O S O B N O S T I    O B O R U

Tadeáš Hájek z Hájku

Vážení návštěvníci,
už od Starověku byli zeměměřiči váženými občany především pro své znalosti, odbornost a svůj um. Dnes náš obor tak výrazně nad jiné vědy nevyčnívá, ale i dnešní geometři, (měl bych napsat "geomatici", což zahrnuje i kolegy geoinformatiky), jsou osobnostmi v tom pravém slova smyslu.

Pokoušíme se za velké pomoci našich externí spolupracovníků připomenout naše dávné předchůdce, ale dát prostor i současným osobnostem. U některých zde najdete přímo jejich osobní stránku, u jiných třeba jen odkaz. Najdete zde naše autory, úředníky, podnikatele i učitele. Snad jednou v naší databázi najdete úplně každého.

Již dnes však musím poděkovat všem, kteří pomáhají s realizací tohoto rozsáhlého projektu. Děláme to pro sebe a pro náš obor.

Za redakci časopisu GEOinformace a časopisu Zeměměřič
Radek PETRA  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L 
M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

Tuto službu
vám přinášejí:
Český svaz geodetů a kartografů