geoinformační křižovatka     Geodézie a kartografie v dopravě 2019     Naskenujte si své staré negativy a diáky