[Home Page]

V mapách jsou i rizikové stezky

Vážení přátelé,
   v MF DNES, dne 22. března 2002 byl publikován článek "V mapách jsou i rizikové stezky". V tomto článku zástupce Klubu českých turistů nekorektním způsobem informuje čtenáře o mapách konkurenčního vydavatelství SHOCart. Proti vykonstruovanému obvinění cítíme nutnost se bránit a proto Vám zasíláme touto cestou své vyjádření a korektní informace k celé věci.
  

Ing. Bohumil Háj, jednatel firmy SHOCart


  
   Reakce vydavatelství SHOCart, spol. s r.o.
   na článek "V mapách jsou i rizikové stezky", který vyšel v MF DNES, 22. března 2002, na straně A/4.

  
   V článku pan Mgr. Karel Markvart, předseda rady značení Klubu českých turistů, poměrně nevybíravým až demagogickým způsobem napadá naše vydavatelství a naše produkty - cykloturistické mapy. Cítíme nutnost uvést věci na správnou míru a tomu, koho tento spor zajímá, poskytnout korektní a objektivní informace.
  
   O co v článku skutečně jde? A na jakém základě jsou tvrzení vykonstruována?
   Podstatou problémového vztahu vedení Klubu českých turistů k vydavatelství SHOCart je konkurenční boj. Prostě jde o dvě konkurenční vydavatelství.
   V článku jsou panem Markvartem spojována vykonstruovaná hypotetická tvrzení s popisem tragické nehody cyklistů a s informací, že se inkriminovaná trasa nachází na mapě vydavatelství SHOCart. Toto je demagogické účelové tvrzení zaměřené k poškození jména konkurenčního vydavatele. Následující použité argumenty článku o stahování map z prodeje jsou jen další hrou na city neinformovaných čtenářů.
  
   K zámince nebo spíše záminkám a hypotézám, které jsou v argumentaci článku použity.
   Jedním ze základů argumentace je hypotéza, že cyklistu na stezku navedla mapa SHOCartu. Nic takového nebylo nikdy prokázáno. Naopak, pokud by někdo skutečně plánoval trasu a vjížděl do stezky podle naší mapy, byl by po prostudování popisu trasy předem varován a upozorněn na obtížnost stezky.
   Automaticky je také v článku používána argumentace o nehodě cyklistů na stezce. Nikdo ze zúčastněných diskutérů ve skutečnosti příliš neví, co se skutečně stalo, kdy a z jaké příčiny. Obvodní oddělení Policie ČR v Hradišťku tyto informace běžně na telefon nesděluje.
   Pan Markvart zcela pomíjí skutečnost, že za nehodu cyklisty nenese vydavatel mapy žádnou odpovědnost, ale ve svých tvrzeních čtenářům tuto myšlenku podsouvá.
   V roce 1997 nás oslovil pan Broulík, starosta Štěchovic, s tím, že na stezce u osad Ztracenka se stala tragická nehoda cyklisty (podle jeho tehdejšího vyjádření otec spadl ze skály před zraky rodiny). Protože cítíme morální závazek k tomu, abychom v našich mapách podávali hlavně masovým, rekreačním cyklistům návod pro bezpečnou jízdu krajinou, dohodli jsme se s panem starostou, že ve všech následujících vydáních našich map této oblasti přeložíme zákres doporučené trasy na jiné, méně náročné cesty a obec Štěchovice instaluje k nástupu do stezky varovnou tabuli. Jak naše vydavatelství, tak obec Štěchovice své závazky dodrželi. O tomto řešení není v článku řečeno ani slovo.
  
   Článek je možno číst i na i-dnes včetně diskuse, která se na toto téma rozpoutala. Propojení na článek i diskusi je zřízeno i z naší webové stránky www.shocart.cz.
  
   Více informací a fotodokumentace ze stezky je k dispozici na webové adrese:
www.shocart.cz/docs/html/ztracenka
Na korektní vztahy a na zasvěcenou a objektivní diskusi se těší
   za SHOCart, spol. s.r.o. ing. Bohumil Háj Kontakt na nás je následující:
   SHOCart, spol. s r.o., Zádveřice 48, 763 12 Vizovice
   tel: 067 7687 204, mobil: 0602 750 910 (Háj)
   E - mail: mapy@shocart.cz, haj@shocart.cz
   web: www.shocart.cz
  

Na korektní vztahy a na zasvěcenou a objektivní diskusi se těší
   za SHOCart, spol. s.r.o. ing. Bohumil Háj

vyvěšeno: 29.března 2002

Otázky pronaše čtenáře?


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [Kartografie] [Víme - Víte] [Pošta]