.cz/cz/kontakt
  Poznámka: Mediální partner zve na akci
 • 16.10.2014 (Pardubice) Geometrický plán v elektronické podobě seminář
  Kde: Dům techniky
  Pořádá: ČSGK, KÚ pro Pardubický kraj, KÚ pro Královéhradecký kraj
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 21.10.2014-22.10.2014 (Praha) Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS
  Kde: Hotel Olšanka
  Pořádá: GEPRO, ATLAS, POINTER
  Kontakt: ivo.lindovsky@gepro.cz
  Poznámka:
 • 22.10.2014-23.10.2014 (Praha) GIS Esri v ČR konference
  Kde: Kongresové centrum
  Pořádá: ARCDATA Praha
  Kontakt: jnovotny@arcdata.cz
  Poznámka:
 • 22.10.2014 (Praha) Den otevřených dveří FSv ČVUT v Praze den otevřených dveří i na oborech geodézie, kartografie, geomatika a metrologie
  Kde: Thákurova 7, Praha 6
  Pořádá: FSv ČVUT v Praze
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 30.10.2014 (Praha) Digitální technologie v geoinformatice, kartografii a DPZ studentské konference
  Kde:
  Pořádá: Katedra geomatiky Stavební fakulty ČVUT
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 6.11.2014-7.11.2014 (Žilina) 22. slovenské geodetické dni
  Kde: v hoteli Holiday Inn
  Pořádá: KGK SR
  Kontakt: komorag@mail.t-com.sk
  Poznámka:
 • 8.11.2014 (Zadní Třebáň) Brdy 2014 Tradiční podzimní geodetická turistická a společenská akce
  Kde: Společenský dům
  Pořádá: Doc. Hampacher, Ing. Zimová
  Kontakt:
  Poznámka: www.facebook.com/zememeric https://plus.google.com/events/cohc0aqbp9b0pbghohev95ubuq8?authkey=CIPm4t7HtbqWcg
 • 10.11.2014-12.11.2014 (Telč) Konference Aktuální problémy fotogrammetrie, DPZ a laserového skenování a GIS Workshop RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) a studentská konference Telč 2014 - SVK
  Kde: školící středisko ČVUT
  Pořádá: Katedra geomatiky Stavební fakulty ČVUT
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 13.11.2014 (Praha) GeoInfoStrategie - Česká republika na startu nové etapy seminář Nemofora
  Kde: Praha 8- Kobylisy
  Pořádá: Nemoforum, ČÚZK, MV
  Kontakt: nemoforum@cuzk.cz
  Poznámka: Přihlašování UKONČENO - kapacita sálu obsazena (22.10.)
 • 18.11.2014-18.11.2014 (Praha) Listiny o nemovitostech a Geometrický plán seminář JUDr. Daniela Šustrová a Ing. Petr Polák
  Kde: Budova ČÚZK, 6.patro
  Pořádá: VÚGTK, v.v.i
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 19.11.2014 (celý svět) DEN GIS
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 20.11.2014-20.11.2014 (Praha) Pozemkové knihy a církevní restituce seminář Jana Brantová
  Kde: ČÚZK, přednáškový sál, 6. patro
  Pořádá: VÚGTK, v.v.i
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 21.11.2014 (Olomouc) Konference Mapování | GIS | Rozvojové země vol. 2
  Kde:
  Pořádá: PřF UP v Olomouci
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 26.11.2014 (Praha) XXXV. Sympozium z dějin geodézie a kartografie
  Kde: NTM, Kostelní 42, Praha 7
  Pořádá: NTM
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 4.12.2014-4.12.2014 (Praha) Věcná břemena po rekodifikaci občanského práva s vazbou na nový katastrální zákon seminář JUDr. Josef Fiala
  Kde: budova Úřadu městské části Praha 8 – Libeň tzv. „Bílý dům“ velký sál, U Meteoru 6
  Pořádá: VÚGTK, v.v.i
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 18.12.2014 (Zlín) Lokální setkání KGK
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 13.1.2015 (Praha) Roll-out 2015 Novinky z aktuálních verzí ENVI 5.2 a ArcGIS 10.3. Nové SW produkty ArcGIS Pro a Portal for ArcGIS.
  Kde:
  Pořádá: Arcdata Praha, s.r.o.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 15.1.2015 (České Budějovice) Roll-out 2015 Novinky z aktuálních verzí ENVI 5.2 a ArcGIS 10.3. Nové SW produkty ArcGIS Pro a Portal for ArcGIS.
  Kde:
  Pořádá: Arcdata Praha, s.r.o.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 20.1.2015 (Liberec) Roll-out 2015 Novinky z aktuálních verzí ENVI 5.2 a ArcGIS 10.3. Nové SW produkty ArcGIS Pro a Portal for ArcGIS.
  Kde:
  Pořádá: Arcdata Praha, s.r.o.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 22.1.2015 (Plzeň) Roll-out 2015 Novinky z aktuálních verzí ENVI 5.2 a ArcGIS 10.3. Nové SW produkty ArcGIS Pro a Portal for ArcGIS.
