[pošta]

Z++ elektronický informační kanál oboru G+K

Subject: Z++ 30/7/99 - osmismerka

=============================================

Z++ elektronicky informacni kanal oboru G+K

---------------------------------------------

provozovany casopisem Zememeric

a katedrou mapovani a kartografie FSv, CVUT

=============================================

Vazeny ctenari,

dovolujeme si pripomenout uzaverku Geodeticke osmismerky

(Zememeric c. 5/99), ktera bude 9. srpna.

Opakovani geodetickych zakladu bylo malym pocinem naseho

casopisu k procesu celozivotniho profesniho doskolovani.

Odmenou pro vylosovaneho vyherce bude vsak velky a krasný

Autoatlas ČR 1:100 000 z produkce Geodezie CS

Vyuzijte tuto sanci jak prijit lehce (a se stestim)

k tak dobremu kartografickemu dilu.

Hezké léto Radek PETR, Z++, casopis Zememeric


    Chcete "Z plus plus"?


[Z++] [ruzne]     
[Na úvodní stránku]