[Home Page]

Soudní znalci v oboru
(stav v r. 2002!, aktuální naleznete na www.justice.cz)

Ministerstvo spravedlnosti ČR eviduje ke dni 31. 12. 2001 59 osob působících jako znalci v oboru geodezie a kartografie (k 31. 12. 1999 to bylo 63 znalců). V seznamu není žádný ústav ani jiná právnická osoba.

Zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před státními orgány a orgány, na které přešly úkoly státních orgánů, jakož i znalecké a tlumočnické činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací je vymezeno v zákoně č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících ve znění pozdějších předpisů.

Znaleckou a tlumočnickou činnost vykonávají znalci a tlumočníci zapsaní do seznamu znalců a tlumočníků; znaleckou činnost vykonávají také ústavy.

Seznam znalců a tlumočníků se vede u každého krajského soudu. Zapisují se do něho všichni znalci a tlumočníci jmenovaní ministrem spravedlnosti nebo předsedou krajského soudu, kteří mají bydliště v obvodu krajského soudu. Seznam obsahuje oddíl pro zápis znalců a oddíl pro zápis tlumočníků. Člení se způsobem stanoveným ministerstvem spravedlnosti na základní obory (jazyky), z nichž některé podle rozsahu se člení na odvětví. Krajské a okresní soudy zajišťují, aby seznam znalců a tlumočníků byl veřejně přístupný u soudů tak, aby do něj mohl každý nahlédnout. Na tuto možnost upozorní soud vývěskou v soudní budově.

Všechny krajské a okresní soudy sdělují na žádost fyzických a právnických osob znalce (tlumočníka) z žádaného oboru a odvětví (pro žádaný jazyk), který je zapsán v seznamu znalců a tlumočníků příslušného krajského soudu.

Ústřední seznam znalců a tlumočníků, vedený Ministerstvem spravedlnosti, je souhrnem seznamů krajských soudů; člení se na obory (odvětví) jako krajské seznamy. Ústřední seznam znalců a tlumočníků obsahuje kromě údajů uvedených v krajských seznamech též údaj o tom, u kterého krajského soudu je znalec (tlumočník) do seznamu zapsán.

Podrobnosti o vedení seznamu znalců a tlumočníků jsou uvedeny zejména ve vyhlášce Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Na síti internet je zpřístupněn Ústřední seznam znalců a tlumočníků, který je pololetně aktualizován. Zde přinášíme ilustrační seznam z dubna 2002!

Praha Praha ANTROPIUS JIŘÍ, ing.
Praha 4 VYSKOČIL PETR, ing.
Praha 6 KÁDNER SLAVOJ, ing. CSc.
Praha 6 ŠMILAUER VLADIMÍR, ing.
Praha 10 PEŠEK JAROSLAV
StČ Benešov u Prahy BURŠÍKOVÁ OLGA, ing.
Benešov u Prahy HRUŠKA PAVEL, ing.
Červené Pečky KUBÍN MILOSLAV, ing.
Kolín II. HARAPES JAROSLAV, ing.
Kolín V. ČECH LUBOMÍR, ing.
Neratovice DLASK ZBYNĚK, ing.
Příbram I. HOŘEJŠOVÁ HANA, ing.
Příbram VII. SOUKUPOVÁ EVA, ing.
Úvaly RYDLO JAROSLAV, ing.
Planá nad Lužnicí KUBÍSKA ZDENĚK, ing.
Kolová KELLNER VÁCLAV, ing.
Kyšice POUR VÁCLAV, ing.
Plzeň RŮŽIČKA KAREL, ing.
Hradec Králové 3 NIPL ZDENĚK, ing.
Chotěboř VODIČKA KAREL, ing.
Jičín MALZOVÁ ALEXANDRA, ing.
Pardubice VLKANOVA ARNOŠT, ing.
Pardubice - Rosice n.L. OLT GENADIJ, ing.
Slatiňany KUBÁT ALEŠ, ing.
Trutnov DÍTĚ KAREL, ing.
Ústí n.Orl. PELTAN MILOSLAV, ing.
JM Blansko MUSIL PETR
Blansko RYDVAL JIŘÍ, ing.
Brno BRADÁČ ALBERT, Doc. ing. DrSc.
Brno DOLEŽEL MIROSLAV, ing.
Brno HANZL VLASTIMIL, ing. CSc.
Brno KŘIPAČ JIŘÍ, ing.
Brno MATZKEOVÁ MARIE, ing.
Brno SÁČEK JAROSLAV, ing.
Brno SEDLÁČEK MARCEL, ing.
Brno VAŠÍČEK PAVEL, ing.
Brno ZOUVALA MAREK, ing.
Dolní Bojanovice PRČÍK STANISLAV
Dubňany ROSYPÁLKOVÁ IVANKA, ing.
Hodonín LANKAŠOVÁ MARIE
Hodonín REICHSTÄTER MIROSLAV, ing.
Podivín SKŘEČEK METODĚJ
Střelice DRÁPELA MILAN V., Doc. RNDr. CSc.
Tišnov KUTÁLEK STANISLAV, ing. CSc.
Třebíč KOLMAN JAROSLAV, ing.
Tupesy LAPČÍK BRONISLAV, ing.
Velké Meziříčí PEKÁREK ANTONÍN, ing.
Zlín PEŠL ROBERT, ing.
Znojmo PASEKA ZDENĚK, ing.
Žďár n. Sáz. BYSTŘICKÝ VÁCLAV, ing.
Žďár n. Sáz. LAČNÝ KAREL, ing.
SM Frýdek-Místek KIŠA OSVALD, ing.
Lipník nad Bečvou MUSIL VÍTĚZSLAV, ing.
Olomouc SOBOTA FRANTIŠEK, ing.
Opava DOKOUPIL MILAN, ing.
Přerov DUŠEK VLASTIMIL, ing.
Šumperk BERKA KVĚTOSLAV, ing.
Vsetín TRNKA BOHUMIL, ing.
Vsetín - Rokytnice ŽIŽKA PETR, ing.

Zdroj: www.justice.cz (odskok i z www.zememeric.cz/katalog)

vyvěšeno: 22.dubna 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 4/2002
[Server] [Geodezie] [Pošta]