[Home Page]

Zkoušky odborné způsobilosti - září

Praha (3. 9. 2002):Druhé zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13... proběhly v úterý 3. září 2002 v budově ČÚZK.

Z původně přihlášených 10 uchazečů se 2 odhlásili a ze zbylých 8 adeptů 1 neuspěl.. Z těchto 7 uchazečů, kteří uspěli, tak 1 získal oprávnění pouze typu A a neuspěl v B. Předseda zkušební komise ing. Petr Polák (též předseda ČSGK) si zkoušky pochvaloval slovy: "Celkový dojem ze zkoušek mám dobrý. Dokonce i komise se shodla, že zkoušky prokázaly vysokou úroveň odborných znalostí uchazečů a průměrný počet bodů byl 7-8."

Z žadatelů, kteří neuspěli v březnovém termínu, jeden uspěl a druhý se zúčastnil pouze jako přísedící veřejnost a údajně litoval, že se zkoušek nezúčastnil, neboť by jistě uspěl. K březnovým zkouškám, které byly po delší době administrativního udělování oprávnění první možností prověření znalostí geodetů z praxe, se vedla v odborných kruzích velká diskuze (např. reportáž, reakce zkoušeného).

(zs)

vyvěšeno: 11. září 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2002
[Server] [Rezort ČÚZK] [Pošta]