  Kde:
  Pořádá: Arcdata Praha, s.r.o.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 23.1.2015 (Praha) Den otevřených dveří FSv ČVUT v Praze Den otevřených dveří i na oborech geodézie, kartografie, geoinformatika/geomatika a metrologie
  Kde: Thákurova 7, Praha 6
  Pořádá: FSv ČVUT v Praze
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 26.1.2015-28.1.2015 (Ostrava) 12. ročník sympozia GIS Ostrava 2015
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 27.1.2015 (Brno) Roll-out 2015 Novinky z aktuálních verzí ENVI 5.2 a ArcGIS 10.3. Nové SW produkty ArcGIS Pro a Portal for ArcGIS.
  Kde:
  Pořádá: Arcdata Praha, s.r.o.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 28.1.2015 (Ostrava) Roll-out 2015 Novinky z aktuálních verzí ENVI 5.2 a ArcGIS 10.3. Nové SW produkty ArcGIS Pro a Portal for ArcGIS.
  Kde:
  Pořádá: Arcdata Praha, s.r.o.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 29.1.2015 (Brno) Juniorstav 2015
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.2.2015 (Brno) Družicové metody v geodézii a katastru
  Kde: Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno (místnost D182)
  Pořádá: Ústav geodézie
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.2.2015 (Praha) Maturitní ples SPŠ zeměměřické
  Kde: Retro Music Hall, Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2-Vinohrady
  Pořádá: Střední průmyslová škola zeměměřická
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 19.2.2015-20.2.2015 (Brno) 50.geodetické informační dny odborný seminář
  Kde: hotel Avanti
  Pořádá: Spolek zeměměřičů
  Kontakt: vladimira.zufanova@cuzk.cz
  Poznámka:
 • 20.2.2015 (Brno) 10.ples zeměměřičů
  Kde: hotel Avanti
  Pořádá: Spolek zeměměřičů
  Kontakt: vladimira.zufanova@cuzk.cz
  Poznámka:
 • 27.2.2015 (Olomouc) 9. kartografický den
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 3.3.2015 (Hradec Králové) Leica Tours 2015
  Kde: EA Hotel Tereziánský dvůr, Jana Koziny 336
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 4.3.2015 (Ostrava) Leica Tours 2015
  Kde: Harmony Club Hotel 28. října 170
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.3.2015 (Olomouc) Leica Tours 2015
  Kde: Hotel Flora, Krapkova 34
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 6.3.2015 (Brno) Leica Tours 2015
  Kde: Hotel Avanti, Střední 61
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 9.3.2015 (Liberec) Leica Tours 2015
  Kde: Hotel Liberec, Šaldovo náměstí 6
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 10.3.2015 (Plzeň) Leica Tours 2015
  Kde: Parkhotel, U Borského Parku 31
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 11.3.2015 (České Budějovice) Leica Tours 2015
  Kde: Clarion Congress Hotel, Pražská 14
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 12.3.2015 (Praha) Leica Tours 2015
  Kde: Hotel DUO, Teplická 492
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 2.4.2015 (Průhonice) Pozemkové úpravy - současnost a budoucnost konference
  Kde: Kongresové centrum Floret Průhonice, Květnové náměstí 96, Průhonice
  Pořádá: Celostátní síť pro venkov ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i.
  Kontakt: Ing. Michal Pochop; tel.:541126277, 725879351;pochop.michal@vumop.cz
  Poznámka: Návratku pro potvrzení účasti zasílejte do 31. 3. 2015.
 • 9.4.2015 (Třebíč) XXI.pozemkové úpravy - ZRUŠENO odborný seminář - ZRUŠENO z organizačních důvodů
  Kde:
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: vladimira.zufanova@cuzk.cz
  Poznámka:
 • 21.4.2015 (Praha) Seminář na téma Jak efektivně zpracovávat pozemkové úpravy?
  Kde:
  Pořádá: GEPRO spol. s r.o.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 23.4.2015 (Brno) Geodézie ve stavebnictví a průmyslu odborný seminář
  Kde: výstaviště
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: bures.j@fce.vutbr.cz
  Poznámka:
 • 2.5.2015-3.5.2015 (Praha) Geoinformace ve veřejné správě 2016
  Kde: Novotného lávka 200, 110 00 Praha 1-Staré Město
  Pořádá: CAGI
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 4.5.2015 (Praha) Geoinformace ve veřejné správě 2015
  Kde:
  Pořádá: CAGI
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 14.5.2015-16.5.2015 (Dolní Morava) XXI. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny odborná akce
  Kde: hotel Vista
  Pořádá: ČSGK+SSGK+SGP
  Kontakt: jitka.rubesova@cuzk.cz
  Poznámka:
 • 21.5.2015 (Praha) Konference UAVA
  Kde: VŠE Praha Žižkov
  Pořádá: Aliance pro bezpilotní letecký průmysl
  Kontakt: uava.cz
  Poznámka:
 • 26.5.2015 (Praha, centrum nedaleko metra Můstek (A, B)) Poznatky z kontrolní a dohlédací činnosti ZKI - vzdělávací seminář pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) v soukromé sféře.
  Kde: pošleme před akcí přihlášeným
  Pořádá: časopis Zeměměřič a OS Viva geodesia
  Kontakt: www.zememeric.cz/kontakt
  Poznámka: Cena se s blížícím se seminářem zvyšuje.
