[pošta]

Z++ elektronický informační kanál oboru G+K

Subject: Z++ 19/11/99 - XX. sympozium z dějin G+K

=============================================
Z++ elektronicky informacni kanal oboru G+K
=============================================
provozovany casopisem Zememeric
a katedrou mapovani a kartografie FSv, CVUT
=============================================

Klub přátel Národního technického muzea
http://www.ntm.cz
http://zememeric.cz/kpntm/

NTM ve spolupráci s klubem přátel NTM pořádá XX. sympozium z dějin geodezie a kartografie
ve středu dne 1. prosinec 1999

s tímto programem:.
Ludvík Mucha - Josef Mánes jako kartograf
Eva Semotanová - Mapový obraz Kladska v 16. - 18. století
Ivan Kupčík - Historická interpretace a nevyřešené otázky ikonografie portolánových map
Ota Pokorný - K současnému stavu kartografického zobrazení pozemkových úprav vybraných katastrálních území ČR
Jan Ratiborský - Rudolfínská věda na známkách
Emanuel Kolenatý - Vědecké výšky a jejich využití
Pavel Hánek - Výsledky ověřovacích zkoušek historických geodetických přístrojů ze sbírek NTM
Drahomír Dušátko - Přínos VZÚ domácí a evropské geodézii
Vlastimil Rybenský - Přínos VZÚ domácí kartografii a mapování

Diskuse po každém předneseném příspěvku.
Referáty. které budou přínosem k dějinám geodézie a kartografie,
budou otištěny v Rozpravách NTM. Rozsah referátu do 10 stran
rukopisu včetně obrazové přílohy (černobílé fotografie nebo
pérové kresby). Termín dodání příspěvku (nejlépe na disketě
v textovém editoru T602 nebo MS Word) je nejpozději konec
roku 1999. Příspěvky budou dodány k rukám ing. Antonína Švejdy,
NTM, tel. 02/20 39 91 11 l.206. K promítání doprovodných materiálů
jsou k dispozici epidiaskop, diaprojektor s karuselem, zpětný
projektor a video VHS.
info@ntm.cz
http://www.ntm.cz

    Chcete "Z plus plus"?


[Z++]     
[Na úvodní stránku]