[pošta]             250 století zeměměřictví


    Redakce časopisu Zeměměřič připravuje k vydání knihu 250 století zeměměřictví aneb Data z dějin zeměměřictví je zkušený pedagog a popularizátor zeměměřické historie - doc. ing. Pavel Hánek, CSc. z FSv ČVUT v Praze.
    Jde o první nám známou publikaci v Evropě, která pomocí více než 530 chronologicky seřazených hesel popisuje mezníky geodezie, kartografie, fotogrammetrie a dalších spří-zněných oborů nejen na území ČR, ale v celosvětovém měřítku. Začíná popisem rytiny na mamutím klu s meandry Dyje a sídly pravěkých lovců (23. tisíciletí př.n.l.) a končí založením České asociace pro geoinformace v r. 1997. Jsou zařazeny především mezníky zavedení nových měřických přístrojů a pomůcek, nově prováděné zeměměřické výkony. Orientaci v knize usnadní dva rejstříky - věcný a jmenný.

    HÁNEK, P.: 250 století zeměměřictví aneb Data z dějin zeměměřictví, Klaudian Praha, 1997, 1. vyd., 80 stran, formát A5 (jako časopis Zeměměřič), 50 černobílých i barevných obrázků, vazba V2 (paperback), vyjde na podzim 1997, cena 99 Kč, cena pro předplatitele a studenty 49 Kč.

Tuto objednávku si zkopírujte do vašeho poštovního editoru a odešlete na adresu zememeric@zememeric.cz

OBJEDNÁVKA

Závazně objednávám(-e) knihu - HÁNEK, P.: 250 století zeměměřictví v počtu ....... výtisků.
Fakturu / složenku*:
Jméno / firma*:
ulice:
psč: místo:
tel.: ( )


IČ / DIČ:

* Co se nehodí, škrtněte.


Z časopisu Zeměměřič č. 10/97             [Server]