 • 30.5.2015 (Praha) Volejbalový turnaj G+K 2015
  Kde: Juliska
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 10.6.2015 (Praha) Webové služby pro GP a zápisy staveb do katastru odborná akce
  Kde: Novotného lávka 5, Praha 1
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 10.6.2015-11.6.2015 (Praha) Connection Event Prague Seminář pro uživatele Bentley Map
  Kde: hotel Diplomat
  Pořádá: Bentley
  Kontakt:
  Poznámka: Akce je zdarma. Zve vás stříbrný sponzor akce - časopis Zeměměřič. :-)
 • 11.6.2015 (Praha) Kartografické zdroje jako kulturní dědictví opakování semináře
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 11.6.2015-12.6.2015 (Beroun) 12. SETKÁNÍ GEODETŮ
  Kde: BEST WESTERN Hotel Grand**** Náměstí Marie Poštové 49, 266 01 Beroun
  Pořádá: Zeměměřická komora
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 16.6.2015-18.6.2015 (Zdiby) Konzultační semináře pro uchazeče o zkoušku odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností akreditované semináře VÚGTK v.v.i
  Kde: Zdiby
  Pořádá: VÚGTK v.v.i.
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 19.6.2015 (Praha) MAPY OSTROVŮ výstava v Ústředním archivu zeměměřictví a katastru
  Kde: ÚAZK, Pod Sídlištěm 9, 182 11 Praha 8, místnosti č. 121 a 123
  Pořádá: ZÚ ÚAZK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 22.6.2015 (Plzeň) Poznatky z kontrolní a dohlédací činnosti ZKI vzdělávací seminář pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) a další vyhotovitele GP v soukromé sféře
  Kde: ZČU, upřesnění pouze pro přihlášené
  Pořádá: Oddělení geomatiky a časopis Zeměměřič
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 24.6.2015-26.6.2015 (Praha) XXII. konference SDMG Konference geodézie a důlní měřictví, zasedání komisí ISM
  Kde: ČSVTS Novotného lávka 5
  Pořádá: Společnost důlních měřičů a geologů
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 3.9.2015-4.9.2015 (Lednice) 21. kartografická konference Všechny tváře kartografie
  Kde: Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně
  Pořádá: KS ČR, KS SR
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 7.9.2015 (Praha) Poznatky z kontrolní a dohlédací činnosti ZKI vzdělávací seminář pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (ÚOZI) a další vyhotovitele GP v soukromé sféře
  Kde: upřesnění pouze pro přihlášené
  Pořádá: OS Viva geodesia a časopis Zeměměřič
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 10.9.2015 (Praha) GIS v plánování měst a regionů konference
  Kde:
  Pořádá: CAGI, VŠRR
  Kontakt: www.cagi.cz
  Poznámka:
 • 10.9.2015 (Pardubice) Vytyčování hranic pozemků a webová služba pro zhotovitele GP odborný seminář
  Kde: v Domě techniky
  Pořádá: ČSGK, Pobočka Východní Čechy a KÚ pro Pardubický kraj
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 7.10.2015-8.10.2015 (zámek Kozel) Geomatika v projektech 2015
  Kde:
  Pořádá: ZČU, Oddělení geomatiky
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 8.10.2015 (Třebíč) Katastr nemovitostí v právní i technické praxi
  Kde: Hotel Alfa
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 8.10.2015-8.10.2015 (Praha) Pozemkové knihy akreditované semináře VÚGTK v.v.i
  Kde: Praha
  Pořádá: VÚGTK v.v.i.
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 14.10.2015-15.10.2015 (Mikulov) XVIII. KONFERENCE POZEMKOVÉ ÚPRAVY
  Kde:
  Pořádá: Českomoravská komora pozemkových úprav a Státní pozemkový úřad
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 15.10.2015-15.10.2015 (Praha) Dálkový přístup do KN Nový vzhled aplikace DP
  Kde: Praha
  Pořádá: VÚGTK v.v.i.
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 16.10.2015 (Praha) Implementace GeoInfoStrategie Nemoforum - seminář
  Kde: Praha 8 - Kobylisy
  Pořádá: Nemoforum ve spolupráci s ČÚZK a MV
  Kontakt: nemoforum@cuzk.cz
  Poznámka: registrace nutná, doporučujeme co nejdříve!
 • 20.10.2015-21.10.2015 (Praha) Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS
  Kde: hotel Olšanka
  Pořádá: GEPRO spol. s r.o. a ATLAS, spol.s r.o.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 20.10.2015-20.10.2015 (Praha) Problematika věcných práv v NOZ a vztah ke KN akreditované semináře VÚGTK v.v.i
  Kde: Praha
  Pořádá: VÚGTK v.v.i.
