[pošta]

Z++ elektronický informační kanál oboru G+K

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze
podává smutnou zprávu,
že dne 19. listopadu 1999 náhle zemřel ve věku 60 let, pan

Doc. Ing. František Švehla, Csc.

    Docent František Švehla byl dlouholetým pedagogem katedry geodezie a pozemkových úprav Fakulty stavební a významným a uznávaným odborníkem zejména v oblasti pozemkových úprav, které se celoživotně věnoval. Byl vynikajícím vysokoškolským učitelem - pedagogická činnost byla pro něho po celých 35 let prvořadým životním posláním. Do povědomí učitelů, absolventů i současných studentů oboru se zapsal nejenom svými odbornými schopnostmi a zkušenostmi, ale především vždy lidským a otevřeným přístupem k řešení jakýchkoli problémů.
    Jako zodpovědný učitel za úsek pozemkových úprav se zasloužil o výraznou inovaci předmětu po roce 1989, autorstvím ucelené řady skript. Bohatá publikační činnost a aktivní účast na vědeckých konferencích doma i v zahraničí, zejména v Polsku a Německu, přispěla k mezinárodnímu uznání doc. Švehly jako vynikajícího odborníka v problematice pozemkových úprav nejenom u nás, ale i v sousedních státech. Byl členem představenstva Česko-moravské komory pozemkových úprav a členem výboru sekce pozemkových úprav při české zemědělské společnosti. Své bohaté odborné znalosti uplatňoval vždy ve spolupráci s praxí. Byl řešitelem mnoha vědeckovýzkumných úkolů, autorem řady výzkumných zpráv a návrhů norem ve spolupráci s Agroprojektem a ministerstvem zemědělství ČR.

    Spolupracovníci celé Fakulty stavební, zejména pak oboru geodezie a kartografie, budou na osobnost doc. Františka Švehly vždy s úctou a vděčností vzpomínat.

    Poslední rozloučení se zesnulým se bude konat v pátek 26. listopadu 1999 ve 13 hodin v obřadní síni motolského krematoria.

Čest jeho památce
Doc. Ing. Ladislav Lamboj, Csc.
Děkan Fakulty stavební ČVUT Praha

    Chcete "Z plus plus"?


[Z++] [ruzne]     
[Na úvodní stránku]