[pošta]

Z++ elektronický informační kanál oboru G+K

Subject: Z++ 3/9/99 - stehovaní KÚ,ZÚ,ZKI,CUZK

=============================================

Z++ elektronicky informacni kanal oboru G+K

---------------------------------------------

provozovany casopisem Zememeric

a katedrou mapovani a kartografie FSv, CVUT

=============================================

Český úřad zeměměřický a katastrální

Stěhování katastrálních úřadů se sídlem v hl. městě Praze

Český úřad zeměměřický a katastrální oznamuje, že z důvodu

stěhování do společné budovy v Praze 8 budou posledními úředními

dny pro návštěvy veřejnosti na katastrálních a zeměměřických

úřadech se sídlem v hl. městě Praze na dosavadních adresách u:

KÚ Praha - město středa 22.9.1999

KÚ Praha - východ středa 15.9.1999

KÚ Praha - západ středa 15.9.1999

ZKI v Praze středa 15.9.1999

ZÚ středa 22.9.1999

ČÚZK středa 15.9.1999

Písemná podání budou při osobním doručení přijímána podatelnami úřadů

na dřívějších adresách do 30.9.1999.

Písemná podání poštou se po 30.9.1999 zasílají na novou adresu úřadů:

182 00 Praha 8, Pod sídlištěm 9.

Od 1.10.1999 budou písemná podání přijímána při osobním doručení

na podatelnách příslušných úřadů na nové adrese.

Provoz úřadů bude pro veřejnost v plném rozsahu zahájen v pondělí

11.10.1999, přičemž úřední dny katastrálních úřadů pro veřejnost

a podnikatele v oboru budou v nové budově rozšířeny z dosavadních

dvou na čtyři dny v týdnu (pondělí a středa od 8 do 17 hodin,

úterý a čtvrtek od 8 do 15 hodin).

*****************************************************************************

Tato zpráva ČÚZK byla byla poskytnuta ČTK a vybraným deníkům.

 

Radek PETR, Z++, casopis Zememeric


    Chcete "Z plus plus"?


[Z++] [ruzne]     
[Na úvodní stránku]