  Kontakt: eva.stanislavova@vugtk.cz
  Poznámka:
 • 26.10.2015 (Praha) Autorské právo: otázky a odpovědi Seminář
  Kde: Praha, Novotného lávka 5, sál 217
  Pořádá: CAGI, UPOL
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 4.11.2015-5.11.2015 (Praha) Konference GIS Esri v ČR
  Kde:
  Pořádá: Arcdata Praha, s.r.o.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.11.2015-6.11.2015 (Trnava) 23. slovenské geodetické dni
  Kde:
  Pořádá: Komora geodetov a kartografov
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.11.2015-6.11.2015 (Trnava) 23. Slovenské geodetické dny
  Kde: Holiday Inn
  Pořádá: KGK SR
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 7.11.2015 (Zadní Třebáň) Brdy 2015 tradiční setkání oboru G+K
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 9.11.2015-11.11.2015 (Telč) Konference Telč 2015 15. ročník studentské konference
  Kde:
  Pořádá: Katedra geomatiky, ČVUT, FSv
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 25.11.2015 (Praha) XXVI. symposium Z dějin geodézie a kartografie
  Kde: NTM
  Pořádá: NTM
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 25.11.2015 (Praha) XXXVI. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
  Kde: přednáškový sál NTM, Kostelní 42, Praha 7
  Pořádá: NTM
  Kontakt: www.ntm.cz
  Poznámka:
 • 26.11.2015 (Plzeň) VYTYČOVÁNÍ HRANIC POZEMKŮ, GEOMETRICKÉ PLÁNY
  Kde:
  Pořádá: KGK, KÚ, ZČU
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 30.11.2015 (Brno) 38. ročník Geopárty 2015 Vítaní prváků do cechu zeměměřického
  Kde: v kulturním domě Rubín, Makovského náměstí 3, Brno
  Pořádá: Geodézie a kartografie FAST VUT
  Kontakt: Bc. Dominika Vacová, VacovaD @ study.fce.vutbr.cz
  Poznámka:
 • 22.1.2016 (Praha) Den otevřených dveří FSv ČVUT v Praze Pro zájemce o studium i na oborech geodézie, kartografie, geomatika a metrologie.
  Kde: Thákurova 7, Praha 6
  Pořádá: ČVUT v Praze
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 30.1.2016 (Praha) 11. sjezd Českého svazu geodetů a kartografů
  Kde: Novotného lávka 5, Praha 1
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 4.2.2016 (Brno) Družicové metody v GaK
  Kde: Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno (místnost D182)
  Pořádá: Ústav geodézie
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 24.2.2016-25.2.2016 (Brno) 51. geodetické informační dny
  Kde: Hotel Avanti
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 26.2.2016 (Olomouc) 10. kartografický den
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 3.3.2016 (Praha, Kbely) Maturitní ples SPŠZem
  Kde: Lidový dům Kbely, Toužimská v Praze 19
  Pořádá:
  Kontakt: zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4793
  Poznámka:
 • 8.3.2016 (Praha) G++ vítáme prváky
  Kde: Za ženskými domovy 125/5, Praha - Smíchov
  Pořádá: studenti ČVUT
  Kontakt:
  Poznámka: Radlická – kulturní sportovna
 • 10.3.2016 (Praha) Seminář Zeměměřické činnosti pro pozemkové úpravy
  Kde: Bílý dům, Praha
  Pořádá: VÚGTK Zdiby
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 16.3.2016-17.3.2016 (Praha) Kurz pro úředníky státní správy a místní samosprávy - ZRUŠENO
  Kde: VÚGTK Zdiby
  Pořádá: VÚGTK Zdiby
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 16.3.2016-18.3.2016 (Ostrava) GIS Ostrava 2016 Geoinformatika pro společnost
  Kde:
  Pořádá: VŠB – Technická univerzita Ostrava, HGF, Institut geoinformatiky
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 21.3.2016 (Ústí nad Labem) Leica Tour 2016
  Kde: Clarion
  Pořádá: GEFOS, a.s., zastoupení Leica Geosytems AG pro ČR
  Kontakt: 724 031 261, geo@gefos.cz
  Poznámka:
 • 22.3.2016 (Karlovy Vary) Leica Tour 2016
  Kde: hotel Dvorana
  Pořádá: GEFOS, a.s., zastoupení Leica Geosytems AG pro ČR
  Kontakt: 724 031 261, geo@gefos.cz
  Poznámka:
 • 23.3.2016 (České Budějovice) Leica Tour 2016
  Kde: Clarion (Gomel)
  Pořádá: GEFOS, a.s., zastoupení Leica Geosytems AG pro ČR
  Kontakt: 724 031 261, geo@gefos.cz
  Poznámka:
 • 24.3.2016 (Praha) Leica Tour 2016
  Kde: hotel DUO
  Pořádá: GEFOS, a.s., zastoupení Leica Geosytems AG pro ČR
  Kontakt: 724 031 261, geo@gefos.cz
  Poznámka:
 • 30.3.2016 (Olomouc) Leica Tour 2016
  Kde: hotel Flora
  Pořádá: GEFOS, a.s., zastoupení Leica Geosytems AG pro ČR
  Kontakt: 724 031 261, geo@gefos.cz
  Poznámka:
 • 30.3.2016 (Praha) Seminář PROLAND Přejímka a kontroly VFP
  Kde: Praha
  Pořádá: GEPRO spol. s r.o.
