[pošta]

Z++ elektronický informační kanál oboru G+K

Subject: Z++ 11/11/99 - prohlídka tunelu Mrázovka

=============================================

Z++ elektronicky informacni kanal oboru G+K

=============================================

provozovany casopisem Zememeric

a katedrou mapovani a kartografie FSv, CVUT

=============================================

Vážení přátelé,

Dovolujeme si vás pozvat na exkurzi do tunelu Mrázovka

(pokračování Strahovského tunelu) v Praze. Jedná se

o největší stavbu tohoto typu v ČR, která je

v současné době ve výstavbě.

Tuto sobotu (13. listopadu) bude Den otevřených

dveří v tunelu a předpokládá se velký zájem veřejnosti.

Nebude čas zastavit se a něco si vysvětlit. Přesto tuto

prohlídku doporučujeme Vaší pozornosti. Obzvláště

chcete-li vzít do tunelu rodinné příslušníky.

Studenti G+K na ČVUT mají na katedře IG vypsány

tři termíny po 12 účastnících. Ostatní geodetická

veřejnost je směrována na termín v polovině prosince

(předběžně pátek 17.12.). Nepředpokládáme opakování

akce v jiném termínu. V případě velkého zájmu bude

několik prohlídek v jednom dni. Vzhledem k omezené

kapacitě těchto odborných exkurzí nepředpokládáme

účast rodinných příslušníků.

Další informace pouze přihlášeným. Vstup zdarma.

Řekněte o akci svým kolegů, kteří nejsou napojeni

na náš internetovský kanál Z++.

Na setkání s vámi a na prohlídku tunelu se těší

Radek Petr

zememeric@ini.cz


    Chcete "Z plus plus"?


[Z++] [ruzne]     
[Na úvodní stránku]