[Home Page]             Vševědna

GIS - SEČ 2000,
Otázky k diskusnímu stolu na téma "Aktuální problémy KN"

   7. Předpokládá se, že ročně budou nově zmapovány asi 2% území (katastrů) ČR. Tedy ČR by mohla podle tohoto plánu mít "nový" katastr někdy na přelomu 40-tých let druhého tisíciletí.
   Není to pozdě? Je tento přístup reálný a realizovatelný?
 

Odpověď k otázce č. 7
   Otázka nového katastrálního mapování je především otázkou ekonomickou. Odpověď na takto chápanou otázku je všude v Evropě stejná, žádná vláda není ochotna vydat na tento účel nějaké velké prostředky, proto prakticky všichni digitalizují existují operát a hledají cesty jak jej v průběhu vedení katastru vylepšovat. V tom je těžiště problému i v ČR a zatím se nám moc nedaří nastavit režim vedení digitalizovaných map tak, aby tímto postupem byla kvalita digitální mapy zlepšována. Příklady takových řešení přitom lze nalézt poměrně snadno (např. Rakousko), jejich aplikace však vyžaduje prodloužení procesu digitalizace (vyšší pracnost) a také vyžaduje změny v postupech zaměřování změn, které by se významně dotkly cen za geometrické plány. To považuji za hlavní důvod váhání s přijetím takových postupů. Na nové zmapování území nevěřím, obávám se, že tempa 2% území ročně nebude z ekonomických důvodů u nového mapování dosaženo.

   

Odpovídal: Karel Večeře, místopředseda ČÚZK, GIS - SEČ 2000, Otázky k diskusnímu stolu na téma "Aktuální problémy KN"


[Server] [Katastr nemovitostí] [ČÚZK] [Pošta]