  Kontakt: ivo.lindovsky@gepro.cz
  Poznámka:
 • 31.3.2016 (Ostrava) Leica Tour 2016
  Kde: Harmony Club Hotel
  Pořádá: GEFOS, a.s., zastoupení Leica Geosytems AG pro ČR
  Kontakt: 724 031 261, geo@gefos.cz
  Poznámka:
 • 1.4.2016 (Brno) Leica Tour 2016
  Kde: hotel Avanti
  Pořádá: GEFOS, a.s., zastoupení Leica Geosytems AG pro ČR
  Kontakt: 724 031 261, geo@gefos.cz
  Poznámka:
 • 14.4.2016 (Třebíč) Seminář Pozemkové úpravy
  Kde: Hotel ATOM
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 21.4.2016 (Brno) Geodézie ve stavebnictví a průmyslu
  Kde:
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 2.5.2016-3.5.2016 (Praha) Geoinformace ve veřejné správě 2016
  Kde: Novotného lávka 5
  Pořádá: CAGI
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.5.2016-7.5.2016 (Košice) 22. medzinárodné slovensko - poľsko - české geodetické dni
  Kde: kongresový hotel Centrum v Košiciach
  Pořádá: SSGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 11.5.2016 (Praha) SVOČ 2016 Studentská vědecká a odborná činnost
  Kde: Thákurova 7
  Pořádá: ČVUT v Praze
  Kontakt:
  Poznámka: Česko-slovenské finále soutěže, vč. sekce 8 (GK)
 • 21.5.2016 (Praha) Volejbalový turnaj geodetů a kartografů
  Kde: Juliska
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 26.5.2016 (Praha) Prostorová data pro rozhodovací procesy státní správy
  Kde: MV ČR, nám. Hrdinů, Praha
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt:
  Poznámka: (přesunuto z 24.2.)
 • 15.6.2016 (Praha) Katastr nemovitostí aktuálně odborný seminář
  Kde: Novotného lávka 5, Praha 1, sál č.217
  Pořádá: Český svaz geodetů a kartografů
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 12.7.2016-19.7.2016 (Praha) The XXIIIrd Congress of International Society for Photogrammetry and Remote Sensing
  Kde:
  Pořádá: Společnost pro fotogrammetrii a DPZ
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 12.9.2016-13.9.2016 (Praha) Geoinformatics Využití otevřených dat v Geomatice
  Kde: místnost B - 169 na Stavení fakultě ČVUT v Praze
  Pořádá: ČVUT
  Kontakt: michal.med@fsv.cvut.cz
  Poznámka:
 • 15.9.2016 (Praha) GIS v plánování měst a regionů - 2. ročník konference
  Kde: Vysoké škole regionálního rozvoje
  Pořádá: CAGI a VŠRR
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 19.9.2016-20.9.2016 (Valeč) GeoForum cs 2016
  Kde: Hotel Zámek Valeč
  Pořádá: Intergraph CS
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 21.9.2016-23.9.2016 (Demänovská dolina, Nízke Tatry) Geodézia, kartografia a geografické informačné systémy 2016 IX. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 22.9.2016 (Pardubice) Novela katastrální vyhlášky, geometrické plány, dohled ZKI odborný seminář
  Kde:
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 22.9.2016-23.9.2016 (Brno) CADfórum 2016 - CAD/CAM/CAE, PDM BIM a GIS řešení v praxi
  Kde: Hotel Avanti
  Pořádá: CADstudio
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 30.9.2016 (Praha) 65. výročí založení Střední průmyslové školy zeměměřické
  Kde: areál školy
  Pořádá: vedení školy
  Kontakt: spszem@spszem.cz
  Poznámka:
 • 5.10.2016-6.10.2016 (Zámek Kozel) Geomatika v projektech 2016 spojeno s Joint konferenci s již 20 letou konferencí ISAF (Informační systémy pro zemědělství a lesnictví)
  Kde:
  Pořádá: ZČU v Plzni
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.10.2016-6.10.2016 (Plzeň) XIX. Celostátní konference: Pozemkové úpravy nástroj adaptace na měnící se klima
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 6.10.2016 (Třebíč) Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XXII.
  Kde:
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 11.10.2016-13.10.2016 (Hamburg) Intergeo 2016
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 11.10.2016-12.10.2016 (Praha) Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS
  Kde: hotel Olšanka
  Pořádá: GEPRO a ATLAS
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 11.10.2016-16.10.2016 (Hamburg, Německo, Dánsko) Intergeo - zájezd Spolu zeměměřičů Brno poznávací zájezd do Německa a Dánska
  Kde:
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 19.10.2016-21.10.2016 (Praha, Letňany) Geografie, hydrometeorologie a globální navigační satelitní systémy součást projektu Future Forces Forum
  Kde: výstavišě PVA EXPO PRAHA
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka: future-forces-forum.org www.natoexhibition.com
 • 19.10.2016-21.10.2016 (Karolinka) XXIII. konference SDMG XXIII. konference a mimořádný sjezd Společnosti důlních měřičů a geologů
  Kde: hotel Soláň
  Pořádá: Společnost důlních měřičů a geologů
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 20.10.2016-21.10.2016 (Bratislava) KARTOGRAFICKÁ KONFERENCIA 2016 AKTIVITY V KARTOGRAFII Venované Jánovi Pravdovi
  Kde: Stavebná fakulta, STU Bratislava, Radlinského 11, Bratislava
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 2.11.2016-3.11.2016 (Praha) Konference GIS Esri v ČR 2016
  Kde: Kongresové centrum
  Pořádá: Arcdata Praha, s.r.o.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 10.11.2016-11.11.2016 (Trnava) 24. SLOVENSKÉ GEODETICKÉ DNI
  Kde: Trnava, Holiday Inn
  Pořádá: KGK.sk
  Kontakt: KGK
  Poznámka:
 • 11.11.2016 (Praha) Den s INSPIRE
  Kde: Novotného lávka
  Pořádá: CAGI, ČÚZK, CENIA
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 12.11.2016 (Brdy, Zadní Třebáň) Obor do Brd
  Kde: Společenský dům, Zadní Třebaň, Na návsi 4.
