[pošta]

Z++ elektronický informační kanál oboru G+K

S u b j e k t : 12/20/99 - Nový jednací řád ZKI

Nový Jednací rad ZKI

Zcela nový Jednací řád ZKI ze dne 13. prosince 1999,
který nabude účinnosti od 1. 1. 2000.
Komerční zeměměřickou sféru by měly zajímat hlavně
články číslo 17, 18, 19, 20 a 21.

Nový JŘ ZKI bude počátkem roku 2000 publikován
ve Zpravodaji ČÚZK a bude zveřejněn i na
internetovských stránkách ČUZK.

Nový Jednací řád ZKI naleznete ve formatu Word
od 20. 12. 1999 na www.zememeric.cz
=============================================
Z++ elektronicky informacni kanal oboru G+K
=============================================
provozovany casopisem Zememeric
a katedrou mapovani a kartografie FSv, CVUT
=============================================

    Chcete "Z plus plus"?


[Z++]     
[Na úvodní stránku]