[Home Page]             Vševědna

GIS - SEČ 2000,
Otázky k diskusnímu stolu na téma "Aktuální problémy KN"

   3. Proč je SGI prezentován jako obraz katastrální mapy v počítači? Obsahuje SGI jen a pouze údaje katastrální mapy? Nemělo by to být právě naopak, katastrální mapy jako jeden z možných výstupů (zobrazení) z SGI?
 

Odpověď k otázce č. 3
   SGI nikdy nebyl a není ze strany ČÚZK "prezentován jako obraz katastrální mapy v počítači". Tazateli doporučuji, aby si před pokládáním otázek přečetl alespoň základní ustanovení katastrálního zákona a prováděcí vyhlášky. V § 4 katastrálního zákona by se totiž dozvěděl, co je SGI.
  
   Citace: § 4 odst. 2
"(2) Katastrální operát tvoří
   a) soubor geodetických informací, který zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených katastrálních územích i její číselné vyjádření," Doufám, že toto porovnání textu zákona s textem otázky je dostatečně výmluvné.

   

Odpovídal: Karel Večeře, místopředseda ČÚZK, GIS - SEČ 2000, Otázky k diskusnímu stolu na téma "Aktuální problémy KN"


[Server] [Katastr nemovitostí] [ČÚZK] [Pošta]