[pošta]             Knižní Frankfurt popadesáté


    FRANKFURT am Main, Německo (7.- 12. 10. 1998): Frankfurtský knižní veletrh, který počátkem října proběhl ve finanční metropoli Evropské unie, opět potvrdil své vedoucí postavení ve světě. Jeho ústředním tématem bylo Švýcarsko. I přes obrovský tlak elektronických médií se zájem o "papírové" knihy zatím příliš nezmenšuje. Chladné světlo počítačových monitorů stále pro většinu lidí nenahrazuje "teplé" knihy. Přesto byl tlak internetu letos o něco silnější než před rokem. Většinu německy i anglicky napsaných knih lze totiž najít na webu; to nejzajímavější je možné stáhnout na svůj počítač a podle potřeby vytisknout. Co bylo k vidění – přes 3 tisíce stánků; například v pavilonu č. 4 – multimedia a CD-ROMy; německá literatura (Německo, Rakousko, Švýcarsko) byla v pavilonu č. 6, anglická, americká, kanadská aj. vydavatelství se prezentovala v pavilonu č. 8 a knihy zbytku světa (kromě EU) bylo možno spatřit v devátém pavilonu. Na kraji druhého podlaží byl český národní stánek; zde byla též většina vystavovatelů z ČR i SR, např. Geodezie Brno a Vojenský kartografický ústav Harmanec.
   Vlastně "největší světová výstava map, atlasů a průvodců" se také letos uskutečnila v rámci veletrhu v přízemí haly č. 5. Návštěvník tak získal představu o nových trendech v atlasové, mapové a průvodcovské tvorbě. Na žádném stánku nebyly k vidění převratné novinky. Objevily se nové způsoby skladání map, zajímavá řešení mimorámových údajů apod. Většina map je dnes zpracovávána digitálními technologiemi a většina kartografických vydavatelů nabízí CD-ROMy.
   Česká mapová tvorba byla k vidění uprostřed kartografického hemžení – mezi Falkem a Mairsem. Produkty Geodézie ČS byly na stánku firmy Freytag & Berndt hned vedle společného stánku Kartografie Praha a Olympie; koutek SHOCartu byl naproti Kartografie Praha na stánku International Map Trade Association. Firma ILH GeoCenter (dříve součást Bertelsmannova mediálního koncernu) se blískla zajímavou novinkou – soustředila kolem jedné uličky, jež nesla jméno GoCenter Alle, všechna kartografická nakladatelství, která distribuuje.
Na řadě stánků se hrálo o auta, např. u Falka byl k vidění mercedes polepený mapou z nového autoatlasu, o který soutěžili knihkupci.
  (jk)


Z časopisu Zeměměřič č. 11+12/98         [Víme víte]     [Kartografie]     [Server]