[pošta]

Z++ elektronický informační kanál oboru G+K

Subject: Z++ 22/9/99 - Katalog geodet. a kartograf. firem

=============================================

Z++ elektronicky informacni kanal oboru G+K

---------------------------------------------

provozovany casopisem Zememeric

a katedrou mapovani a kartografie FSv, CVUT

=============================================

Vazeni kolegove,

27.9. zacne zkusebni provoz Katalogu geodet. a kartograf. firem

na WWW, ktery bude vystaven pripominkovani firem a odborne verejnosti.

Radi bychom firmy upozornili na moznost sponzorovani WWW katalogu

(Cena je 2 000 Kč za mesic na uvodní strane katalogu).

Vice informaci naleznete na

http://zememeric.cz/ruzne/inzerce/e-inzerce.html

**************************************************************

Hezky den preje redakce casopisu Zememeric

22/9/99


    Chcete "Z plus plus"?


[Z++] [ruzne]     
[Na úvodní stránku]