[Casopis a server o geodézii, kartografii, katastru nemovitostí, GIS, GPS, DPZ a PÚ]
Reklama GEFOS

Reklama GEFOS

Sborník rozhodnutí

Sborník rozhodnutí je naše osobní a firemní kultivace oboru svépomocí. Je totiž dobré znát praxi orgánů zeměměřictví a katastru a poučit se z ní. Z dobrých rozhodnutí i z těch druhých můžeme odhadnout případné rozhodnutí úředníka v "naší věci" nebo na "našem úřadě". Jen tak lze usilovat o větší předvídatelnost práva. Jen tak lze slaďovat geodézii od Aše až po Lanžhot. Jen tak lze dokumentovat a potírat katastrální folklór. Zveřejněním získá rozhodnutí úředníka mnohem větší kontrolu (a tím i naději na správnost...).

Jednotlivá rozhodnutí, oznámení, sdělení... jsou důsledně anonymizována. Snažíme se zachovat pouze náznak, z kterého roku příslušný dokument je. Vše se totiž vyvíjí a čtení starého dokumentu nemusí být jasné bez znalosti jeho vročení.

Přispějte i vy do naší společné sbírky - je to iniciativa firem, ÚOZI, redakce a dalších, která nepotřebuje podporu nebo souhlas zeměměřických a katastrálních úřadů, ale potřebuje spolupráci nás všech...