[pošta]             Jubilejní 35. MGID BRNO '98


   

    Ve dnech 2. a 3. listopadu 1998 se v Brně uskuteční již 35. mezinárodní geodetické informační dny. Pod záštitou Českého svazu geodetů a kartografů je organizačně zajišťuje agentura SYMMA Brno.

   Tématické zaměření 35. MGID je:
I. Digitální mapa - podklad pro tvorbu dalších produktů:
       Informační systémy o území ve vazbě na digitální katastrální mapu (DKM)
       Koncepce tvorby a údržby DKM
       Využití výsledků inženýrsko-geodetických činností pro digitální mapu
       Komplexní pozemkové úpravy a DKM
       Koordinace tvorby map
       Využití digitální mapy ve stavebním a technologickém projektování

II. Legislativa oboru geodézie v ČR a EU:
       Tvorba informačního systému katastru nemovitostí
       Koncepce novely zákona o zeměměřičství
       EU a česká legislativa v oboru geodezie
       Řízení jakosti a standarizace v oboru
       Digitální mapy a autorská práva

    Kromě přednáškové části, kde hlavní referáty k oběma tematickým celkům přednesou uznávaní čeští i zahraniční odborníci, budou pořádána diskusní fóra formou tzv. kulatých stolů. Součástí programu bude technická výstava, na které budou předvedeny přístroje, softwary i výsledky činnosti odborných škol a organizací.
    Akce je připravována za spolupráce a účasti Mezinárodní federace zeměměřičů (FIG), Komory geodetů a kartografů a spolku zeměměřičů Brno. Odborným garantem je ing. Karel Svoboda (VUT Brno).
    K účasti na 35. MGID Brno '98 jsou srdečně zváni pracovníci soukromých zeměměřičských firem, samostatní geodeti, pracovníci katasrálních a pozemkových úřadů, učitelé a studenti odborných škol zeměměřičského směru i další zájemci.

Příhlášky příjímá:
SYMMA - reklamní agentura
pí Zdena Martínková
Kounicova 13
661 43 Brno
tel., fax: 05/41 21 38 00


Z časopisu Zeměměřič č. 5+6/98         [Diář]     [Na úvodní stránku]