[pošta]

Z++ elektronický informační kanál oboru G+K

Subject: Z++ 14/10/99 - Nemoforum - založení

=============================================

Z++ elektronicky informacni kanal oboru G+K

=============================================

provozovany casopisem Zememeric

a katedrou mapovani a kartografie FSv, CVUT

=============================================

KADASTER INTERNATIONAL CONSULTANCY PRAGUE

ve spolupráci s ČÚZK

uspořádali dnes 14. 10. 1999

ustavující seminář

N E M O F O R U M - informace - nemovitosti - využití území.

Na Webu Zeměměřiče naleznete již dnes program tohoto seminaře.

Předpokládáme, že přes víkend zpracujeme zpravodajství, slavnostní

projevy, smlouvu o vytvoření Nemofora, seznam zakládajících členů

a další písemné i obrazové materiály. Slavnostní akt podpisu byl

natočen na video a doufáme, že až nám to ekonomické i technické

možnosti dovolí, bude videošot z této významné akce umístěn i

na našem Web serveru Zeměměřiče.

 

14/10/99 redakce Zeměměřiče, Z++


    Chcete "Z plus plus"?


[Z++] [ruzne]     
[Na úvodní stránku]