[Web Zeměměřič]

Zpět/Back Dopředu/Forward FIG 2000 GeoWebRing
GeoWebRing-logo
.
ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2013-12-24 číslo 13-11a12
   9. ples zeměměřičů v Praze

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2012-01-16 číslo 12-01a02
   Zemřel Ing. Milan Klimeš

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2011-11-14 číslo 11-11a12
   Pozvánka na 10. sjezd ČSGK

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2010-01-28 číslo 10-01a02
   5. reprezentační ples zeměměřičů

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2007-05-22 číslo 07-05
   Odborná skupina KN obnovila činnost
   Rekordní účast na třebíčském semináři
   Aktuální problémy inženýrské geodézie ve Varšavě
   Sborníky GEOS 2006, 2007
   Slovensko-polsko-české geodetické dny
   Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 0000-00-00 číslo 07-04
   Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 3.
   Ohlédnutí za 3. Plesem zeměměřičů
   SETKÁNÍ GEODETŮ 2007
   GEOS 2007

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 0000-00-00 číslo 07-03
   Zeměměřič v PDF
   Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 2.
   Dvaačtyřicáté geodetické dny v Brně
   Národní delegáti za Českou republiku v FIG

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2007-08-06 číslo 07-01a02
   Smutná zpráva zemřel - Jiří Scháňka
   Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007
   Kalendárium
   Informace
   Sympozium z dějin geodézie a kartografie v NTM
   Zeměměřictví v novém stavebním zákoně a vyhláškách
   Mnichov hostil největší kongres v historii FIG

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2005-05-04 číslo 05-05
   Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav
   Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo
   Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
   INFORMACE

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2006-11-17 číslo 06-10
   Informace o dvou významných akcích FIG v roce 2006
   Mezinárodní konference pozemkových úprav
   ČSGK - pobočka Pardubice
   Kalendárium
   Malá gratulace
   Opustili nás

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2005-04-08 číslo 05-04
   Sto posluchačů na Novotného lávce
   "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"
   Užitečná publikace Petra Poláka
   "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
   Klub seniorů v roce 2004

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2004-11-27 číslo 04-05
   Zeměměřiči a právo (5. část)

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2004-04-13 číslo 04-04
   Jedenácté slovenské geodetické dny
   Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2004-02-15 číslo 04-03
   Zeměměřiči a právo (4. část)

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2003-12-09 číslo 03-12
   Zeměměřiči a právo (2. část)
   Nabídka členství v Informačním centru ČSGK

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2003-11-04 číslo 03-11
   Zeměměřiči a právo (1. část)
   Omluva a několik poznámek k obsahu Zeměměřičského věstníku
   Životní výročí - Doc. ing. Jaromír Procházka, CSc. - 60 let

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2003-05-05 číslo 03-05
   Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 5. část

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2003-04-04 číslo 03-04
   ČSGK od 6. sjezdu 25. 11. 2000 do 7. sjezdu 8. 3. 2003 (zpráva)
   Usnesení 7. sjezdu ČSGK, konaného v Praze dne 8. března 2003
   Program činnosti ČSGK na období 2003 až 2005 (návrh ke schválení)
   Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 4. část
   IX. mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny, Luhačovice 15. - 17. 5. 2003

 

ROČNÍK XII (XXXIX) Praha 2003-02-26 číslo 03-03
   Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 3. část
   Zeměměřické výkony a díla
   AKTUÁLNÍ PROBLÉMY INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE 2003
   IX. ČESKO-SLOVENSKO-POLSKÉ GEODETICKÉ DNY
   Nová forma kolektivního členství ČSGK

 

ročník XI (XXXVIII) Praha 22.11. 2002 číslo 12/2002
   Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 1. část
   Životní výročí

 

ročník XI (XXXVIII) Praha 23.10. 2002 číslo 11/2002
   Několik poznámek ke zkouškám odborné způsobilosti a k době potvrzování GP
   Životní výročí
   Nabídka publikace
   30 let Seniorklubu brněnských zeměměřičů

 

ročník XI (XXXVIII) Praha 18.6. 2002 číslo 6+7/2002
   Seminář »Aktuální problémy inženýrské geodezie 2002«
   Malá anketa mezi studenty

 

ročník XI (XXXVIII) Praha 4.3. 2002 číslo 3/2002
   VIII. mezinárodní konference geodezie a kartografie v dopravě 2002
   Víte, že...
   Životní výročí
   Životní výročí v roce 2002
   Smutná zpráva
   Programy dubnových seminářů ČSGK

 

ročník XI (XXXVIII) Praha 22.1. 2002 číslo 1+2/2002
   Program činnosti ČSGK na rok 2002
   Novoroční přání
   POZVÁNKA NA AKCI - KN
   Informace pro členy ČSGK - "ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY" pro rok 2002
   Celoživotní vzdělávání v zeměměřictví

 

ročník X (XXXVII) Praha 23.11. 2001 číslo 12/2001
   Doc. ing. Vladimír VOREL, CSc. - 55 let
   Ing. Marcel MIMRA - 75 let

 

ročník X (XXXVII) Praha 22.10. 2001 číslo 11/2001
   Zeměměřická díla a KN v územním plánování a stavebním řádu

 

ročník X (XXXVII) Praha 25.9. 2001 číslo 10/2001
   OZNÁMENÍ
   Zeměměřická díla a KN v územním plánování a stavebním řádu
   Ing. Milan Klimeš - sedmdesátiletý
   Ing. Jaroslav Kmínek - 90 let

 

ročník X (XXXVII) Praha 11.6. 2001 číslo 6+7/2001
  VII. mezinárodní slovensko - polsko - české geodetické dny
  34. sjezd SGP v Ustroni

