[Home Page]             Vševědna

GIS - SEČ 2000,
Otázky k diskusnímu stolu na téma "Aktuální problémy KN"

   5. Předpokládá se, že budou občané za informace z katastru platit více?
 

Odpověď k otázce č. 5
   V nejbližší době není připravováno zvýšení správních poplatků za výstupy z katastru, je připravována vyhláška o poskytování údajů z katastru v těch případech, kdy nejsou zpoplatněny správními poplatky. Tato vyhláška přinese určité zněny, ale nepředpokládám, že by tyto změny způsobily zvýšení plateb občanů za informace.

   

Odpovídal: Karel Večeře, místopředseda ČÚZK, GIS - SEČ 2000, Otázky k diskusnímu stolu na téma "Aktuální problémy KN"


[Server] [Katastr nemovitostí] [ČÚZK] [Pošta]