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 14.11.2016-16.11.2016 (Telč) Konference Telč 2016 15.11. 2016
  Kde:
  Pořádá: laboratoř fotogrammetrie, ČVUT
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 30.11.2016 (Praha) XXXVII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
  Kde: přednáškový sál NTM, Kostelní 42, Praha 7
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 1.12.2016 (Praha) BPEJ a pozemkové úpravy seminář sdružení Nemoforum
  Kde: Praha 8 - Kobylisy
  Pořádá: Nemoforum, ČÚZK, SPÚ
  Kontakt: nemoforum@cuzk.cz
  Poznámka: přihlášky mailem, doporučujeme co nejdříve
 • 1.12.2016 (Praha) Seminář BPEJ a pozemkové úpravy Seminář Nemofora
  Kde: Kobylisy
  Pořádá: Nemoforum
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 27.1.2017 (Praha) Den otevřených dveří FSv ČVUT v Praze Pro zájemce o studium na ČVUT vč. oborů geodézie, kartografie, geomatika a metrologie.
  Kde: Thákurova 7, Praha 6
  Pořádá: FSv ČVUT v Praze
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 2.2.2017 (Brno) Družicové metody v geodézii a katastru 20. ročník semináře
  Kde: Veveří 95
  Pořádá: Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 11.2.2017 (Litomyšl) 11. Ples zeměměřičů
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 11.2.2017 (Litomyšl) Výroční členská schůze ČSGK
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 24.2.2017 (Olomouc) 11. kartografický den Olomouc
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 1.3.2017-2.3.2017 (Brno) 52. Geodetické informační dny
  Kde: Hotel Avanti
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 28.3.2017 (Praha) G++ studentská akce
  Kde: Futurum Music Bar
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 3.4.2017-4.4.2017 (Hradec Králové) Internet ve státní správě a samosprávě 2017 20. ročník konference
  Kde: Kongresové centrum Aldis
  Pořádá: Triáda, s.r.o.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 6.4.2017 (Třebíč) Seminář pozemkové úpravy XXII.
  Kde: Hotel Atom
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 12.4.2017 (Praha) Členská schůze CAGI a 2 přednášky pro veřejnost
  Kde: Novotného lávka 5, Praha 1
  Pořádá: CAGI
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 20.4.2017-21.4.2017 (Žďár nad Sázavou) Odborný seminář pro HDM a DM školení pro důlní měřiče
  Kde: Hotel na Vysočině JEHLA
  Pořádá: SDMG
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 26.4.2017 (Praha) GeoInfoStrategie a TA ČR Spolupráce TA ČR při implementaci GISTR
  Kde: Praha 8 - Kobylisy
  Pořádá: Nemoforum
  Kontakt: nemoforum@cuzk.cz
  Poznámka: přihlášky mailem, doporučujeme co nejdříve
 • 27.4.2017 (Brno) Geodézie ve stavebnictví a průmyslu seminář
  Kde:
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 2.5.2017 (Praha) 20 let Webu Zeměměřiče od registrace domény v r. 1997
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 4.5.2017-5.5.2017 (Praha) Geoinformace ve veřejné správě
  Kde: Novotného lávka 5, Praha 1
  Pořádá: CAGI
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.5.2017-30.11.2017 (Praha) J. Felkl & syn, továrna na glóby
  Kde: Předsálí Mapové sbírky PřF UK
  Pořádá: Geografická sekce PřF UK a Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
  Kontakt:
  Poznámka: Glóby v Mapové sbírce PřF UK, každou st 9-17 (vstup placený)
 • 18.5.2017-20.5.2017 (Warszawa) XXIII. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 25.5.2017 (Praha) 6. ČESKÉ UŽIVATELSKÉ FÓRUM COPERNICUS
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 27.5.2017 (Praha ) Volejbalový turnaj geodetů a kartografů
  Kde:
  Pořádá: Maestroclub Kolovraty
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 15.6.2017 (Praha) Nová revize metodiky ČEZd_ME_0088r00 - Dokumentace skutečného provedení stavby, související část projektové dokumentace a geodetické zaměření DSPS (dříve DSO_ME_0139) a její dopady do SW HSI. seminář pro dodavatele ČEZ Distribuce
  Kde: Kongresové centrum IKEM, Praha 4
  Pořádá: HSI ve spolupráci s odborem Správa dat o síti společnosti ČEZ Distribuce
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 6.9.2017-8.9.2017 (Liberec) 22. kartografické konference
  Kde: UL
  Pořádá: ČKS a TU v Liberci
  Kontakt: http://22kk.tul.cz/kontakt
  Poznámka:
 • 14.9.2017 (Praha) GIS v plánování měst a regionů 3. ročníku konference
  Kde:
  Pořádá: CAGI
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 18.9.2017-19.9.2017 (Valeč u Třebíče) GeoForum cs 2017
  Kde: hotel Valeč u Třebíče
  Pořádá: Intergraph ČR
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 21.9.2017 (Třebíč) Seminář Katastr nemovitostí XXIII
  Kde: Hotel ATOM
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 21.9.2017-22.9.2017 (Košice) Geodézie a kartografie v dopravě 13. mezinárodní konference
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 21.9.2017 (Praha) Informační systém zeměměřictví seminář
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 26.9.2017-28.9.2017 (Berlín) Intergeo 2017
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 4.10.2017-5.10.2017 (Olomouc) XX. Konference pozemkové úpravy Ochrana a zhodnocení půdy
  Kde:
  Pořádá: SPÚ
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 4.10.2017-5.10.2017 (Zámek Kozel) Informačních systémů v zemědělství a lesnictví // Geomatika v projektech 2017 // Plan4All spojené akce
  Kde: Šťáhlavy
  Pořádá: ZČU v Plzni s partnery
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 10.10.2017-13.10.2017 (Nízke Tatry, Slovakia) Geodézia, kartografia a geoinformatika 2017 X. Medzinárodná vedecko-odborná konferencia
  Kde: Wellness Hotel Repiská***, Demänovská dolina
  Pořádá: Technická univerzita v Košiciach s partnermi
  Kontakt: ugkagis.fberg@tuke.sk
  Poznámka:
 • 18.10.2017-20.10.2017 (Ostrava) XXIV. konference a 10. sjezd SDMG Mezinárodní konference Geodézie a Důlního měřictví 2017, XXIV. konference a 10. sjezd SDMG, z.s.