 

ročník X (XXXVII) Praha 10.5. 2001 číslo 5/2001
  Životní výročí
  Ing. Jiří Šíma, Csc., - pětašedesátiletý
  Z PERA NAŠICH ČLENŮ - INFORMACE A SDĚLEN
  OZNÁMENÍ
  ŽIVOTNÍ VÝROČÍ

 

ročník X (XXXVI) Praha 30.3. 2001 číslo 4/2001
  Zasedání 5. komise FIG v Káhiře 5. 1. 2001
  Z PŘÍSPĚVKŮ PŘEDNESENÝCH NA 6. SJEZDU ČSGK

 

ročník X (XXXVI) Praha x.x. 2000 číslo 3/2001
  Písemné testy jako součást zkoušky odborné způsobilosti podle novely zákona o zeměměřictví
 Poděkování ing. Ladislavu Skládalovi, CSc
 Seminář "Zkušenosti z dokončování PÚ a spolupráce s KÚ"
 Sdělení RR - POZOR - ZMĚNA termínu semináře
 Životní výročí v roce 2001
 Ještě jednou ze sjezdu ČSGK

 

ročník X (XXXVII) Praha 6.2. 2001 číslo 1+2/2001
 ČSGK od 5. sjezdu (21. 2. 1998) do 6. sjezdu (25. 11. 2000)
 Informace pro členy ČSGK - NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
 Víte, že...
 Program činnosti ČSGK na období 2001 až 2002
Pozvánka na akce

 

ročník IX (XXXVI) Praha 6.10. 2000 číslo 10/2000
 6. sjezd ČSGK a seminář o digitalizaci souboru geodetických informací KN

 

ročník IX (XXXVI) Praha 4.9. 2000 číslo 8+9/2000
 6. sjezd ČSGK a seminář o digitalizaci souboru geodetických informací KN
 Upozornění pr členy ČSGK
 Víte, že...?
 GEODE/ÉZIE (odpověď na jazykový dotaz)
 pozvánka na akce ISKN
KAPITOLY Z HISTORIE FIG - 3. díl
PŘEHLED KONGRESŮ A KAŽDOROČNÍCH ZASEDÁNÍ FIG
Zajímají vás historické mapy?
Odborné akce připravované na II. pololetí 2000

 

ročník IX (XXXVI) Praha 30. 6. 2000 číslo 6+7/2000
 FIG Working Week Prague 2000 is over
 KAPITOLY Z HISTORIE FIG – 2. díl
 POZVÁNKA ISKN
 NEPŘEHLÉDNĚTE !!! Informace pro členy ČSGK
 Víte, že...?

 

  ročník IX (XXXVI) Praha 15. 5. 2000 číslo 5/2000
 Program FWW

 

  ročník IX (XXXVI) Praha 14. 4. 2000 číslo 4/2000
 Historie studia zeměměřického inženýrství v Brně
 Autodesk hlavním sponzorem mezinárodního setkání zeměměřičů v Praze
 Životní výročí v roce 2000

 

  ročník IX (XXXVI) Praha 4. 2. 2000 číslo 1+2/2000
Pozvánka a program FIG Working Week Prague 2000
FIG Working Week Prague 2000 G E O M A T I C A 2 0 0 0
Oznámení
Pozvánka na akce
Stalo se ...
Víte, že ...

 

  ročník VIII (XXXV) Praha 1. 12. 1999 číslo 12/99
Předběžný program a pozvánka na FIG Working Week Prague 2000

 

  ročník VIII (XXXV) Praha 1. 10. 1999 číslo 10/99
Obsah čísla
Přípravný seminář na založení Nemofóra
Referát pro XXI. mezinárodní kongres - Brighton
Oznámení XI. mezinárodní konference v Brně
 • Pozvání ČSGK na nejbližší odborné akce
 • Aktuální problémy katastru nemovitostí 16. - 17. 11. 1999 v Karlových Varech
 • Výzva Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
  Mezinárodní geodetické a informační dny Brno 99

   

    ročník VIII (XXXV) Praha 1. 9. 1999 číslo 8+9/99
  Plánované akce ve 2. polovině r. 1999
  Informace z FIG
 • Ředitel kanceláře FIG M. Villikka v Praze
 • Víte, že ...
  Životní výročí
 • Ing. Václav Slaboch, CSc. - 60 let
 • Doc. Ing. Milan Kašpar, CSc. - 70 let
 • V. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dni
  VII. mezinárodní konference "Geodézie a kartografie" v dopravě
  Aktuální problémy IG 1999

   

    ročník VIII (XXXV) Praha 5. 5. 1999 číslo 5/99
  Podnikání v oblasti IG v podmínkách ČR
  Pozvánka ČSGK na nejbližší odborné akce
 • Právní vztahy k nemovitostem – seminář formou dotazů a panelové diskuse (21.5.´99)
 • V. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny (11.-13.6.´99)
 • Geodézia a kartografia v dopravě – VII. mezinárodní konference (1.-2.7.´99)

 •  

    ročník VIII (XXXV) Praha 6. 4. 1999 číslo 3-4/99
  Co je FIG Working Week Prague 2000
  Plánované odborné akce v roce 1999 připravované ČSGK dalšími příbuznými subjekty
  Informace o připravované knize "Automatizace v řízení stavebních strojů"
  Tematický zájezd na XXI.kongres FIG 1998 uskutečněný ve dnech 17.7. - 25.7.1998
  Doc. F. Švehla se 30. března dožívá 60 let
  Doc. J. Streibl se 17. dubna dožívá 70 let
  Prof. Ing. Dr. Miroslav Hauf, CSc. zemřel 15. února 1999