[pošta]

Z++ elektronický informační kanál oboru G+K

S u b j e k t : 9/12/99 - kontakty KÚ, ČÚZK

Aktualizované kontakty
do nové budovy zeměměřičských a katastrálních
úřadů v Praze 8 z listopadu t.r.
naleznete na vývěsce v hale budovy a
cerstve i na www.zememeric.cz
=============================================
Z++ elektronicky informacni kanal oboru G+K
=============================================
provozovany casopisem Zememeric
a katedrou mapovani a kartografie FSv, CVUT
=============================================

    Chcete "Z plus plus"?


[Z++]     
[Na úvodní stránku]