[Home Page]

ZDOKONALENÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ.
VNĚJŠÍ UŽIVATELÉ

příspěvek zazněl na 19. září 2000 na semináři ČSGK. V PowerPointu jej přednesl ing. Jiří Jirman z ČÚZK.
Do HTML převedeno v redakci Webu Zeměměřiče 12.1.2001


Začněte klepnutím zde.


Obsah

ZDOKONALENÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM KATASTRU NEMOVITOSTÍ.VNĚJŠÍ UŽIVATELÉ

Struktura příspěvku

Výměnné formáty

Vstupy a výstupy. od/pro zeměměřiče

Nová forma poskytování. údajů z katastru

Získání oprávnění. k používání dálkového přístupu

Výše úplaty

Dálkový přístup

Interní dálkový přístup

Externí dálkový přístup

Veřejný dálkový přístup

Rozsah poskytovaných informací

Dálkový přístup – hlavní menu.

Dálkový přístup. – všechny dostupné informace.

. Dálkový přístup. – všechny dostupné informace

. Dálkový přístup. – všechny dostupné informace

Funkcionalita

Závaznost. poskytnutých údajů

Poděkování..josef.jirman@cuzk.cz

Autor:Josef Jirman