Klub přátel Národního technického muzea

Navigační pomůcky ve známkové tvorbě

    Přehled navigačních prostředků ve známkové tvorbě různých zemí světa. Jako první pomůcky byly využívány zejména hvězdy, Slunce, ptáci ale i mořské proudy a větry. Později by používán kompas, který má původ v Číně a astroláb, který se dostal do Evropy z Arábie. Později byla používána Jakubova hůl, která byla používána i k jiným praktickým úlohám.
    K určení polohy lodí bylo jednodušší určit zeměpisnou šířku. K určení polohy byly dále používány jednoduché navigační přístroje jako kamal, noční přístroj a Davisův kvadrant. Spolehlivé určení zeměpisné délky umožnil až vynález přesného chronometru (Harrison). Kendalův chronometr použil James Cook na své druhé a třetí cestě.
    Později byl využíván kvadrant a to ruční pro navigaci na moři a nástěnný k astronomickým měřením. R.1731 navrhl John Hadley oktant. Z něho byl odvozen sextant.
    V současné době se pro navigaci využívá metoda globálního systému, který je nezávislý na denní době a počasí.
 


Tyto stránky jsou umístěné na webserveru Zeměměřiče a jsou spravovány redakcí stejnojmenného časopisu.
[Server Zeměměřiče]
Server Zeměměřiče
[Pošta]
Dotazy a odpovědi poštou