[pošta]

Z++ elektronický informační kanál oboru G+K

S u b j e k t : 17/12/99 - zamyšlení

Podnikání v zeměměřictví
otazníky nad minulostí i budoucností

Otázky položené v rámci mého referátu na MGID´99 
nejsou kladeny proto, aby diskreditovaly
konkrétní osoby, či orgány reprezentující zájmy
určitých skupin v oboru zeměměřictví. Jsou kladeny s
cílem o sebereflexi a vzájemné porozumění mezi lidmi
majícími vliv na budoucnost zeměměřictví v ČR.
Přispějí-li otázky alespoň k zamyšlení, splnily svůj cíl. 

Celé znění příspěvku je dostupné s diakritikou na www.zememeric.cz 
a bez diakritika na konci tohoto dopisu.

Tento příspěvek vyšel ve sborníku MGID '99, ale k zamýšlené diskuzi nad
otázkami nedošlo, neboť Ing. Šedý onemocněl. Domníváme se, že 10 let
po revoluci, navíc na prahu roku 2000, by podobné zamyšlení nemělo
zapadnout. Tyto otázky jsme zaslali přímo některým osobnostem našeho
oboru a prostřednictvím časopisu se obracíme i na vás – naše čtenáře.
Máte-li k tématu co říci, pošlete příspěvek do redakce. Na internetu
všechny příspěvky zveřejníme. Pište v textovém formátu s diakritikou 
a tento dokument přiložte jako attachment k emailu. Děkujeme.
Radek PETR 

*********************

Příloha 
pro ty, kteří nemohou zabrouzdat na celé znění příspěvku 
s diakritikou na www.zememeric.cz:

Podnikání v zeměměřictví – otazníky nad minulostí i budoucností
                    Ing. Miroslav Šedý

      Otázky položené v rámci mého referátu na MGID ?99 nejsou kladeny proto, aby diskreditovaly konkrétní osoby, či
orgány reprezentující zájmy určitých skupin v oboru zeměměřictví. Jsou kladeny s cílem o sebereflexi a vzájemné porozumění
mezi lidmi majícími vliv na budoucnost zeměměřictví v ČR. Přispějí-li otázky alespoň k zamyšlení, splnily svůj cíl.

1.Byla delimitace státních podniků tehdejšího resortu ČÚGK v roce 1990 realizována s dostatečnou
předvídavostí, koncepčně a důsledně? Nejsou příčinou řady dnešních problémů tehdejší chyby a spěch? 

2.Privatizace zeměměřických státních podniků byla převážně připravována formou kupónové privatizace.
Realita byla nakonec jiná a mnohé podniky se ani vlastní privatizace "nedožily". Ty, které poznaly
vlastníka v podobě investičních fondů, brzo ze svých naivních snů procitly. Nemohla právě privatizace
rezortních státních podniků otevřít větší prostor pro to, aby se na ní více podíleli tehdejší resortní a
zejména mimoresortní odborníci mající zájem podnikat? 

3.Byl kapacitní růst privátních zeměměřických firem v období maximální poptávky po geodetických
pracích znakem nezralosti jejích majitelů, nebo měl jiné příčiny? 

4.Požaduje soukromý sektor v oboru zeměměřictví ochranou ruku státu? Co se vlastně skrývá za tlakem
po "státních zakázkách"? Proč má soukromý sektor na úlohu ČÚZK v ČR poněkud odlišný názor, než je
tomu v řadách státních úředníků? 

5.Strmý růst zeměměřických firem, charakteristický pro období let 1992 až 96 se zastavil. Nastalo období
recese. Je vůbec možné, aby se v ČR uplatnil zeměměřický potenciál zahrnující téměř 6 000 zaměstnanců státní správy a současný rozvinutý soukromý sektor? 

Ing. Miroslav Šedý
absolvent ČVUT Praha (1974), v letech 1974-1999 zaměstnán v Geodezii Brno
nyní soukr. podnikatel

=============================================
Z++ elektronicky informacni kanal oboru G+K
=============================================
provozovany casopisem Zememeric
a katedrou mapovani a kartografie FSv, CVUT
=============================================

    Chcete "Z plus plus"?


[Z++]     
[Na úvodní stránku]