[pošta]

Z++ elektronický informační kanál oboru G+K

Subject: Z++ 26/8/99 - ARES

=============================================

Z++ elektronicky informacni kanal oboru G+K

---------------------------------------------

provozovany casopisem Zememeric

a katedrou mapovani a kartografie FSv, CVUT

=============================================

Údaje o ekonomických subjektech

Informační systém ARES (Administrativní Registr Ekonomických subjektů,

Access to Registers of Economic Subjects) Ministerstva financí ČR

zpřístupňuje veřejné údaje o ekonomických subjektech v informačních

systémech orgánů státní správy. V souladu s platnou legislativou

Ministerstvo financí ČR uvolňuje zkušebně ARES na internet. Přístup

k údajům o ekonomických subjektech, jejichž gestory jsou jiné resorty,

je realizován přímým vstupem do těchto databází prostřednictvím sítě

resortu Ministerstva financí FINet.

ARES v současné době zpřístupňuje údaje o ekonomických subjektech z:

· Obchodního rejstříku (OR) vedeného u Ministerstva spravedlnosti ČR

· Registru živnostenského podnikání (RŽP) vedeného u Ministerstva

průmyslu a obchodu ČR

· Statistického Registru ekonomických subjektů (RES) vedeného

u Českého statistického úřadu

· Registrů plátců DPH vedeného u Ministerstva financí ČR

· Registru plátců spotřební daně vedeného u Ministerstva financí ČR

Předpokládá se další rozvoj ARES, především napojením na databáze

Střediska cenných papírů, centrální registr dotací ze státního

rozpočtu, na údaje z databází

Katastru nemovitostí,

odkazy z Obchodního věstníku a další veřejné údaje. Cílem je umožnit

z jednoho místa přístup do nejdůležitějších databází a evidencí

České republiky, které mají vazbu na podnikání.

Řešení ARES se velmi podobá European Business Registr-EBR, které

provozují od počátku t.r. země EU. Cílem je zařazení ARES do EBR

v příštím roce a napojení ČR do systému informačních databází

podnikatelských subjektech zemí EU. Použitá technologie v ARES

umožňuje pružné rozšiřování celého systému.

Všechny informace zpřístupněné systémem ARES mají pouze informativní

charakter a nemohou být použity jako průkazný podklad pro soudní řízení

ani nemůže být požadována náhrada škody, která by vznikla jejich využitím.

Podrobnější informace je možné získat od 23.8.1999 v ARES.

(Tisková zpráva z 20.8.1999)

© Ministerstvo financí České republiky 1999

*************************************************

Tuto tiskovou zprávu naleznete na

http://www.mfcr.cz/TiskZpravy/tz-990820ARES.htm

Vstup na formulář je na našich www.zememeric.cz

Zaujala nás tato nová služba státního orgánu. Jedná se o oblast podnikání,

kde není dotčeno soukromí. Přesto je to krok ke svobodnému získávání

informací. Možná, že se státní správa nakonec podobně rozhodne i v případě ISKN...

(viz výše)

Radek PETR, Z++, casopis Zememeric


    Chcete "Z plus plus"?


[Z++] [ruzne]     
[Na úvodní stránku]