[Casopis a server o geodézii, kartografii, katastru nemovitostí, GIS, GPS, DPZ a PÚ]
Informační seznam pracovníků napříč soukromou a veřejnou sférou, kteří vykonávají zeměměřické činnosti bez odborného vzdělání, a seznam ÚOZI, kteří to oveřují.

Informační seznam pracovníků napříč soukromou a veřejnou sférou, kteří vykonávají zeměměřické činnosti bez odborného vzdělání, a seznam ÚOZI, kteří to oveřují.

Podpořte časopis Zeměměřič nebo tento web pomocí SMS

Podpora pomocí SMS

Podpořte časopis Zeměměřič nebo tento web pomocí SMS. Předem děkujeme.

KGK

Zeměměřič 05a06-09
SETKÁNÍ GEODETŮ 2009
Hlasujte o technické dílo roku
Zamítnut návrh novely Zeměměřického zákona
Zeměměřič 03a04-09
Upřesnění k článku o Slovenských geodetických dnech
Zeměměřič 01a02-09
Soutěž Technické dílo roku 2008
Slevové kupony v časopisu Zeměměřič
Soutěž technické dílo roku
Zeměměřič 11a12-08
Celoživotní odborné vzdělávání zeměměřičů v České republice. Jak na to?
Zeměměřič 09a10-08
Stanovenie ceny geodetických a kartografických prác
Vláda ČR řekla NE
Je pro vás geodézie zdroj obživy nebo poslání?
Obvyklé ceny v geodézii – letní průzkum
Hledáme TOP 20 firem v geodézii
Zeměměřič 07a08-08
Etický kódex geodeta
Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
Zeměměřič 05a06-08
HRANICE - od vlastnické ke státní - v životě geodeta, laika a státního úředníka
Francouzští studenti se chystají do vaší firmy nebo školy
Zeměměřič 03a04-08
Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
Setkání geodetů 2008
Zeměměřič 12-07
Uznávání ÚOZI v Evropě
Zeměměřič 11-07
KGK vyzvána k podpisu mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.
Zeměměřič 04-07
Technické dílo roku 2006 vyhodnoceno
Zeměměřič 03-07
Zeměměřič v PDF
Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
Valná hromada Zeměměřické komory
Zeměměřič 08a09-06
Anketa k časové kalkulaci geodetických prací
Technické dílo roku
Ze zprávy o činnosti Komory geodetů a kartografů
Příspěvek ke tvorbě cen geodetických prací
Zeměměřič 06a07-06
Moderovaná diskuse zaměřená na kvalitu geodetických prací...
Zeměměřič 05-06
SETKÁNÍ GEODETŮ 2006
Zeměměřič 10-05
Ceny za zeměměřické činnosti - pokračování diskuze
Zeměměřič 05-05
Uzávěrka soutěže Geodetické dílo roku posunuta
Je podle vašeho názoru vhodné rozšířit činnost ÚOZI o poskytování ověřených informací z KN?
Den VELKOformátového tisku 25.5.
Zeměměřič 10-04
Soutěžní příspěvky
SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
Zeměměřič 05-04
Technické dílo roku 2004
Setkání geodetů 2004
Zeměměřič 04-04
Co se skrývá za názvem Lités?
Zeměměřič 05-03
Zemřel Ing. Ivan Váša z Geodézie Krkonoše
Zemřel velký geodet
Komora geodetů a kartografů - malý pohled do historie
K seriálu o sametové revoluci v G+K
Zeměměřič 04-03
Názory ÚOZI na vstup do ČKAIT- aktualizované 17.3.2003
Rozhovor s předsedou ČÚZK ing. Karlem Večeře
Bude ČÚZK pokutovat ÚOZI za neohlášení změny údajů?
Soukromá geodezie na rozcestí
Výsledky ankety o možnosti vstupu ÚOZI do ČKAIT
Zeměměřič 03-03
Stanovisko předlistopadového náměstka ČÚGK
Dílčí výsledky ankety o vstupu UOZI do ČKAIT
Zeměměřič 5-10
Zeměměřič 8+9-02
Zeměměřič 6+7-02
Zeměměřič 5-02
Vyjádření KGK k výrokům předsedy ČMKPÚ na semináři o PÚ
Zeměměřič 4-02
Budou zeměměřičtí inženýři úředně oprávnění ve výstavbě členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě?
Zeměměřič 10-02
Zeměměřič 6+7-02
Proč podpořit vznik Komory geodetů a kartografů v rámci ČKAIT?
Zeměměřič 6+7-02
Komora jako systémová záležitost - dotřetice
DISKUZNÍ KONFERENCE O KOMOŘE ZE ZÁKONA
Boj o razítka
Zeměměřič 5-02
Zeměměřič 4-02
Zeměměřič 3-02
Zeměměřič 1+2-02
Zeměměřič 12-01
Zeměměřič 11-01
KOMORA JAKO SYSTÉMOVÁ ZÁLEŽITOST - ANO, ALE... JE TO TROCHU JINAK
Zeměměřič 10-01
Komora nechce a nikdy nechtěla dohlížet na ceny!
Zeměměřič 8+9-01
Komora jako systémová záležitost
Zeměměřič 6+7-01
Zeměměřič 5-01
Nová definice úlohy CLGE
Hrozí odliv mozků z oboru?
Zeměměřič 4-01
Zeměměřič 3-01
Poslanci na ČÚZK
Zeměměřič 1+2-01
Re: Stanovisko k projektu ISKN
Zeměměřič 12-00
úvodem
Šance pro zeměměřiče v měnícím se povolání
Profesní samospráva a podnikání ve vztahu ke státní správě v zeměměřictví v ČR.
Zeměměřič 11-00
Zeměměřič 10-00
Není politická vůle...
Zákon o Zeměměřické komře - současný stav
Návrh zákona o Zeměměřické komoře
Důvodová zpráva k návrhu zákona o Zeměměřické komoře
Stanovisko vlády k návrhu zákona o Zeměměřické komoře
Projednávání návrhu zákona o Zeměměřické komoře Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR
Zeptali jsme se...
Seminář - Partnerství v zeměměřictví
Kolektivní členové KGK
Valná hromada zeměměřické komory
Zahájení, volba mandátové, návrhové volební komise
Zpráva o činnosti za uplynulé období a návrh plánu činnosti na další období.
Zpráva o hospodaření
Zpráva dozorčí rady
Vystoupení hostů
Volby představenstva a dozorčí rady
Zákon o Zeměměřické komoře - současný stav
Zeměměřická oborová rada
Informace o činnosti KGK v NEMOFORU