[pošta]             Státy a území světa

autor: LIŠČÁK, V.- FOJTÍK, P.

vydal: Libri, Praha, 1996.

    Tato publikace navazuje na dvě předešlá vydání knihy Státy a jejich představitelé z dílny pražského nakladatelství Libri. Celkem 386 abecedně řazených statí seznamuje s historicko-politickými a zeměpisnými informacemi o všech nezávislých státech a většině závislých území světa. Nechybí ani popis některých sporných území, separatistických států, autonomních republik bývalého SSSR aj. Každé heslo se skládá ze čtyř částí:

    Barevná vyobrazení všech vlajek obsahuje barevná příloha. Nechybí ani abecední seznam všech zastupitelských úřadů v umístěných v ČR a úřadů států, jejichž velvyslanci jsou v ČR akreditováni. Orientaci v téměř tisícistránkové příručce usnadní obsáhlý rejstřík se jmény politiků, názvy současných i historických útvarů a politických stran, dále názvy měst, jazyků, etnik, náboženství, měnových jednotek a zkratky mezinárodních a nadnárodních společností na 66 stranách.

[Server]     [obor]