[pošta]

Z++ elektronický informační kanál oboru G+K

S u b j e k t : 12/23/99 - PF 2000

Klidné a krásné vánoční svátky, úspěšný, příjemný a zdraví plný
nový rok 2000
přeje
    redakce
=============================================
Z++ elektronicky informacni kanal oboru G+K
=============================================
provozovany casopisem Zememeric
a katedrou mapovani a kartografie FSv, CVUT
=============================================

    Chcete "Z plus plus"?


[Z++]     
[Na úvodní stránku]