[pošta]

Z++ elektronický informační kanál oboru G+K

Subject: Z++ 24/8/99 - Katastrální folklór?

=============================================

Z++ elektronicky informacni kanal oboru G+K

---------------------------------------------

provozovany casopisem Zememeric

a katedrou mapovani a kartografie FSv, CVUT

=============================================

Katastrální folklór?

Odpověď na naši stížnost.

Naše redakce postoupila stížnost našich čtenářů

na KÚ přímo řediteli odboru kontroly a dohledu na

ČÚZK. O tom, že jsme nepostupovali formálně správně

a jak lépe podávat stížnosti přes e-mail se dočtete

v odpovědi, kterou jsme obdrželi.

Samozřejmě nechybí ani výsledky šetření na

příslušném KÚ.

Celé znění najdete na www.zememeric.cz

Radek PETR, Z++, casopis Zememeric


    Chcete "Z plus plus"?


[Z++] [ruzne]     
[Na úvodní stránku]