[pošta]             Katalog zeměměřické knihovny VÚGTK


    Odvětvové informační středisko a Odvětvová knihovna zeměměřictví a katastru VÚGTK je na adrese gama.fsv.cvut.cz/~odis
  Zde naleznete mimo jiné katalog knihovny, ve kterém si můžete listovat, vyhledávat záznamy o publikacích, provádět si rešerše atd. "Zatím" obsahuje necelých 12 tisíc knihovních záznamů. Dále webovou podobu dvouměsíčníku Novinky zememěřičské knihovny. Podle našich posledních informací chystá VÚGTK velké rozšíření svých webových stránek. Na katalog zeměměřické knihovny naleznete odkaz také na našem Web serveru Zeměměřiče. Vy, co jste znali přístup do tohoto katalogu dříve přes Telset, radujte se společně s pracovníky "výzkumáku" a fakulty. Dobrá věc se podařila. Zlepšil se elektronický přístup do knihovny, uživatelské rozhraní je příjemnější a veškeré knihovní fondy VÚGTK jsou dostupné z celého světa. Tedy i z té nejposlednější české Lhoty, je-li tam ovšem alespoň telefonické připojení na internet.
  (vš)


Z časopisu Zeměměřič č. 1+2/99         [Internet]     [Rezort ČÚZK]     [Kartografie]     [Server]