  Kde: VŠB - TUO, Planetárium Ostrava
  Pořádá: Společnost důlních měřičů a geologů, z.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 24.10.2017-25.10.2017 (Praha) Setkání uživatelů GEPRO & ATLAS
  Kde: hotel Olšanka
  Pořádá: GEPRO s.r.o. a ATLAS s.r.o.
  Kontakt: gepro@gepro.cz
  Poznámka:
 • 2.11.2017-3.11.2017 (Brno) Výzkum historických cest 3. ročník konference
  Kde:
  Pořádá: Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 4.11.2017 (Brdy) Přechod Brd 2017 Oborové setkání učitelů s žáky
  Kde: Karlštějn
  Pořádá: Růženka Zímová aj.
  Kontakt:
  Poznámka: Informace budou upřesněny před akcí na www.zememeric.cz a na www.facebook.com/zememeric
 • 8.11.2017-9.11.2017 (Praha) Konference GIS Esri v ČR největší národní setkáním odborníků na geoinformatiku
  Kde: Kongresové centrum Praha
  Pořádá: Arcdata
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 9.11.2017-10.11.2017 (Trnava) 25. slovenské geodetické dny
  Kde: Holiday Inn Trnava
  Pořádá: KGK SR
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 13.11.2017-15.11.2017 (Telč) SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS 17. ročník konference
  Kde: výukové středisko ČVUT v Telči (Náměstí Zachariáše z Hradce č. p. 3).
  Pořádá: Katedra geomatiky, FSv, ČVUT v Praze
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 14.11.2017 (Praha) Stabilní katastr 1817 – 2017
  Kde: Budova kat. a zem. uřadů v Kobylisích
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 23.11.2017 (Bratislava) HISTORICKÉ MAPY 2017
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt: kartografickelisty@gmail.com
  Poznámka:
 • 29.11.2017 (Praha) XXXVIII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
  Kde: NTM v Praze
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 29.11.2017 (Praha) XXXVIII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
  Kde: NTM, Kostelní 42, Praha 7.
  Pořádá: Národní technické muzeum v Praze
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 12.1.2018 (Praha) Den otevřených dveří FSv ČVUT v Praze Pro zájemce o studium i na oborech geodézie, kartografie, geomatika a metrologie.
  Kde: Thákurova 7, Praha 6
  Pořádá: FSv ČVUT v Praze
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 25.1.2018 (Praha ) Seminář POZEM – zkušenosti s VFP
  Kde: Top Hotel Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4
  Pořádá: HSI, s.r.o.
  Kontakt:
  Poznámka: Přihlášky do 15. ledna 2018.
 • 1.2.2018 (Brno) Družicové metody v geodézii a katastru 21. ročník semináře s mezinárodní účastí
  Kde: posluchárna D 182 Fakulty stavební VUT v Brně, Brno - Veveří 95
  Pořádá: Ústav geodézie Fakulty stavební VUT v Brně
  Kontakt: Ústav geodézie FAST VUT v Brně, Veveří 95, 602 00 Brno, E-mail: zmolova.v@fce.vutbr.cz Tel.: + 420 541 147 201 (V. Žmolová)
  Poznámka: B: 49o12´24´´ L: 16o35´33´´
 • 9.2.2018 (Praha) Maturitní ples Střední průmyslové školy zeměměřické v Praze
  Kde: Lidový dům Kbely, Toužimská 244/42, 197 00 Praha-Kbely, Česko
  Pořádá: SPŠzem
  Kontakt: www.spszem.cz
  Poznámka:
 • 28.2.2018-1.3.2018 (Brno) 53. GID a 12. Mezinárodní konference o KN konference
  Kde: hotel Avanti
  Pořádá: SZ Brno a ČSGK
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 6.3.2018 (Pardubice) Leica Tour 2018 v ČR 6. - 9. 3. a 13. - 16. 3.
  Kde:
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 7.3.2018 (Olomouc) Leica Tour 2018 v ČR 6. - 9. 3. a 13. - 16. 3.
  Kde:
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 8.3.2018 (Ostrava) Leica Tour 2018 v ČR 6. - 9. 3. a 13. - 16. 3.
