[Home Page]

Soutěž k článku VTOPÚ

  1. 1) Standardním geodetickým systémem je
  2. Co je DMÚ 25

Vylosovaný výherce obdrží topografickou mapu a letecký snímek lokality dle vlastního výběru!

Správné odpovědi z minulého čísla byly: 1 - C, 2 - A. Vylosovaným výhercem se stal Pavel Váňa z Prahy. Gratulujeme!

Odpovědi zašlete do 20. října do redakce.

(red)

vyvěšeno: 8.říjen 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 10/2001
[Server] [Geodezie] [Historie] [Pošta]