[Home Page]

KATALOG GEODETICKÝCH FIREM

Od druhého pololetí roku 2002 už vložení nového záznamu do elektronického Katalogu geodetických firem pro firmu není zdarma, ale oproti symbolickému zřizovacímu poplatku ve výši 50 Kč

Tento text v PDF.

Rok 2002 byl díky zářijovému přečíslování telefonních linek Telecomu takřka předurčen k oprášení Katalogu, který předtím naposledy vyšel v roce 2000 s daty odpovídajícími tomuto roku. V září 2002 jsme tedy jako součást dvoučísla 8+9/2002 opět vydali Katalog geodetických firem. Díky němu tedy měly firmy možnost dát veřejnosti na vědomí mimo jiné svá nová telefonní čísla. Katalog vyšel v nákladu cca 10 000 výtisků a byl distribuován na všechny obecní, městské, okresní a obvodní úřady, větším stavebním a projekčním firmám, realitním kancelářím, lesním společnostem, notářům, advokátním kancelářím apod. Samozřejmě jej obdrželi všichni předplatitelé a inzerenti.

Každá firma se v Katalogu prezentovala svými základními údaji: název firmy nebo jméno jejího majitele, adresa, telefon, fax, mobil, e-mail, URL. Katalog však doznal několika změn. Předně jsme se vrátili k uvádění slovně rozepsaných činností (místo čísel použitých v posledním katalogu). K prezentaci firmy bylo možno přidat také stručnou individuální textovou informaci v rozsahu maximálně 80 znaků. Firmy byly územně členěny podle nového uspořádání krajů, obcí s rozšířenou působností (= bývalé okresy) a dále dle poštovních směrovacích čísel. V závěru katalogu pak naleznete abecední rejstřík všech firem bez ohledu na jejich územní členění, tečkou za katalogem je pak seznam všech organizací resortu ČÚZK.

Firmy, které se nerozhodly zadat svou prezentaci do Katalogu včas, už mají pro tentokrát smůlu a musí si počkat na vydání dalšího Katalogu, které ovšem nebude dříve než za dva roky. Jejich jedinou možností k vlastní propagaci je nyní začlenění do elektronického Katalogu.

Katalog v elektronické podobě je provozován zdarma na internetu od roku 1997. V současné době v něm lze vyhledat firmu dle jejího názvu či dle činností, kterými se zabývá v rámci svého působiště (pokud má firma tyto činnosti uvedené). Odkazy na vlastní firemní stránky, kde bývají uvedeny další informace užitečné pro uživatele internetu, jsou v elektronické podobě navíc aktivní.

Elektronická databáze na internetu také firmám umožňuje editaci vlastních údajů (pomocí přístupového kódu přiděleného každé firmě při zřízení její prezentace), což zaručuje aktuálnost informací, adres, kontaktů i prováděných činností. Žádný papírový katalog nemůže na změny v telefonech a adresách reagovat pružněji než centrální evidence s možností vlastní editace. Firmám, které si již kód nepamatují, ho na vyžádání zašleme e-mailem. Stejně tak ho dáme na vědomí firmám nově do katalogu zařazeným.

Další výhodou elektronické podoby je možnost okamžité elektronické komunikace mezi firmou a zákazníkem. Zájemce o geodetické služby může jedním dopisem elektronické pošty oslovit několik firem najednou a z došlých odpovědí si vybrat nejvýhodnější nabídku.

Provoz elektronického katalogu byl původně zdarma. Od druhého pololetí roku 2002 však za uvedení v elektronickém katalogu na internetu účtujeme symbolický zřizovací poplatek ve výši 50 Kč. Pokud má ovšem firma zájem kromě základních informací do databáze vložit i heslovitě obory své činnosti musí si připlatit. Pro uvedení jedné až pěti činností je třeba zaplatit ke zřizovacímu poplatku navíc 100 Kč (celkem tedy 150 Kč), pro uvedení více než pěti činností činí příplatek 400 Kč (celkem tedy 450 Kč). V prvním případě lze činnosti nahradit stručnou individuální textovou informaci v rozsahu maximálně 80 znaků, v případě druhém lze touto informací činnosti doplnit. Činnosti se vybírají z připraveného standardního seznamu. Editace vlastních údajů v elektronickém katalogu zůstává celoročně bezplatná.

 

 

Seznam činností:

○ Všechny geodetické práce

○ Poloho- a výškopisná měření

○ Práce v KN obecně

○ - geometrické plány

○ - vytyčení hranic pozemků

○ - záborové elaboráty

○ SW pro geodezii a katastr

○ Inženýrská geodezie obecně

○ - vytyčení inženýrských děl

○ - měření jeřábových drah

○ - měření deformací a posunů

○ - kalibrace nádrží

○ - železniční geodezie, speciální práce

○ Geodetické a kartografické práce pro stavbu a projekt

○ Zaměření skuteč. stavu objektů

○ Činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra (OG)

○ Účelové mapování

○ Základní mapy

○ - závodů

○ - sídlišť

○ - železnic

○ - dálnic

○ Digitalizace a vektorizace map

○ Speciální geodetické práce

○ - v podzemí

○ - pod vodou

○ Průmyslová geodezie

○ Fotogrammetrické práce

○ Letecké snímkování

○ Pozemní snímkování

○ Dálkový průzkum Země

○ Důlněměřické práce

○ - činnost hl. důlního měřiče

○ Geodetické práce v geologickém průzkumu

○ Družicová geodezie

○ Lesnická geodezie

○ Pozemkové úpravy

○ Práce v bodových polích

○ Práce s GPS

○ Kartografické nakladatelství

○ Kartografické práce

○ Distribuce map a atlasů

○ Měření pro GIS / MIS / LIS

○ Digitální mapové podklady

○ Prodej zeměměřického technického vybavení

Servis přístrojů

○ - geodetických

○ - fotogrammetrických

○ Prodej fólií, pauz. papírů aj.

Poradenství

○ - v geodezii

○ - v katastru nemovitostí

○ Soudní znalec

○ Odhad nemovitostí

○ Překladatelská a tlumočnická činnost v G+K

○ Metrologie

○ Topografické práce

○ SW pro GIS / MIS /LIS

 

Jak má tedy postupovat firma, aby se její prezentace objevila v elektronickém katalogu na internetu?

  1. Poštou nebo e-mailem (lépe formou přílohy - dokument WORD) zašle na adresu redakce (Zeměměřič, Radlická 2, 150 23 Praha 5 nebo zememeric@ini.cz) údaje pro prezentaci (název firmy nebo jméno jejího majitele, adresa, telefon, fax, mobil, e-mail, URL), svoje IČO a DIČ (pouze pro účely fakturace) a vybere si, zda jí tyto základní údaje stačí, nebo bude-li potřebovat rozšíření o činnosti, resp. stručnou individuální textovou informaci v rozsahu maximálně 80 znaků (je třeba rozlišit dvě cenové kategorie: 1-5 činností nebo 5 a více činností).
  2. Na základě těchto informací redakce připraví prezentaci firmy na internetu a zašle firmě fakturu.
  3. Po uhrazení faktury redakce sdělí firmě její přístupový kód pro vlastnoruční editaci údajů.

redakce

vyvěšeno: 6. listopadu 2002


Z časopisu Zeměměřič č. 11/2002
[Server] [Geodezie] [Katalog geodetickych firem] [Kartografie] [Pošta]