  Kde:
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 9.3.2018 (Brno) Leica Tour 2018 v ČR 6. - 9. 3. a 13. - 16. 3.
  Kde:
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 13.3.2018 (Ústí nad Labem) Leica Tour 2018 v ČR 6. - 9. 3. a 13. - 16. 3.
  Kde:
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 14.3.2018 (Karlovy Vary) Leica Tour 2018 v ČR 6. - 9. 3. a 13. - 16. 3.
  Kde:
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 15.3.2018 (České Budějovice) Leica Tour 2018 v ČR 6. - 9. 3. a 13. - 16. 3.
  Kde:
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 16.3.2018 (Praha) Leica Tour 2018 v ČR 6. - 9. 3. a 13. - 16. 3.
  Kde:
  Pořádá: Gefos, a.s.
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 9.4.2018-10.4.2018 (Hradec Králové) ISSS
  Kde: Kongresové centrum Aldis, Eliščino nábřeží
  Pořádá: Triada
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 12.4.2018 (Třebíč) Pozemkové úpravy XXIII
  Kde: Hotel Atom
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 26.4.2018 (Brno) Geodézie ve stavebnictví a průmyslu odborný seminář
  Kde:
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 16.5.2018 (Litoměřice) Mikuláš Klaudyán 1518 / 2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech zasedání a konference
  Kde: v prostorách Hradu v Litoměřicích
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 24.5.2018-26.5.2018 (Praha) "XXIV.mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny" konference
  Kde: Hotel DUO
  Pořádá: ČSGK+SSGK+SGP
  Kontakt: geodeti@csvts.cz
  Poznámka:
 • 13.9.2018 (Praha ) GIS v plánování měst a regionů
  Kde:
  Pořádá: CAGI
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 13.9.2018 (Pardubice) Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví seminář
  Kde:
  Pořádá: ČSGK - VČ a KU pro Pardubický kraj
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 20.9.2018 (Třebíč) Katastr nemovitostí v právní i technické praxi XXV
  Kde: Hotel Atom
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 4.10.2018 (Brno) Měření v průmyslu doprovodná konference Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně
  Kde: Kongresové centrum v Brně na výstavišti, sál B
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 16.10.2018-18.10.2018 (Frankfurt) Intergeo 2018
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 17.10.2018 (Praha) Zavádění metody BIM v ČR seminář Nemofora
  Kde: Praha 8 - Kobylisy, konf. sál ČÚZK
  Pořádá: pořádá Nemoforum ve spolupráci Českou agenturou pro standardizaci
  Kontakt: nemoforum@cuzk.cz
  Poznámka: Přihlášky mailem do vyčerpání kapacity sálu.
 • 22.10.2018 (Praha) Seminář ke KN odborný seminář
  Kde:
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 7.11.2018-8.11.2018 (Praha) GIS Esri v ČR
  Kde: Kongresový palác
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 8.11.2018-9.11.2018 (Bánská Bystrica) 26. slovenské geodetické dny
  Kde: hotel Lux
  Pořádá: Komora geodetov a kartografov
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 12.11.2018-14.11.2018 (Telč) SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS 18. ročník konference zabývající se problematikou fotogrammetrie, dálkového průzkumu Země, laserového skenování a GIS
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 20.11.2018 () KARTOGRAFICKÁ VÝROČÍ xxx8 podzimní akce České kartografické společnosti
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 23.11.2018-24.11.2018 (Praha) Den otevřených dveří FSv ČVUT v Praze Pro zájemce o studium i na oborech geodézie, kartografie, geomatika a metrologie.
  Kde: Thákurova 7, Praha 6
  Pořádá: FSv ČVUT v Praze
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 28.11.2018 (Praha) Sympozium z dějin G a K
  Kde: v přednáškovém sále NTM, Kostelní 42, Praha 7.
  Pořádá: Národní technické muzeum v Praze
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 16.1.2019 (Praha) Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví odborný seminář
  Kde: Novotného lávka 5, Praha 1
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 28.2.2019 (Brno) Geodézie ve stavebnictví a průmyslu odborný seminář
  Kde: kongresový dům, Brno
  Pořádá: ČSGK
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 5.3.2019-6.3.2019 (Brno) 54. Geodetické informační dny
  Kde: hotel Avanti
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 4.4.2019 (Třebíč) Pozemkové úpravy XXIV. odborný seminář zaměřený na problematiku pozemkových úprav a obnovy katastrálního operátu
  Kde: hotel Atom
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka:
 • 30.5.2019-1.6.2019 (Bratislava) XXV. Mezinárodní Slovensko – Polsko – České geodetické dny
  Kde:
  Pořádá:
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 19.6.2019-20.6.2019 (Zámek Valeč) HxGN LOCAL ČESKO A SLOVENSKO 2019
  Kde: Hotel Zámek Valeč u Třebíče
  Pořádá: Hexagon Safety & Infrastructure
  Kontakt:
  Poznámka:
 • 3.10.2019 (Třebíč) Katastr nemovitostí XXV. odborný seminář zaměřený na problematiku katastru nemovitostí v právní i technické praxi
  Kde: hotel Atom
  Pořádá: Spolek zeměměřičů Brno
  Kontakt: spolzem@email.cz
  Poznámka: