[pošta]

Z++ elektronický informační kanál oboru G+K

S u b j e k t : 15/12/99 - prohlášení

Společné prohlášení obou redakcí letošních Zeměměřičů, je
vyvěšeno na www.zememeric.cz

Toto prohlášení časopisu Nový Zeměměřuč Plus
a časopisu Zeměměřič je kratičké, ale v sobě
skrývá obrovský kus práce, který jeho autoři
- J. Kanis, R. Petr a P. Skála na konci roku
vykonali.

Snad se stane příjemným dárkem pro čtenáře,
autory a i pro inzerenty.

=============================================
Z++ elektronicky informacni kanal oboru G+K
=============================================
provozovany casopisem Zememeric
a katedrou mapovani a kartografie FSv, CVUT
=============================================

    Chcete "Z plus plus"?


[Z++]     
[Na úvodní stránku]