[pošta]             Smlouvy ve výstavbě

autor: ŠTENGLOVÁ, I.

vydal:Prospektrum, Praha, 1995

    Kniha informuje o vztahu občanského a obchodního zákoníku, o použití obou právních norem, dále o druzích závazkových vztahů ve výstavbě a jejími účastníky, o uzavírání smluv ve výstavbě, o veřejném návrhu a veřejné soutěži, o smlouvách o uzavření budoucí smlouvy a smlouvě o dílo v obchodních závazkových vztazích. Dozvíte se rovněž i o smlouvě o dílo v občanském zákoníku a o kupní smlouvě v obchodním zákoníku. Pokud zatím nevíte, co to je smlouva mandátní a smlouva komisionářská, můžete se to dozvědět na posledních stranách publikace, která má i přílohu – vzorovou smlouvu o dílo pro zhotovení stavby podle obchodního zákoníku.

[Server]     [obor]